Curtailment-bij-zonne-energieprojecten-impact-op-productie-gering