white paper ontwikkeling en financiering van zonnepanelen voor organisaties met SDE+

White paper: Financier zonne-energieprojecten met SDE+ subsidie

ZonnepanelenDelen deelt graag haar ervaring nadat het meer dan 60 zonne-energieprojecten heeft gefaciliteerd op het financieringsplatform. Voor zakelijk zonne-energieprojecten is projectfinanciering een perfecte uitkomst om – ondanks een geringe investering – direct eigenaar te zijn van het zonnepanelen systeem op het eigen dak. In deze white paper leggen we uit welke stappen er zijn te zetten om een zakelijk zonne-energieproject te realiseren met externe financiering.

Er blijft in Nederland veel potentieel voor zonne-energie onbenut. Veel zon-pv projecten met SDE+ beschikking worden uiteindelijk niet gerealiseerd. Eén van de oorzaken is dat de projecteigenaar het zon-pv project niet krijgt gefinancierd. ZonnepanelenDelen deelt de ervaring graag, zodat meer zonne-energieprojecten worden gerealiseerd. De white paper is opgesteld op basis van de ervaring van vele succesvolle financieringen via het online platform én de projecten die in een eerder stadium zijn afgevallen. ZonnepanelenDelen draagt op deze wijze bij aan het verhogen van het percentage zon-pv projecten met SDE+, dat wel gerealiseerd wordt.

In de white paper staan de stappen om het zonne-energieproject financierbaar te maken, zodat de organisatie de energiekosten kan verlagen, duurzame energie kan opwekken en optimaal rendement haalt uit de investering.

Hoofdstukken White paper financier zonne-energieprojecten

 • Basis Zon-PV
 • Betrokken partijen
 • Stappenplan
 • Offertes uitvragen
 • Opstellen business case
 • Aanvragen SDE+ subsidie
 • Opstellen juridische documentatie
 • Financiering
 • Bouw
 • Exploitatie
 • Voorbeeldproject
 • Bespaartips

De white paper is te downloaden op onze financierings pagina op https://financiering.zonnepanelendelen.nl/.

Hier zal altijd de laatste versie staan en wij zullen wanneer dit nodig is, de white paper vernieuwen met de laatste informatie.