De impact van gestapeld financieren – en waarom dat goed kan met zonne-energie

De financiering voor zonne-energieprojecten kan zeer goed uit verschillende bestanddelen worden opgebouwd, oftewel gestapeld financieren. Zonne-energie is goed te voorspellen. Op de lange termijn is de cashflow stabiel en de afwijking ten opzichte van het gemiddelde zal ook op de lange termijn minimaal zijn. Daarbij zijn de mogelijke risico’s zeer goed af te dekken. Dat zijn goede voorwaarden om de financiering op te splitsen in verschillende delen. 

De eigenschappen van zonne-energie zijn zo dat zonne-energie op de lange termijn een lage volatiliteit op de productie. Zonne-energie is goed te voorspellen. Er is minder zekerheid over de energieprijzen, maar dat kan gedeeltelijk weer worden gecompenseerd door de SDE+ subsidie en het aangaan van langlopende PPA’s (power purchase agreements) met energieleveranciers.

Gestapeld financieren

Met deze eigenschappen van een project kan men in verhouding veel vreemd vermogen aantrekken om een project te financieren. Dit heet gestapeld financieren, waarbij elk onderdeel van de financiering weer unieke eigenschappen heeft. Dit komt terug in het rente- en risicoprofiel van elk financieringsbestanddeel. Zo kan een project met een rentabiliteit van 3 procent uiteindelijk toch 10,5 procent per jaar opleveren voor de organisatie die het eigen vermogen inlegt.

Als je in plaats van 100 procent eigen vermogen, ook een deel financiert met vreemd vermogen met een rentevergoeding die lager ligt dan de rentabiliteit van het project zelf, dan gaat het rendement op het eigen vermogen omhoog. Zo laat onderstaande uitwerking duidelijk zien.

Impact van gestapeld financieren met zonne-energie

Rentabiliteit verhogen

De impact van het gestapeld financieren op de rentabiliteit van het eigen vermogen is dus groot. We lieten al eerder zien dat juist de investeringskosten verreweg de grootste kosten zijn bij een zonne-energieproject. De beste financiering is dus uiterst belangrijk om het project zo goed mogelijk te laten renderen.

Via ZonnepanelenDelen is naast het vreemd vermogen ook een deel achtergesteld vermogen op te halen voor het zonne-energieproject. Hierdoor wordt de rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen verder verhoogd.


ROA: Return on Assets
ROE: Return on Equity