Zonnedak Nissan in opbouw - gestapelde projectfinanciering voor zonnepanelen

De opties om zakelijk zonnepanelen te financieren

Zonnepanelen op het bedrijfspand is een mooie kans om duurzaam te ondernemen, zo zelf groene stroom op te wekken en daarmee de energiekosten te verlagen. Zakelijk zonnepanelen financieren kan op veel manieren. Afhankelijk van de situatie kan er voor elke optie worden gekozen, en soms is er een combinatie van financieringsvormen mogelijk. Het kopen van zonnepanelen is vaak uitdagend omdat de eenmalige investering hoog is. Ondanks de positieve business case voor zonne-energie, zal door de hoogte van het initiële investeringsbedrag, er vaak extern kapitaal worden aangetrokken. ZonnepanelenDelen zet de financieringsopties voor zakelijke zonne-energie op een rij. 
 
De mogelijkheden voor het zakelijk zonnepanelen financieren:

1. Eigen vermogen

Financiering via het eigen vermogen: Voor veel kleine zonne-energieprojecten is het investeringsbedrag te behappen en levert het genoeg op om overtollig kapitaal veilig en vastrentend te investeren. Over het algemeen zal dit tussen de 4 en 10% rendement per jaar opleveren. Bij andere organisaties zal het project niet kunnen voldoen aan de benodigde interne rentevoet of is er simpelweg een te groot kapitaalsbeslag voor de looptijd van het project om het gehele zonne-energieproject te financieren.

2. Financiering op de eigen balans

Als eigen vermogen geen optie is, kan extern kapitaal in de vorm van een lening worden aangetrokken. Bijvoorbeeld via de huisbank of via directe financiering via de uitgifte van obligaties. Hierbij zullen dan vaak wel zekerheden, bijvoorbeeld in de vorm van verpandingen, worden gevraagd.

3. Projectfinanciering voor project B.V.

Bij projectfinanciering wordt een nieuwe entiteit opgericht die als enige doel heeft om de zonnepanelen in eigendom te hebben en te exploiteren. Deze nieuwe project B.V. kan worden gefinancierd door een mix van eigen vermogen, obligaties, fondsfinanciering en bankfinanciering. Doordat er een activiteit in de project B.V. wordt uitgevoerd, namelijk het uitbaten van een zon-pv systeem, verlaagd dit de risico’s en dus kan met scherper financieren.

3A. Projectfinanciering via bank

Banken staan steeds positiever tegenover het financieren van zonne-energie. Nadat de duurzame banken zoals Triodos en ASN dit al tijden faciliteren, zien we nu ook steeds meer beweging bij de andere banken zoals Rabobank, ABN Amro, BNG en ING. Wel zien wij nu dat de ondergrens om aan tafel te komen voor specifieke projectfinancieringen verder opschuift. Door de explosieve groei van zonne-energieprojecten kunnen banken selectief zijn en kun je pas aan tafel komen bij een projectomvang van 2 á 3 miljoen euro. De rentes bij de bank liggen op dit moment op ± 2,0%.

3B. Projectfinanciering via fonds

Er zijn steeds meer duurzame fondsen actief om zonne-energieprojecten te financieren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regionale duurzaamheidsfondsen zoals Duurzaamheidsfonds Amsterdam, OostNL, DE-ON of FSFE. Met uitzondering van het duurzaamheidsfonds Amsterdam, hanteren deze fondsen vaak rentes van ± 5-8%. Hier zijn vaak wel weer extra voorwaarden aan verbonden of stroken niet geheel met de looptijden waarmee zonne-energieprojecten gemodelleerd worden.

3C (Achtergesteld) vermogen via uitgifte Zon-Obligaties

Veel huishoudens willen investeren in duurzame energie. Duizenden investeerders hebben op deze manier al gezorgd dat er meer dan 100  zonnedaken bij zijn gekomen in Nederland. Met ZonnepanelenDelen hebben wij duizenden ZonneDelers verzameld die graag bijdragen aan de energietransitie. Op deze manier kan men op een aantrekkelijke manier financiering aantrekken, waarbij de groep investeerders vertegenwoordigd is via een trustee. Mocht er – in het onvoorziene geval – afstemming nodig zijn, dan is dit gemakkelijk te doen via de Stichting Zonnedelers. De voordelen van directe financiering, de service van projectfinanciering.

