Wat houdt projectfinanciering in op ZonnepanelenDelen?

ZonnepanelenDelen verzorgt met de hulp van duizenden ZonneDelers projectfinanciering aan eigenaren van zonne-energieprojecten. De term ‘projectfinanciering’ is alleen niet voor iedereen duidelijk. Dit betekent namelijk dat er financiering wordt verstrekt voor één specifiek doel. In dit geval: het aanschaffen en uitbaten van een zonne-energiesysteem.

Projectfinanciering voor ESCo

Om de projectfinanciering aan te trekken wordt er een nieuwe project B.V. opgericht, deze wordt vaak een ESCo (Energie Service Company) genoemd. Deze B.V. wordt de eigenaar van het zonne-energysysteem. Doordat de bedrijfsactiviteiten zo afgekaderd zijn, wordt het risico voor de financiers lager en kan men financiering met een lage rente aantrekken.

Alle gepresenteerde zonne-energieprojecten op Zonnepanelendelen.nl hebben een zeer uitgebreid informatie memorandum met daarin ook de uitkomsten van de business case. In de business case staat een overzicht van de kosten gedurende de looptijd zoals: verzekering, onderhoud, beheer en financiering. Daar tegenover staan de inkomsten: de verkoop van de opgewekte zonnestroom rechtsreeks aan de energiemaatschappij of direct aan de gebruiker en de verkregen subsidie.

business case

In de businesscase kan rekening worden gehouden met verschillende productiescenario’s. Vaak wordt uitgegaan van het zogenaamde P90 scenario. P staat voor ‘probability’, dat houdt in dat de kans dat de productie in een jaar behaald wordt, 90% is. Via gespecialiseerde software is precies te berekenen wat een zonne-energiesysteem zal opwekken over de lange termijn. Alle variabelen zoals locatie, type zonnepaneel, type omvormers, hellingshoek, oriëntatie en eventuele schaduw worden daarin meegenomen. 

Omdat de productie en daarmee de inkomsten goed te voorspellen zij, is het risico gedurende de looptijd goed in te schatten. De verstrekte financiering via ons platform heeft ook altijd de looptijd die in de business case nodig is om de lening terug de betalen. Er is dus geen sprake van een zogenaamd herfinancieringsrisico waarbij de terugbetaling van de lening afhankelijk is van een nieuwe financier in de toekomst.
(Update 2021: Er is wel herfinancieringsrisico bij de PRO projecten op het platform van ZonnepanelenDelen)

bescherming

In de business case van het zonne-energieproject zal ook altijd voldoende ruimte aanwezig moeten zijn om aan de verplichting van rente en aflossing te kunnen voldoen.

In de markt heet dit de zogenaamde ‘Debt Service Cover Ratio’ (DSCR). Dit is de verhouding tussen de vrije kasstroom (inkomsten-kosten) en de verplichting voor rente en aflossing. Bij een verhouding van 1,2 is er 20% meer vrij kasstroom in een jaar aanwezig dan de verplichting voor rente en aflossing nodig is.

Samenvattend voor de ZonneDelen projecten op ZonnepanelenDelen:

  • Altijd positieve business case;
  • Financiering alleen voor zon-pv projecten;
  • Nooit herfinancieringsrisico in de projecten;
  • Uitgebreid Informatie Memorandum met alle projectdetails.

Zo beschermen we jullie, de ZonneDelers die de zon-pv projecten mogelijk maken, zo goed mogelijk. Toch zijn investeringen niet zonder risico, wij adviseren daarom om het Informatie Memorandum goed te lezen voordat je investeert.

Zo bouwen we op een goed juridisch en financieel fundament verder aan de energietransitie!