Werken bij ZonnepanelenDelen

Investeren in groene energie via obligaties op ZonnepanelenDelen

Labels voor extra duiding

Elk project op ons investeringsplatform haalt financiering op door middel van het uitgeven van obligaties. Steeds meer projecteigenaren en projectontwikkelaars weten ons platform te vinden om financiering op te halen voor hun duurzame energieprojecten. Waar we in 2014 begonnen met projectfinanciering voor zonne-energieprojecten met SDE-subsidie, zien we nu dat de markt volwassen is geworden en er daardoor een meer divers aanbod aan zonne-energie op ons platform is.

Om je te helpen bepalen welke projecten bij jou passen, geven we met labels aan wat voor onderliggende structuren er gebruikt worden. We doen dit door sommige projecten een ZonneDelen- of PRO-label mee te geven, omdat deze altijd dezelfde kenmerken hebben.

Kwaliteitseisen en risicomanagement

Elk project dat wij lanceren op ons platform moet voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen. Dat betekent ook dat we veel projecten niet financieren. Daarbij wordt er altijd gekeken hoe de risico’s voor de investeerders zo goed mogelijk geminimaliseerd kunnen worden.

Zonne-energie is een veilige ‘assetclass‘, omdat de onderliggende activa veel waarde behouden gedurende de looptijd. Met een SDE-subsidie beschikking geeft de overheid 15 jaar lang een garantie voor de prijs van zonnestroom. Zonnepanelen degraderen minimaal per jaar en in de businesscase is goed rekening te houden met het vervangen van de omvormers. Andere risico’s zijn grotendeels af te dekken door een verzekering af te sluiten. Dat maakt dat de verhouding tussen rendement en risico’s zeer positief is.

Uitgebreide Projectinformatie

Elk project op ons platform heeft zeer gedetailleerd uitgeschreven hoe het project is opgebouwd via het Informatie Memorandum. Samen met de overige projectdocumentatie staat daar alle projectinformatie in met betrekking tot de businesscase, de projectcontracten en de te installeren producten.

Om de projecten te categoriseren hebben we twee structuren meer uitgelicht en van een label voorzien, omdat deze onderliggend altijd dezelfde kenmerken hebben. Zie de afbeelding voor het overzicht.  

Toelichting op termen

  • Projectfinanciering: Met projectfinanciering wordt een project BV gefinancierd met heel specifieke activa en één doel, bijvoorbeeld het exploiteren van een zonne-energiesysteem. Omdat er verder geen andere bedrijfsdoelstellingen zijn, is het van zoveel mogelijk risico’s ontdaan. Het project levert genoeg opbrengsten op om de rente en aflossing binnen de looptijd te voldoen. Er is dus geen herfinancieringsrisico.
  • Onderpand: De zekerheden die worden afgegeven, zoals rechten in de onderliggende projecten, direct op de activa en de projectcontracten. Of op holding niveau bijvoorbeeld op de aandelen.
  • Positie: De senior positie is de financier die als eerste zijn ‘lening’ mag terughalen via de in onderpand gegeven activa, mocht de leningnemer in gebreke blijven op de financiële verplichtingen. De junior positie is na de senior aan de beurt.

Historie: van ZonneDelen naar PRO

In 2014 zijn we ons crowdfundingplatform begonnen met ZonneDelen, een uniek model voor zonne-energie. Net zoals zonnepanelen op het eigen dak, geven ZonneDelen (zon-obligaties op naam) rendement op basis van twee factoren: de opgewekte zonnestroom en de dan geldende stroomprijzen.Als investeerder heb je live inzichten in de productie van het PV-systeem.

In 2021 voegden we het PRO-label toe. De zonne-energiemarkt werd volwassen en we kregen steeds meer vragen van professionele ontwikkelaars om financiering te verstrekken aan een portfolio aan zonne-energieprojecten. Voor deze kortlopende financieringen lanceerden we het PRO-label op ZonnepanelenDelen.

Recente ontwikkelingen

Met het verkrijgen van de ECSP-vergunning komen er meer internationale projecten op ons platform. Daarnaast zijn de wensen van de te financieren partijen veranderd en er is de uitdrukkelijke wens van investeerders om een vaste rente te hanteren bij de projecten. Daarom hebben we ook steeds meer projecten die niet binnen de ZonneDelen- of PRO-labels vallen; ook financiering met veel zekerheden en goede kwaliteit projecten, echter niet binnen dat voorgaande kader.

Van zonne-energie een beleggingscategorie maken

We bouwen verder op onze jarenlange ervaring. De 110 miljoen euro directe financiering verstrekt aan zonne-energieprojecten is goed voor bijna 2 miljoen aan zonnepanelen. We leren en zo hebben we onze kwaliteitseisen verder aangescherpt; de resultaten zijn verbeterd en we zijn trots op de projecten die we nu online zetten waarin dit alles terugkomt.

Het aanbod aan energieprojecten op ons platform is steeds breder. Investeerders krijgen een stevig rendement met beperkte risico’s. Belangrijk: we helpen de energietransitie vooruit door de benodigde financiering te verstrekken.