Vier grootste ontwikkelingen in collectieve zonne-energie in Nederland

Zonne-energie is in 2016 voor velen dichterbij gekomen in Nederland. De markt is volwassener geworden in het ontwikkelen van zonne-energieprojecten. Daarbij zorgt de overheid er voor, via verschillende maatregelen, zoals het wegstrepen van belastingen of directe steun via de SDE+ (stimuleringsregeling duurzame energie) dat zonne-energie werkt, ook in Nederland. Deze vier ontwikkelingen in 2016 hebben er voor gezorgd dat we heel positief naar 2017 kijken;
  1. Voorbeeldprojecten leveren bewijslast
  2. Versnelling van projecten
  3. Volume groeit
  4. Zonne-energie voor iedereen mogelijk

1. Voorbeeldprojecten leveren bewijslast

Collectieve zonne-energie komt op stoom, er is al voor meer dan 20 miljoen euro direct in zonne-energie geïnvesteerd door huishoudens in Nederland.  Er is een grote discrepantie gebleken tussen de grote nieuwsberichten met aankondigingen van nieuwe zonnedaken en -parken en de daadwerkelijke realisatie. Nu zijn er meer en meer projecten in Nederland die laten zien dat zonne-energie werkt. Zie bijvoorbeeld Zonneweide Bergerweg van BergenEnergie, ZonneWIJde Breda van Breda Duursaam of Zonnedak EKONZON.  Dat niet alleen. Ook zijn meer en meer projecten de zonnerente aan het uitkeren nu deze al meer dan een jaar zonnestroom produceren, waardoor men nog meer kan genieten van de zonne-energie. Wil je zelf zien hoe goed zonne-energieprojecten werken? Zie de ZonneDelen app waarmee je gratis kunt meekijken met de projecten in Nederland.
zw

 

2. Versnelling financiering zonne-energieprojecten

Er wordt door de collectieve zon markt veel geleerd, de versnelling van de zonne-energie projecten vindt plaats op meerdere niveau’s: (1) De subsidie aanvraag, (2) projectmanagement & documentatie en (3) financiering.

Zonne-energie projecten zijn – hoewel het simpel lijkt – vaak complex. En dat heeft in het verleden gezorgd voor lange doorlooptijden bij zonne-energieprojecten. De ontwikkelingstijd van idee tot zonnestroom producerend PV systeem begint gelukkig steeds korter te worden waar men bij de verschillende HierOpgewekt bijeenkomsten sprak over jaren voorbereidingstijd.

2.1 Subsidie

De grootste hobbel is het verkrijgen van de SDE+ subsidie. Deze is binair. Wel gehonoreerd en je kunt door. Niet gehonoreerd en je zult moeten wachten. Het simpele feit dat de SDE+ nu in twee rondes wordt gedaan zorgt al voor meer ‘kansen’ door het jaar heen.

 

2.2 projectmanagement & documentatie

Daarbij is er veel winst te behalen in het projectmanagement en ‘voorwerk’. Is het dak wel geschikt? Is er geen dak renovatie nodig de komende decennia, of wel en kan dat worden begroot? Kan er een opstalrecht worden gevestigd? Hoe zit het met de puzzel van de bekabeling en aansluitingen? Moet er een verzwaring van de netwerk aansluiting komen? Zo ja, gooien deze kosten roet in het eten waardoor de business case niet uit kan?

 

Daarbij zijn er simpelweg veel verschillende partijen betrokken bij het realiseren van een zonne-energieproject. Van ontwikkelaar, gebouweigenaar, huurder, installateur, met daarbij soms weer onderaannemers, financier, RVO, netwerkbeheerder, netwerkmeetbedrijf, om maar wat te noemen. Daarbij moeten er tussen alle betrokken partijen afspraken gemaakt worden. Hier wordt de markt steeds beter in. Daarnaast zijn er steeds meer toeleveranciers die het project ontwikkelen makkelijker maken. Standaard overeenkomsten, kwaliteitseisen en goede juridische afspraken tussen alle partijen.

