Het financieringsgat van zonne-energieprojecten opgevuld

Zon op De Benring - zonopzorg

Veel kleine zonne-energieprojecten vinden geen doorgang, omdat er geen goede financiering wordt gevonden. Veelal zijn de projecten in de bandbreedte van 50 kWp en 1MWp uitdagend om te financieren. HollandSolar deed al een oproep, de duurzame banken schreven al plannen, maar er waren weinig concrete acties vanuit de markt behalve dakhuur. Met crowdfunding wordt de […]

De impact van gestapeld financieren – en waarom dat goed kan met zonne-energie

De financiering voor zonne-energieprojecten kan zeer goed uit verschillende bestanddelen worden opgebouwd, oftewel gestapeld financieren. Zonne-energie is goed te voorspellen. Op de lange termijn is de cashflow stabiel en de afwijking ten opzichte van het gemiddelde zal ook op de lange termijn minimaal zijn. Daarbij zijn de mogelijke risico’s zeer goed af te dekken. Dat zijn […]

Groot voordeel bij optimaliseren financiering voor zonne-energie

Zonnedak Nissan in opbouw - gestapelde projectfinanciering voor zonnepanelen

Financiering is veruit de belangrijkste kostenpost voor zonne-energie. Elke optimalisatie in de financiering heeft grote positieve invloed, op het individuele zonne-energieproject en dus uiteindelijk op de groei van de zonne-energiemarkt in zijn geheel. De initiële investeringskosten liggen van de duurzame energiebronnen relatief het hoogst bij zonne-energie. De investeringskosten voor zon-PV op daken – met als […]