151026 totaal volume collectieve zonne-energie

151026 totaal volume collectieve zonne-energie