Bee in Balance

Investeer in zonne-energie en doe de bijen een plezier

ZonnepanelenDelen doneert bij nieuwe investeringen en afgeronde projecten een bedrag aan Bee in Balance, dat ‘huisvesting’ voor bijen voorziet.

Bijen zijn met hun bestuiving een essentieel onderdeel van onze voedselvoorziening. Maar de insecten hebben het steeds moeilijker in Nederland. Als gevolg van verstedelijking en grootschalige landbouw zijn ze elk jaar met minder. Meer dan de helft van onze wilde bijensoorten dreigt binnenkort te verdwijnen.

Bee in Balance wil die trend keren door bedrijfsterreinen te transformeren in plekken waar bijen het naar hun zin hebben. Dat doen ze door de omgeving gifvrij te maken en er de juiste bloemen en planten te zetten. Ze bouwen er ook huisvesting op maat voorbijen, zoals structuren van blokken hout en boomstronken met holletjes erin waar de insecten hun eitjes kunnen leggen.

Dat doen ze nu ook met de hulp van ZonnepanelenDelen. Per nieuwe investeerder op ons platform doneren we 3 euro aan Bee in Balance. Daarmee kunnen ze een gezonde omgeving creëren voor 50 bijen. Wanneer een project succesvol is gefinancierd, doneren we 125 euro, goed voor 2.000 bijen.

Met dat budget gaat Bee in Balance biologische bloemen en planten zaaien om bijen aan te trekken en splintervrije huisvesting voorzien om de insecten te huisvesten. Er komen bij de projecten ook infoborden om voorbijgangers te informeren en te wijzen op het belang van de bij in de voedselketen.

ZonnepanelenDelen zoekt steeds naar manieren om zijn impact te vergroten. Door de financiering van zonnepanelen te vergemakkelijken, dragen we al bij aan de transitie naar hernieuwbare energie in Nederland. Door de samenwerking met Bee in Balance willen we ook ons steentje bijdragen aan de biodiversiteit in ons land.

Update 15 december

Sommige bijensoorten leven maar een paar zomerse dagen, maar de meesten bijen overwinteren wel. Zij hebben een geschikte schuilplaats voor de winter nodig. De honingbij nestelt zich in de bijenkast en heeft een veilige ruimte om de winter door te komen. Maar de wilde bij en andere insecten hebben het niet zo makkelijk.

Hen help je door vooral niet te netjes in je tuin te zijn. Bijen en andere insecten nestelen en overwinteren in holle stengels, hout en onder de grond. Als je alle bladeren weghaalt of gaat spitten in de herfst en winter is er geen plek om te overwinteren voor insecten. Ook kan je nu al vast voorjaarsplanten gaan inzaaien. Hier hebben insecten profijt van zodra de temperatuur in februari weer omhoog gaat en de bloembollen in bloei staan.

Dankzij de nieuwe ZonneDelers en de succesvol gefinancierde projecten zal Bee in Balance, met de donatie van ZonnepanelenDelen, huisvesting creëren voor meer dan 60.000 bijen in Nederland. De afgelopen periode heeft Bee in Balance namens ZonnepanelenDelen:

  • Bloembollen gepoot, waaronder de narcus, sneeuwklokje, blauw druifje en sieruien, zodat de bijen straks in het vroege voorjaar te eten hebben.
  • Een wilg gepoot en wilgentakken gestekt. Wilgen bieden vooral in het voorjaar veel voedsel. De katjes bevatten stuifmeel wat belangrijk is als voedsel voor jonge bijen maar ook voor de hommel. Wist je dat de eierstokken van de hommelkoningin alleen tot ontwikkeling komen dankzij de katjes van de wilg? Zonder de wilg dus geen hommels. Extra tip: Het is goed om te weten dat wilgen geen katjes krijgen in het jaar dat je ze knot. Probeer dus in fases de boom te knotten.
  • Dood hout elementen neergelegd waar insecten kunnen nestelen en schuilen.
  • Een herfstaster geplaatst. De herfstaster bloeit in september/oktober, de periode dat het goed zoeken is voor bijen naar voedsel.
  • En nog een bijenboom geplaatst. Deze boom is écht een pareltje voor bijen en vogels omdat deze boom van het voorjaar tot het najaar veel voedsel biedt.

Update 4 juli

In de eerste drie maanden van de samenwerking met Bee in Balance hebben we zes projecten succesvol gefinancierd. Dankzij de nieuwe ZonneDelers en de succesvol gefinancierde projecten zal Bee in Balance, met de donatie van ZonnepanelenDelen, huisvesting creëren voor 21.600 bijen in Nederland.

Zo is een Sporkehoutboom geplaatst, deze boom wordt ook wel de “bijenboom” genoemd. Het is een geweldige boom voor de bij omdat hij enorm veel stuifmeel en nectar afgeeft. Wanneer de boom is uitgebloeid in het najaar, komen er besjes aan de takken die vogels weer eten. Al met al een perfecte boom om biodiversiteit te helpen! En de grote reden dat Bee in Balance deze in het bijenlandschap heeft geplant.

Verder is een bijenhotel geplaatst. Het bijenhotel bevat rietstengels, gaatjes en dennenappels in verschillende grootte zodat er diverse soorten bijen kunnen gaan nestelen. Ook zit er een stuk steen in, dit is ideaal omdat het heel snel opwarmt in de zon. En bijen houden van warmte! In het voorjaar wordt het hotel het meest bezocht, dat is de drukste periode voor nestelen en eitjes leggen. Het hotel staat op het zuiden zodat de bijen de hele dag de meeste zon krijgen.

Daarnaast is nog voedsel geplant. Dat is belangrijk, want zonder voedsel zullen bijen zich nooit gaan huisvesten in het bijenhotel. Er is een biologisch bloemenmengsel geplant met onder andere: Kaasjeskruid, akkerdistel en papaver.