Statistieken van de zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen

De projecten op ZonnepanelenDelen gaan steeds beter presteren, op alle vlakken zien we dat terug in de statistieken. Er is geleerd en de criteria zijn aangepast. Dat zien we terug in de cijfers die steeds beter worden. De projecten bij elkaar genereren steeds meer duurzame energie, er staat nu al 34 miljoen kWh (!) op de teller en dus blijvende duurzame impact. Als een project eenmaal succesvol is geïnstalleerd, dan presteert deze zelfs beter dan de verwachting.

Zonne-energie is goed voorspelbaar en geeft daarom de investeerder veel zekerheid over de opbrengsten. Bij elk zonne-energieproject op ZonnepanelenDelen is er een uitgebreide business case opgesteld met daarin onder andere de verwachtingen van de zonnestroom productie. De productie kan met software goed worden voorspeld op basis van producten, locatie, hellingshoek en eventuele schaduwplekken. Die waardes nemen we mee in de opgestelde business case en dus het leidende document van elk zonne-energieproject: Het informatie Memorandum (IM). In dit blog lichten we de ontwikkelingen toe op basis van de daadwerkelijke productie ten opzichte van die verwachting in het IM.

Statistieken: 100% score

Alle gelanceerde projecten op ZonnepanelenDelen zijn succesvol gefinancierd (100% score!) en vervolgens zijn deze ook allemaal gerealiseerd (ook 100% score!). Daarbij zijn wel enkele zonne-energieprojecten in het verleden met flinke vertraging opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan de ZonneWIJde waarbij men uiteindelijk van locatie moest wisselen. Zonnepark Harlingen, die eerst veel hobbels moest overwinnen, alvorens er een producerend zonnepark kon worden gerealiseerd. Of Zonnedak Molenhof waarbij afstemming met de gebouw eigenaar en installateur ellendig lang duurde. Dat zijn projecten van langer geleden en daar is van geleerd. Dat zien we duidelijk terug in te cijfers van 2015 en 2016, toen er ook nog niet zoveel projecten waren en deze projecten dus relatief zwaar wogen op het totaal.

In elk informatie memorandum staat duidelijk omschreven dat er risico’s zijn gedurende de bouw van een project. Ook al wordt de markt volwassen, zijn de kwaliteitscriteria verder omhoog gegaan op basis van eerdere ervaringen, er kunnen altijd onverwachte zaken spelen. Dan is het zaak dat deze goed worden opgelost. Dat gebeurt. Verschillende projecteneigenaren hebben aangegeven een compensatie betaling te doen naar de investeerders voor de gemiste productie. We kijken in dit blog alleen naar de productie in kWh ten opzichte van de verwachting in het informatie memorandum.

Steeds beter in lijn met verwachting

Daarbij zien we dat projecten het steeds beter doen op ons platform. Daar hebben we ook hard voor gewerkt en de trend die is ingezet zal ook nog beter naar voren komen in de nabije toekomst.

In totaal is er, bij de projecten met afgeronde zonnerente(s) – op dat moment wordt de productiedata dubbel gecontroleerd – nu 16,11% lagere zonnestroom geproduceerd dan de verwachting was. Er is in deze dataset 16,3 miljoen kWh opgewekt, waar de verwachtingen volgens de verschillende IM’s lagen op totaal 19,4 miljoen kWh. We zien dit percentage snel teruglopen (van min 25,69% vorig jaar, en min 50,61% twee jaar geleden) door alle maatregelen. Hopelijk dat dit in de toekomst zelfs positief uit gaat vallen.


Zoals gezegd zijn daar verschillende redenen voor:

  • ↓ Projecten zijn later opgeleverd dan gepland; 
  • ↓ Zonnepanelen functioneerden niet, afgehandeld met verzekeraar. (zie blog); 
  • ↓ Minimaal effect: soms moesten er werkzaamheden plaatsvinden voor een langere periode en soms is er een omvormer uitgevallen (dit kunnen we door monitoring herkennen en zo snel herstellen);  
  • ↑ Als projecten eenmaal in productie zijn gezet, zien we dat deze over het algemeen iets beter presteren dan de aannames in het IM (niet alleen door hogere aantal zon-uren – ook door conservatieve aannames). 

Opstartproblemen

Als er uitdagingen zijn, komen deze vooral in de begin periode naar voren. Als een zonne-energieproject eenmaal succesvol staat dan blijft het jarenlang succesvol stroom produceren. 
Dat blijkt ook uit de grafiek hieronder: Weergegven zijn de prestaties per jaar, waarbij het merendeel van het volume vooral in 2017 en 2018 is geproduceerd, door alle nieuwe projecten die we toevoegen. 

Steeds beter voorspelbaar

En ook zien we terug dat als een project eenmaal is geïnstalleerd en succesvol in productie is gezet, deze boven verwachting presteert, waar deze nu door enkele projecten nog wordt gekleurd zal dit de komende periode er veel beter uitzien.

Daarbij zien we dat de projecteigenaren steeds sneller het project succesvol aangesloten krijgen. Al is hier tevens nog een extra verbeterslag te maken.

Eenmaal geïnstalleerd doet de zon zijn werk

De vertraging weegt in het begin van het project natuurlijk zwaarder, maar ligt momenteel op één procent van de totale looptijd van een project. Waar we verwachten dat dit door de conservatieve inschatting over de looptijd wel weer gecompenseerd gaat worden door de hogere opbrengsten.

Goed nieuws dus, sowieso dat we zorgen voor meer zonne-energie in Nederland. Maar ook:

  • Dat de software een goede voorspellende waarde heeft over opbrengsten.
  • Dat projecten meer opwekken dan de conservatieve voorspelling in de IM’s
  • Dat projecten steeds sneller worden opgeleverd.

Je kunt altijd meekijken met de zonne-energieprojecten via de (iOS) ZonneDelen app. Shine on!

We zullen in een volgend blog ook de totale opbrengsten in kaart brengen en periodiek een update geven van deze cijfers.