 

2.3 Financiering zonnepanelen

Financiering voor zonnepanelen is een uitdagende kwestie, vooral omdat het vaak te veel is voor eigen vermogen en te klein is voor specifieke bankprojectfinanciering. Crowdfunding is dus de ideale oplossing om te zorgen dat de zonnedaken er wél komen. Daarbij kunnen we met ZonnepanelenDelen de financiering continu sneller realiseren. Waar de crowdfunding eerst maanden duurde, hebben we dit gezamenlijk teruggedrongen van weken, naar dagen tot nu zelf een kwestie van uren voordat de zonnepanelen zijn uitverkocht.

 

3. Volume zonnepanelen groeit in de nabije toekomst

De RVO (de overheids instantie die de SDE+ subsidie ‘uitdeelt’) en HierOpgewekt komen beide met cijfers die bemoedigend zijn voor de hoeveelheid projecten die er aan zitten te komen. In 2014 zijn er 573 SDE+ aanvragen voor zonne-energie gedaan, in 2015 waren dat er 415. Afgelopen jaar zijn er in de voorjaarsronde 3.354 zonne-energieprojecten die aanvraag deden voor een SDE+ subsidie. In de najaarsronde 2016 waren dit 4.458 zonne-energie projecten. In de 2016 voorjaarsronde kreeg 15,9% uiteindelijk de subsidie toegewezen.

 

Volumegroei is er niet alleen in het groeiende aantal projecten, en zijn recent ook projecten aangekondigd met gigantische omvang voor Nederlandse begrippen, waarbij er in Zeeland en Groningen zonneparken worden gebouwd van 140.000 en 320.000 zonnepanelen!

 

Dat er zoveel aanvragen worden gedaan is bemoedigend en geeft aan dat meer en meer partijen zonne-energie als goede kans zien. Als project eigenaren door hebben dat (gedeeltelijke co-)financiering via crowdfunding een goede optie is om het dak te realiseren, zal dit hopelijk er voor zorgen dat er ook meer zonnedaken komen. De SDE+ 2014 laat namelijk ook zien dat veel SDE+ beschikkingen in de la blijven liggen, dat is zonde!

 

Ook het onderzoek onder de lokale energie coöperaties laten zien dat er een grote groei in het vat zit. De Lokale Energie Monitor verwacht een stijging van 60% in 2017 van het aantal collectieve zon projecten ten opzichte van 2016.

 

4. Zonne-energie voor iedereen

Met de introductie van de verschillende type projecten is zonne-energie echt voor iedereen mogelijk. Heb je geen geschikt dak dan kun je direct profiteren van zonne-energie via SDE+ projecten in het hele land. Of via een postcoderoos project in de buurt, met de postcoderoos kun je jouw zonnestroom van het zonnedak (of -park) in de buurt salderen tegen jouw eigen energieverbruik.

 

schermafbeelding-2016-12-29-om-12-23-22Heb je wel een geschikt dak voor zonne-energie maar zelf niet het kapitaal? Dan is financiering ook geen probleem meer. Van particulier huis, school, kantoor tot agrarier. Alle daken kunnen we gezamenlijk vol leggen met zonnepanelen zo bewijst het afgelopen jaar. De crowdfunding projecten op ZonnepanelenDelen laten zien dat de aangeboden zonnepanelen zo bezet zijn. Bij het laatste project Planetarium werden er 3 zonnepanelen per minuut verkocht en was de crowdfunding voor ruim 73 duizend euro in ruim een uur succesvol!

 

Bonus: Internationale erkenning vanuit Verenigde Naties

Niet onbelangrijk, ook internationaal kijkt men mee en heeft de Verenigde Naties ZonepanelenDelen extra in de spotlight gezet als voorbeeld platform om klimaatverandering tegen te gaan!