De uitgifte van zon-obligaties (ZonneDelen) kan worden ingezet als voor het financieren van een project B.V. maar ook op de eigen balans. De rente op de obligaties via ZonnepanelenDelen bedraagt ± 3,5% over de looptijd.

Naast deze eigen financieringsopties is er ook nog een andere optie waarbij je zelf geen vermogen hoeft in te leggen en volledig ontzorgd wordt:

Dak verhuren via een ESCo

Je dak verhuren aan gespecialiseerde zonne-energieprojectontwikkelaars via een ESCo. Er zijn zeer veel partijen in Nederland die graag het gehele traject van het realiseren van een zonnedak van A tot Z voor je uitvoeren. Als bedrijf stel je het dak beschikbaar en jij krijgt een gegarandeerde opbrengst van groene stroom van je eigen dak. Natuurlijk staat hier een vergoeding tegenover, maar je bent ook veel minder managementtijd er aan kwijt. Daarbij hoef je als bedrijf niet zelf te investeren en heb je direct voordeel door verlaging van je energiekosten. Dit loopt normaliter via een ESCo (Energy Service Company),  een speciaal in het leven geroepen entiteit waarbij het zonnedak wordt geëxploiteerd. Deze ESCo zal op haar buurt weer financiering aantrekken via één van bovenstaande opties.

Omvang zonne-energieproject van belang

De manier van financieren is afhankelijk van de grootte van het PV-systeem en jouw voorkeur voor wie het eigendom heeft. Ontwikkel en financier je het zonnedak zelf of verhuur je het dak? In onderstaand overzicht staat eenvoudig weergegeven welke omvang en welke eigendomsstructuur van het zonne-energieproject leiden tot welke financieringsmix.
Zonnepanelen financieren - de mogelijkheden voor bedrijfsdaken by ZonnepanelenDelen

Gestapeld financieren zonnepanelen 

In de praktijk is er vaak een combinatie van financieringen die wordt ingezet om de zonnepanelen installatie mogelijk te maken. Met ZonnepanelenDelen hebben wij nu meer dan 120 zonne-energieprojecten succesvol gefinancierd. Veel van die zonne-energieprojecten zijn ook met meerdere partners gefinancierd. Zo hebben we samenwerkingen met duurzaamheidsfondsen en duurzame banken om projecten volledig te financieren.
We weten dat elk zonne-energieproject weer uniek is en ieder project heeft daarbij haar eigen optimale mix van financieringen. Ben je benieuwd wat het optimum is voor jouw business case? We helpen je daar graag mee.

Doe hier een financieringsaanvraag voor jouw zakelijk zonne-energieproject met SDE+ en we komen binnen 24 uur met een voorstel terug.


Voorwaarden Zakelijk zonnepanelen financieren

Om externe financiering aan te trekken zal er wel moeten worden voldaan aan veel voorwaarden en kwaliteitseisen, onder andere:
 • SDE+ beschikking. Vanuit de overheid (RVO.nl) zijn er tweemaal per jaar subsidies aan te vragen, omdat zonne-energie nog niet direct competitief is op prijs, maar de overheid deze schone vorm van energie opwekken wel wil bevorderen geven zij subsidies uit voor een periode van 15 jaar per geproduceerde kWh zonnestroom.
 • Op het dak dient een recht van opstal gevestigd voor looptijd project
 • Technisch dient het project te voldoen aan een aantal voorwaarden:
  • Fabrikant van zonnepanelen is Tier 1(Bloomberg)
  • Dakbedekking dient nog minimaal 15 jaar mee te gaan
  • Dakconstructie dient gecontroleerd en geschikt bevonden te zijn
  • Met installateur is een uitgebreide installatieovereenkomst gesloten inclusief een Performance Ratio Garantie (inclusief boeteclausule) voor minimaal 24 maanden.
  • Met installateur is een uitgebreide onderhoudsovereenkomst gesloten.