verzekering van pv-projecten - foto door Angie Warren

Tips over verzekering bij PV-projecten

Elk zonne-energieproject zal de risico’s willen afdekken van eventuele schade. Juist daarom wordt een verzekering afgesloten: om de risico’s te minimaliseren. Door recente brand-incidenten zijn sommige potentiële zon op dak projecten huiverig geworden om te investeren in een zonnedak. Dat is onnodig. Met een PV-installatie van goede kwaliteit, een oplevercontrole door een onafhankelijke partij en goede voorwaarden van de verzekering kan er gemakkelijk een zonnedak worden gerealiseerd. In dit blog geven we enkele tips op het vlak van verzekeringen.

Het was recent veel in het nieuws; eerst de verschillende branden bij consumenten mogelijk veroorzaakt door de zonnepanelen installatie, vervolgens de verzekeraars die premies gingen wijzigen. Waarbij sportcentrum Thialf het meest bekende geval is, waarbij het van de verzekeraar de zonnepanelen moest uitzetten. Dit is een uitzondering in de markt.

Onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak

Eerder rapporteerde TNO al over branden bij consumenten vooral komen door slechte in-dak systemen. Zij concludeerden:

“Uit ervaringen en studies uit het buitenland blijkt echter dat onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak is van incidenten. Het combineren van verschillende merken stekkers van hetzelfde type (cross-mating) en het onvakkundig verbinden van stekkers aan kabels zijn hierbij de meest risicovolle factoren.”

TNO-rapport over branden bij pv-installatie

Ook minister Wiebes antwoordde in reactie op kamervragen:

‘In het algemeen is de kans op brandincidenten bij zonnepanelen zeer klein.’

Ministrer wiebes in reactie op kamervragen

Hieronder een korte uiteenzetting hoe een zakelijk PV-project is verzekerd en waarom dit tot geen risicoverhoging, en daarmee premieverhoging, zou mogen leiden.

Verzekering tijdens bouwfase


Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de bouwfase en de exploitatiefase. Tijdens de bouw is namelijk de installateur verantwoordelijk voor schade als gevolg van de bouw aan het PV-systeem en het gebouw waarop hij werkt. De installateur dekt dit risico af middels een CAR (Construction All Risk) verzekering. Tot aan formele oplevering van het project is de installateur verantwoordelijk en valt schade onder de CAR-dekking.

Belangrijke tip: Controleer of de CAR-dekking van de installateur voldoende dekking geeft voor de waarde van jouw gebouw en eventuele machines/eigendom in het gebouw.

Overgang van bouw naar exploitatie

Als de installateur het project heeft afgerond zal hij het PV-systeem ter oplevering aanbieden. Pas als het PV-systeem wordt geaccepteerd door de eigenaar, gaat de verantwoordelijkheid voor het PV-systeem, en schade als gevolg van het PV-systeem, naar de projecteigenaar over. Het is daarom heel belangrijk dat voor acceptatie van het PV-systeem, een onafhankelijke NEN-specialist een oplevercontrole doet om de kwaliteit van het PV-systeem te waarborgen.

Deze NEN-Specialist controleert of het systeem goed is geïnstalleerd en of er potentiele brand- of schadebronnen zijn. Ook geeft de NEN-specialist instructies aan de installateur om eventuele tekortkomingen te verhelpen. Pas als de eventuele verbeteringen zijn gedaan en de NEN-specialist het PV-systeem 100% goedkeurt moet men de oplevering van het PV-systeem formeel accepteren. Hiermee start de verantwoordelijkheid van de eigenaar voor het PV-systeem en schade.

Belangrijke tip: Laat een installatie altijd keuren door een onafhankelijke NEN-specialist.

Voorwaarden aan verzekering van PV-systeem

Een goede verzekering van een PV-systeem bestaat uit twee delen:

  1. Verzekering voor casco, gevolgschade en productieverlies van het PV-systeem
  2. Wettelijke aansprakelijkheidsdekking voor gevolgschade aan eigendommen van derden.

Belangrijke tip: Let daarbij op de volgende details:

  • Minimale dekking van de waarde van het totale PV-systeem inclusief aansluiting moet overeenkomen met de waarde van het systeem.
  • De aansprakelijkheidsdekking is minimaal ter waarde van de eigendommen van derden waarop de panelen zijn geplaatst.
  • Aanvullende ‘eigen gebreken’ dekking, zodat garanties ook bij faillissement van fabrikant worden behouden.
  • Productieverlies te verzekeren voor een periode van minimaal een half jaar zodat de kans op gemiste inkomsten geminimaliseerd wordt.

Een gedegen zon-pv project is goed verzekerbaar

De markt van pv-installaties is redelijk nieuw, en bij verzekeringspartijen is niet altijd alles tot in detail bekend. Als bovenstaande punten worden gevolgd, is er geen reden voor de verzekeraar om met te hoge premies te komen. We zien in de markt dat opstalverzekeraars van het pand meestal minder kennis hebben dan gespecialiseerde verzekeraars en daarom het voordelig kan zijn om te kijken naar verzekeraars buiten de opstalverzekeraar.

Bovenstaande tips geven extra inzicht en kunnen helpen bij het afsluiten van de benodigde verzekeringen voor een PV-systeem, zodat een hoge kwaliteit van het PV-project wordt gewaarborgd en zo een passende premie voor de verzekering wordt aangeboden.


Kan jij wel wat hulp gebruiken bij het afsluiten van een verzekering die dekt wat je nodig hebt? Naast financiering bieden wij relevante expertise. Wil jij professionele begeleiding en financiering van jouw PV-project? Neem dan contact op met sales@zonnepanelendelen.nl.