De zekerheden voor investeerders in Vindo Solar obligaties

De obligatie-uitgifte van Vindo Solar biedt investeerders een aantrekkelijk rendement van 8% per jaar, dit wordt ondersteund door veel zekerheden die de risico’s goed afdekken. Daarbij geeft het Vindo Solar de financiële ruimte om nog meer impact te maken op de Europese energietransitie naar een schoon energiesysteem.

Laten we kijken naar de belangrijkste zekerheden die zijn gesteld voor jou als senior obligatiehouder, dit alles staat uitvoerig en gedetailleerd omschreven in de projectdocumenatie:

  • Cashflow uit operationele activiteiten: De terugbetaalcapaciteit wordt geborgd door de cashflow van Vindo Solar BV, Vindo Solar Installaties BV en UAB Vindo Solar Lietuva. Deze bedrijven genereerden in 2022 een gezamenlijke geconsolideerde omzet van €8,7 miljoen en een EBITDA van €362.403, wat een solide basis vormt voor de rente- en aflossingsbetalingen.
  • Operationeel zonne-energieproject: Het 4MW operationele zonnestroomproject in Trakai, Litouwen levert een jaarlijkse vrije cashflow van €460.000 op. Dit project wordt binnen 3 jaar (gedeeltelijk) verkocht en/of geherfinancierd met projectfinanciering, waardoor extra middelen vrijkomen. Het project is momenteel gewaardeerd op €5.100.000.
  • Projectpijplijn van 56MW: Vindo Solar heeft een pijplijn van 56MW aan projecten in ontwikkeling, waarvan de projectrechten binnen 3 jaar (gedeeltelijk) zullen worden verkocht. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke toekomstige waarde.
  • Uitgebreide zekerheden: Er zijn diverse zekerheden gevestigd, waaronder verpanding van aandelen in verschillende dochterondernemingen, verpanding van projectcontracten, rechten en vorderingen, en een eerste hypotheek op grond met vergunning voor elektriciteitsopwekking.

Hoge totaalwaarde van de zekerheden

De totale som van de zekerheden (de waarde van de bedrijfsactiviteiten en de projecten) geeft het een totaalwaarde van 8,4 miljoen euro. Dat is dus ruimschoots meer dan de maximaal 4,98 mln euro financiering via de uitgifte van obligaties.

Met deze solide zekerheden zijn de risico’s voor investeerders goed afgedekt. De combinatie van cashflow uit operationele activiteiten, een operationeel zonne-energieproject, een waardevolle projectpijplijn en uitgebreide zekerheden biedt een sterke onderbouwing voor de terugbetaling van de obligaties.

investeren in de Europese energietransitie

Investeerders kunnen dus met vertrouwen deelnemen aan deze obligatie-uitgifte, wetende dat hun investering is ondersteund door robuuste zekerheden en een bewezen trackrecord in de zonne-energiesector. Dat niet alleen. Zij zorgen daarmee ook voor een verdere versnelling van de Europese energietransitie.

Vanaf 18 juni 13:00 investeer je in de kortlopende senior obligaties van Vindo Solar op https://www.zonnepanelendelen.nl/vindo