Crowdfunding zonnepanelen groeit explosief

2015 is het jaar waarin de groei van collectieve zonneparken een versnelling doormaakt.  Onderzoek laat zien dat er dit jaar gerekend kan worden op een groei van 350%. Hiermee komt het totaal neer op 4,5 miljoen euro. De totale investering van particulieren in collectieve zonne-energieprojecten tot nu toe is 3,8 miljoen euro. Met dit bedrag zijn er 41 zonneparken (of zonnedaken) gerealiseerd in Nederland. Deze investeringen zijn gedaan door particulieren die geen eigen dak hebben of willen zorgen voor zoveel mogelijk klimaat neutrale opwekking van energie. Uit de cijfers blijkt een duidelijke versnelling van de groei, enkele jaren nadat grote collectieve zonneparken, zoals de Euroborg het voetbalstadion in Groningen, de markt hebben opengebroken.

350% groei crowdfunding zonnepanelen

Momenteel staan 21 zonneparken in Nederland open om investeringen te ontvangen. Deze projecten zoeken voor ruim twee miljoen aan kapitaal bij particulieren om de zonne-energiesystemen aan te schaffen. Met de bijna 1,5 miljoen euro die al in de eerste maanden van 2015 is opgehaald en de 2 miljoen euro aan zonneparken die nu in ‘funding’ zijn wordt verwacht dat de markt naar 4,5 miljoen groeit in 2015. Een groei van 350% ten opzichte van het jaar 2014 toen er circa 1 miljoen euro is opgehaald via crowdfunding.

Volume collectieve zonneparken Nederland

Kantelpunt 

Crowdfunden, het met een grote groep mensen financieren van een project, van zonneparken heeft een kantelpunt bereikt met nieuwe recordniveaus. Het meest recente voorbeeld is de succesvolle campagne van de ZonneWIJde Breda. Dit project heeft in totaal bijna 900.000 euro opgehaald bij meer dan 700 crowdfunders. Een absoluut record met bijna twee keer zoveel opgehaald kapitaal als voorgaande projecten.

Crowdfunding van zonne-energie is betrouwbaar en meer professioneler geworden. Dit in combinatie met de behoefte aan duurzame, betekenisvolle investeringen bij particulieren zorgt ervoor dat de komende jaren veel geld zal vloeien naar de zonne-energiemarkt.

Crowdfunding platformen regelen het

De lokale duurzame coöperaties die veel zonneparken initiëren gaan veelal op zoek naar een gespecialiseerd crowdfunding platform om zo te voldoen aan de AFM-wetgeving. Hierbij zorgen deze platformen voor goede financiële en administratieve afhandeling waarbij het geld veilig via een derden geldenrekening loopt. Meer dan 41%, van het tot nu toe geïnvesteerde kapitaal, is via het gespecialiseerde crowdfunding platform ZonnepanelenDelen.nl verlopen. Dit bewijst dat zonne-energie een eigen platform nodig heeft dat voldoet aan alle specifieke kwaliteitseisen rondom het crowdfunden zoals het borgen van de administratie gedurende de looptijd van het zonne-energieproject.

Marktaandeel crowdfunding platformen zonne-energie

Over collectieve zonneparken

Voor veel projecteigenaren met een SDE+ subsidie is crowdfunding de ideale oplossing om het zonne-energieproject te financieren. Voor veel particulieren is de investering de mogelijkheid om te profiteren van zonne-energie zonder zelf een geschikt dak te hebben.

Over het onderzoek

ZonnepanelenDelen heeft het onderzoek uitgevoerd en verzameld in een ‘open source’ document waarin alle collectieve zonneparken worden bijgehouden. Dit onderzoek is gedaan op basis van de beschikbare informatie online. De inzichten zijn te vinden op in dit document op http://bit.ly/collectievezonneparken. Verbeteringen en nieuwe projecten zien wij graag tegemoet.