swanson’s law wiki

verdubbeling van de marktgrootte verlaagd de zonnecel met 20%