Netcongestie bij zonne-energieprojecten

Als gevolg van een toename van duurzame energieprojecten, zoals zonnedaken, zonneparken en windmolens, hebben netbeheerders steeds meer problemen om nieuwe energieprojecten op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Op het net is niet overal voldoende capaciteit beschikbaar. De zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen hebben een bevestiging van de netbeheerder dat aansluiting mogelijk is en dus vormt dit geen probleem voor deze projecten.

Zonne-energieprojecten kunnen een hoge piekbelasting geven en dit moet goed opgevangen worden door het elektriciteitsnet of worden ‘afgetopt’. Dat laatste wordt curtailment genoemd. Het is de taak van netbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor de capaciteit en het transport van stroom, om dit in goede banen te leiden. Dat geeft nu uitdagingen in Nederland, sommige plannen voor zonne-energieprojecten kunnen hierdoor niet gerealiseerd worden.

Congestiemanagement

Alle netbeheerders hebben gezamenlijk een kaart gepubliceerd waarop te zien is waar voorlopig wel of geen nieuwe transportcapaciteit beschikbaar is. Zowel voor levering als voor afname van stroom.

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/

Dit betekent dat er op een aantal plaatsen in Nederland geen duurzame energieprojecten kunnen worden gerealiseerd. Als gevolg van te veel productie kan er namelijk congestie ontstaan, waardoor mogelijk het netwerk volledig kan uitvallen.

In 2019 heeft minister Wiebes al zes kortetermijnoplossingen neergelegd om te zorgen dat er meer kan worden aangesloten op het energienet. Ook branchevereniging HollandSolar is druk bezig met maatregelen om te zorgen dat zowel het huidige als het toekomstige netwerk zo goed mogelijk wordt ingezet.

De overheid heeft, via de RVO, Royal Haskoning DHV gevraagd een rapport te schrijven over “verbeteren netinpassing zonne-energieprojecten”.

Men is nu onder andere bezig om het huidige stroomnet slimmer te gebruiken én om te zorgen voor uitbreiding van het stroomnet. Denk hierbij aan:

  • Het inzetten van de reservecapaciteit op het stroomnet.
  • Curtailment: statisch kan dit door de omvormers op 70% van het maximale vermogen te dimensioneren. Dit zorgt voor gering productieverlies omdat een zonne-energiesysteem weinig op maximaal vermogen produceert. Of dynamisch door op afstand het maximale vermogen aan te kunnen passen.
  • Oost / West opstelling in plaats van Zuid: hierdoor is er een lager piekvermogen en betere spreiding van de opbrengsten gedurende de dag en het jaar.
  • Gebruik maken van een bestaande aansluiting in de buurt.
  • Verbetering van de wet- en regelgeving om nieuwe capaciteit sneller aan te sluiten.
  • Verder in de toekomst kan dit opgevangen worden door betere afstemming tussen vraag en aanbod, en het toevoegen van grootschalige opslagcapaciteit. Dit laatste is momenteel nog te duur om grootschalig toe te passen.

Projecten op ZonnepanelenDelen hebben capaciteit gereserveerd

Het capaciteitsprobleem vormt geen probleem voor de projecten op ZonnepanelenDelen. Voorafgaand aan de financiering dient een project toestemming van de netbeheerder te ontvangen voor de levering van stroom. Zodra het project succesvol gefinancierd is, kan er gebouwd worden en kan de ‘optie’ worden gelicht om het zonne-energieproject aan te sluiten. 

De beperkte capaciteit op het stroomnet zorgt er wel voor dat we minder projecten financieren, omdat projecten al in een eerder stadium afvallen en dus helemaal niet meer gerealiseerd worden.

Uitrol zonne-energie

Dat de netwerk capaciteit een uitdaging is voor de groei van zonne-energie in Nederland moge duidelijk zijn. Dit komt enerzijds door het subsidiebudget voor duurzame energie in de afgelopen jaren en omdat het relatief voordelig is om bijvoorbeeld zonne-energieprojecten te bouwen in afgelegen gebieden met goedkope grond, terwijl daar de capaciteit beperkt is.

Het verzwaren van het elektriciteitsnet kan wel 5 tot 10 jaar duren door alle procedures en werkzaamheden.

vOORWAARDE VOOR VERKRIJGEN subsidie

Op dit moment is goedkeuring van de netbeheerder een voorwaarde voor het aanvragen van de SDE-subsidie. Deze ‘transportindictie’ dient dus al in een vroeg stadium te worden aangevraagd. Als gevolg daarvan zijn al honderden projecten afgewezen die voorlopig geen subsidie krijgen en dus niet gerealiseerd worden.

Kwaliteitscontrole door ZonnepanelenDelen

Voor de zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen is de capaciteit van de netaansluiting op het stroomnet één van de meer dan dertig kwaliteitscriteria waaraan voldaan moet worden voordat het zonne-energieproject gelanceerd wordt op het platform. Deze criteria zorgen voor gedegen voorbereidde projecten die na financiering snel gerealiseerd kunnen worden. Net zoals de al meer dan 150 zonne-energieprojecten die succesvol zijn gefinancierd op ons platform.

Update 19 januari 2022