case beschrijving financiering zonnepanelen – Hoe Solaris Industria optimaal gebruik maakt van ZonnepanelenDelen

De financiering voor Zonnedak Visscher-Caravelle is door Solaris Industria in korte tijd geregeld op het financieringsplatform ZonnepanelenDelen“ZonnepanelenDelen is prettig om mee te werken en biedt een totaal service. Met de duidelijke afspraken en documentatie is de financiering zo geregeld. Er zit echt meerwaarde in het platform”.  

Lees hieronder hoe Solaris Industria dit zonne-energieproject in Genemuiden van 2.344 zonnepanelen (621 kWp) gerealiseerd heeft, waarbij de verschillende vermogensbestanddelen (crowdfunding, bankfinanciering en eigen vermogen) samen voor het investeringsbedrag hebben gezorgd.

WIE

Solaris Industria

WAT

De realisatie van het zonnestroomsysteem op het dak van automattenproducent Visscher-Caravelle in Genemuiden van 621 kWp. Solaris Industria exploiteert de zonnestroominstallatie op basis van een overeenkomst voor een periode van 15 jaar tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.

WANNEER

Na eerdere succesvolle crowdfunding projecten op ZonnepanelenDelen presenteerde Solaris Industria in de zomer van 2017 Zonnedak Visscher-Caravelle. Hiervoor was de projectfinanciering van de ASN Groenprojectenfonds al geformaliseerd. Met de crowdfunding is het project volledig gefinancierd en kon men opdracht geven aan de installateur Zonnepanelen op het dak om het PV-systeem te bouwen.

OPLOSSING FINANCIERING

ZonnepanelenDelen verzorgde de financiering van € 82.000,- voor het zonnestroomsysteem via haar crowdfundingplatform. De geïnteresseerde ZonneDelers die reeds verzameld waren door ZonnepanelenDelen werden aangeschreven en binnen de kortste keren waren de ZonneDelen (Zon-obligaties op naam) in het project uitverkocht.

Doordat Solaris Industria al meerdere projecten heeft gefinancierd via ZonnepanelenDelen zijn de documenten en de kwaliteitseisen bekend. Dit geldt ook voor het ASN Groenprojectenfonds, dat al vaker zonne-energieprojecten heeft gefinancierd in samenwerking met ZonnepanelenDelen. Op deze wijze kan Solaris Industria gemakkelijk de financiering verzorgen voor haar nieuwe zonne-energieprojecten.

Het opwekken van de hernieuwbare energie wordt in dit geval mogelijk gemaakt binnen de gerealiseerde besparing op de inkoop van grijze stroom. Daarnaast profiteert Visscher-Caravelle nog op een tweede manier van de opgewekte zonnestroom, namelijk door mee te delen in de winst die de zonnepanelen genereren.

VOORDELEN ZONNEPANELENDELEN VOOR SOLARIS INDUSTRIA:

  • Aansprekend financieringsmodel: Via ZonnepanelenDelen is de beste balans te vinden tussen de verschillende vermogensbestanddelen. Zo kan er geoptimaliseerd eigen vermogen worden ingebracht tegen de laagste financieringskosten.
  • Heldere en duidelijke werkwijze: Er wordt met duidelijke en heldere contracten gewerkt om alle afspraken tussen de verschillende partijen vast te leggen.
  • Standaard financieringsmodel: Via vaste afspraken is direct duidelijk wat de financiering en contracten behelzen. Dat maakt het nog makkelijker om meerdere zonne-energieprojecten te doen en co-financiers aan te sluiten.
  • Ontzorgen gedurende looptijd PV-project: Als het PV-systeem eenmaal draait kan het makkelijk worden beheerd vanuit het dashboard Horizon. Het systeem wordt onafhankelijk gemonitord op onder andere performance ratio. Men kan jaarlijks de ZonneRente accorderen en periodiek het onderhoud (schoonmaak en overige items) goedkeuren die door de installateur worden geüpload.
  • Schaalbaar: Voor Solaris Industria werkt het optimaal dat alle projecten in één dashboard zijn samengebracht en men tijd kan besteden aan de volgende zonne-energieprojecten.

Highlight financiering zonnepanelen

De korte doorlooptijd van de financiering van het zonne-energiesysteem. Alle betrokken partijen zijn professioneel, waardoor structuur en werkwijze gestandaardiseerd zijn. Hierdoor kunnen alle partijen vlot accorderen en de financiering completeren via crowdfunding.

In slechts enkele uren was de financiering via crowdfunding van Zonnedak Visscher-Caravelle geregeld. Op ZonnepanelenDelen hebben in totaal 110 ZonneDelers  geïnvesteerd in de ZonneDelen van dit project. Op deze wijze heeft Solaris Industria ZonneDelers laten participeren in zonne-energieprojecten en kan het zelf geld vrijmaken voor volgende zonne-energieprojecten.

Robin Koek van Solaris Industria over ZonnepanelenDelen

“Crowdfunding is voor ons een belangrijke stap in de financiering van zonprojecten. Aangezien je daarbij werkt met investeringen vanuit een grote groep ZonneDelers is het belangrijk om samen te werken met een platform die de belangen van deze groep op de juiste manier kan behartigen. De professionele aanpak in het hele traject van ZonnepanelenDelen geeft ons alle vertrouwen om nog vaker zonprojecten op deze manier tot een succesvol einde te brengen.

Daarbij voelt het extra goed om de realisatie van grotere zonneprojecten te kunnen delen met meerdere ZonneDelers. Zo wordt de verduurzaming van Nederland gedragen en ondersteund door steeds meer mensen.”


Zoek je ook financiering voor een zonne-energieproject? Mail naar Matthijs Olieman op Matthijs@zonnepanelendelen.nl. We helpen je graag dit project te realiseren.