SDE- of SCE-subsidie voor zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen

Afschaffing salderingsregeling heeft geen impact voor huidige projecten op ZonnepanelenDelen

De afschaffing van de salderingsregeling heeft geen impact op de projecten op ZonnepanelenDelen. De salderingsregeling is een regeling voor kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven. De projecten die gefinancierd worden op ZonnepanelenDelen zijn grootschalig en maken gebruik van andere stimuleringsregelingen vanuit de overheid, te weten de SDE- of SCE-regeling. Voor deze projecten is de subsidie al gegarandeerd voor 15 jaar en deze projecten vallen niet onder de salderingsregeling.

Stimuleringsregelingen voor zonne-energie toegelicht

De overheid heeft momenteel drie soorten regelingen om zonne-energie te stimuleren. Afhankelijk van organisatievorm en aansluiting op het elektriciteitsnet kom je uit bij een regeling.

De verschillende overheidsregelingen voor zonne-energie zijn:

  • SDE-subsidie voor grootverbruikers: via een veiling verkregen, waarbij bij toekenning men een vaste prijs voor 15 jaar krijgt op basis van daadwerkelijke groene energieproductie.
  • SCE-subsidie voor energiecoöperaties of VVE’s: via een inschrijving verkregen, waarbij als aan alle voorwaarden is voldaan men bij toekenning een vaste prijs voor 15 jaar krijgt op basis van daadwerkelijke groene energieproductie.
  • Salderingsregeling (formeel: Regeling verlaagd tarief): het energienet mag je als batterij gebruiken, wat je hebt gevoed mag je op een ander moment weer gebruiken binnen 12 maanden. Geen vaste prijs noch zekerheid over duur van de regeling.

Bijvoorbeeld: Als ondernemer met een grootverbruikersaansluiting op het elektriciteitsnet (groter dan 3 * 80 ampère) mag je alleen gebruik maken van de SDE-regeling.

Zekerheid van inkomsten met SDE- en SCE-projecten

De businesscase van SDE- en SCE-projecten geeft veel meer zekerheid over de inkomsten en zijn daarom veel beter te financieren. Dat maakt ook dat we op ZonnepanelenDelen nu geen projecten meer doen op basis van de salderingsregeling.

Weet dat om deze SDE- of SCE-regeling te krijgen men ook de zekerheid moet geven aan de overheid dat zij stroom kunnen leveren en dat er dus genoeg capaciteit is op het elektriciteitsnet. Staat er een project op ZonnepanelenDelen met deze SDE of SCE-regeling dan weet je dus dat er veel zekerheid is over de inkomsten en dat er geleverd mag worden aan het net.

De verschillende regelingen en organisatie vormen hebben we schematisch in onderstaand overzicht gezet met daarbij de huidige projecten op ZonnepanelenDelen die obligaties verkopen:

Obligaties op ZonnepanelenDelen

Obligaties voor zonne-energieprojecten zijn een manier om grootschalige zonne-energieprojecten te financieren. Investeerders kopen deze obligaties en ontvangen een rente als vergoeding voor hun investering. De opbrengsten van de verkoop van de opgewekte zonne-energie worden gebruikt om de rente en aflossing van de obligaties te betalen.

Deze grootschalige zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen maken gebruik van de SDE of SCE-regeling en vallen niet onder de salderingsregeling, omdat deze regeling alleen geldt voor kleinverbruikers. De afschaffing van de salderingsregeling heeft daarom geen directe impact op de financiering en rendementen van deze projecten via obligaties.

Salderingsregeling voor kleinverbruikers

De salderingsregeling stelt kleinverbruikers in staat om de door hun zonnepanelen opgewekte stroom die zij niet direct zelf verbruiken, terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Deze teruggeleverde stroom wordt gesaldeerd (verrekend) met de stroom die zij op een ander moment van het net afnemen. Deze regeling maakt de aanschaf van zonnepanelen voor kleinverbruikers financieel aantrekkelijker.

Voor de volledigheid: In het verleden zijn er wel obligatieprojecten geweest op ZonnepanelenDelen die gebaseerd zijn op de salderingsregeling. Door de opzet van de financiering is wel rekening gehouden met een eventuele aanpassing van de salderingsregeling.

Dat zijn bijvoorbeeld Zonnedak Royal Matic uit 2015 of de dakdelen projecten. Een eventuele aanpassing van de salderingsregeling valt negatief uit voor de projecteigenaar, niet voor de investeerder in die projecten.

SDE is goed te financieren

Juist omdat financiering belangrijk is bij zonne-energie heeft de overheid voor grootschalige projecten voor een structuur gekozen die veel zekerheden geeft over de inkomsten, zolang er aan de overheidsdoelstelling wordt voldaan: duurzame energie opwekken. Dat maakt deze grootschalige zonne-energieprojecten met SDE subsidie goed financierbaar.

Als jij investeert in de obligaties van projecten met SDE of SCE subsidie profiteer jij ook van die zekerheden.