verhoging rente TPSolar T3 & Webinar

verhoging rente naar 5% per jaar!

Zonneparkontwikkelaar en familiebedrijf TPSolar groeit hard en zoekt financiering voor het ontwikkelen van de zonneparken in portefeuille om zo bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie in Nederland.

Door stijgingen op de rentemarkt wil TPSolar een competitief aanbod doen. Daarom heeft TPSolar besloten om de aangeboden rente voor TPSolar tranche 3 te verhogen naar 5% per jaar.

De energietransitie vergt forse investeringen en op deze wijze kan TPSolar dat gaan realiseren. “Wij gaan de komende jaren een portfolio van 500MW aan zonneparken ontwikkelen”, zegt René Hendriks van TPSolar. “Want de overgang naar hernieuwbare energiebronnen gaat ons allemaal aan.”

Wil je (meer) investeren en helpen de plannen van TPSolar te realiseren? Dat kan via: www.zonnepanelendelen.nl/tpsolar

BEKIJK Webinar MET TPSOLAR

Om toelichting te geven op hun plannen met deze obligatielening hebben wij een webinar georganiseerd met TPSolar onder leiding van Sven Pluut, directeur van ZonnepanelenDelen. Hierin vertelt TPSolar over hun geschiedenis, eerder gerealiseerde projecten en toekomstplannen. Daarnaast worden ook een aantal kijkers vragen beantwoord zoals waarom wordt gekozen voor een zuid-opstelling bij de zonneparken, wat het verdienmodel is van TPSolar, of ze naast zonneparken ook zonnedaken ontwikkelen, en wat de rolverdeling is tussen TPSolar en ZonnepanelenDelen.

OVERIGE VRAGEN

We zijn niet aan alle vragen toegekomen in het webinar. Daarom beantwoorden we nog enkele vragen in deze blog.

In hoeverre speelt de net-overbelasting een risico met betrekking tot project realisatie of toekomstige (limitering op) terugleveringen?
De netoverbelasting is geen probleem voor de projecten die al een SDE toekenning hebben of de projecten waarvoor de vergunningsprocedure al loopt. Voor deze projecten is de netaansluiting al vastgelegd. Voor toekomstige projecten is het afhankelijk van de locatie of er wel of geen probleem is. Wij zijn ervan overtuigd dat Tennet/Liander/Stedin/Enexis de komende jaren capaciteit gaan vinden door alle lopende maatregelen en doordat er op zeer veel plekken uitbreidingen komen bij de onderstations waar de projecten aangesloten moeten worden.

Wat is er gefinancierd met TP1 en TP2?
Onze projectportefeuille en met name de aanbetalingen voor de netaansluiting van de projecten die al een SDE toekenning hebben.

Is er ook gedacht aan omzetting naar waterstof, of enkel zuivere teruglevering? 
Wij zijn nog niet bezig met activiteiten op het gebied van waterstof. De volgende stap voor ons is het toevoegen van batterijopslag bij onze projecten.

In verband met de stijgende rentes: Jullie geven een relatief hoge rentevergoeding aan de obligatiehouders, betekent dit dat het project voor jullie zelf (TPSolar) minder oplevert?
Het klopt dat wij dan zelf minder rendement hebben maar gezien de huidige markt hebben wij de beslissing genomen om de rentevergoeding te verhogen. Wij werken heel hard aan het optimaliseren van onze inkoop van materialen voor de projecten. Wij hopen hier additioneel rendement in te vinden.

Betekent de hogere rente dat er een hoger risico voor de obligatiehouders is, immers hoe hoger de rente hoe hoger het risico?
Nee er is geen hoger risico voor de obligatiehouders. Het is verantwoord om 1% meer rente te betalen op basis van onze projecten.

Is de toegekende SDE + of nog toe te kennen SDE+ subsidie voor TP-Solar voldoende om een goede businesscase te hebben?
De huidige SDE++ maakt de realisatie lastiger. Wij hebben echter meerdere projecten met een hogere SDE++ uit de afgelopen jaren. En de markt is aan het veranderen. De lagere SDE++ in relatie tot de energieprijzen zorgt voor de ontwikkling van Corporate PPA’s. Dus energiecontracten met eindafnemers. Dit is bijvoorbeeld in Duitsland al veel verder ontwikkeld en wij verwachten dat dit ook in Nederland gaat gebeuren. Op deze manier zijn wij dan langjarig verzekerd van een hogere opbrengst dan de SDE++.

Doel van 2 miljoen euro

We hopen jullie dan ook snel te mogen verwelkomen als investeerder in TPSolar T3. Weet dat we alle motivaties lezen die met de investeringen meekomen. We delen hier graag enkele van deze motivaties:

  • “Mooie combi van bijdragen aan een betere toekomst en een rendabele investering.”
  • “Helpen aan een betere toekomst. Voor het milieu en mijn portemonnee”
  • “Bijdragen aan verduurzaming van de energievoorziening en af van fossiele brandstoffen. Ook goed dat Zonnepanelendelen meehelpt de biodiversiteit te vergroten.”
  • “De energietransistie doen we samen!”

Wil jij ook bijdragen aan de plannen van TPSolar en jaarlijks een duurzaam rendement ontvangen? Bekijk de projectpagina en investeer direct.