Gemeente Rotterdam neemt voortouw met crowdfunding van publieke zonnedaken

Afgelopen week presenteerde ZonnepanelenDelen en de gemeente Rotterdam met trots de samenwerking aan om de maatschappelijke gebouwen in Rotterdam in te zetten voor meer duurzaamheid. Door deze daken te crowdfunden worden de geïnvesteerde euro’s van de gemeente vijf keer zo effectief gebruikt en ontstaat er meer draagvlak voor de duurzame doelstellingen van de gemeente. Duurzaamheid versnellen en dichter bij de Rotterdammer brengen dus, precies de doelstellingen van de gemeente. We hopen dat andere gemeentes snel zullen volgen!

De gemeente Rotterdam neemt hierin echt het voortouw om de eigen duurzame doelstellingen te halen. Wil het alle mensen binnen de gemeente meekrijgen zal het zelf moeten laten zien hoe het gedaan kan worden. Met ZonnepanelenDelen kunnen wij dit optimaal faciliteren zodat ook huishoudens die zelf geen geschikt dak hebben kunnen profiteren van zonne-energie. Daarbij geven we de participerende huishoudens perfect inzicht in het eigen elektriciteitsverbruik én -opwek.

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer

De gemeente Rotterdam begint met een pilot van vijf gymzalen om daarna op te kunnen schalen naar grotere volumes. Zodat Rotterdam snel ‘verzont’ en alle Rotterdammers de kans krijgen om ook te profiteren van zonne-energie. Zoals altijd bij ons in de projecten kan dat al vanaf een ZonneDeel van 25 euro.

Voorbeeldfunctie gemeente crowdfunding zonnedaken

Rotterdam heeft hierin een dubbele voorbeeldrol. Zowel voor de bedrijven in de eigen stad is het een voorbeeld hoe duurzaamheid te implementeren en gebruik te maken van de daken. Uit de voorinschrijvingen die we nu al hebben blijkt alweer hoeveel huishoudens willen bijdragen om een zonnedak te realiseren.

Daarbij breekt de gemeente Rotterdam ook de markt open om in eigen beheer via crowdfunding het plaatsen van zonnedaken op maatschappelijk vastgoed te versnellen. Door op deze manier daken beschikbaar te stellen kan de uitrol veel sneller plaats vinden met meer impact door de actieve burgerparticipatie. De andere gemeentes kunnen zo inzien welke voordelen dit met zich meebrengt!

Voordelen gemeente

Het budget van de gemeente kan zo optimaal worden ingezet om de impact zo groot mogelijk te maken. Elke euro kan ongeveer vijf keer zo effectief worden ingezet door de steun van de Rotterdammers (en iedereen daarbuiten) die zo eigen groene stroom kunnen opwekken op een dak van de gemeente. Daken die tot nu toe niets opleverden, zorgen in de nabije toekomst voor meer zonne-energie. Daarbij wordt de binding met de maatschappelijke gebouwen vergroot.

Rotterdams wethouder Langenberg (duurzaamheid):

’’Ik ben heel verheugd met de samenwerking met ZonnepanelenDelen. We willen de opwekking van zonnestroom in Rotterdam versnellen, we gaan voor een ware zonrevolutie!” 

Wil je meedoen met het project schrijf je dan hier alvast vrijblijvend in, en hou de projectpagina in de gaten! Wil jij binnen jouw gemeente ook veel effectiever aan de slag gaan met het realiseren van zonnedaken? Laat het ons weten door te mailen naar sven@zonnepanelendelen.nl of bel op 020 – 435 75 47.

Sven Pluut - ZonnepanelenDelen bij aankondiging samenwerking met gemeente Rotterdam
Sven Pluut van ZonnepanelenDelen bij aankondiging samenwerking met gemeente Rotterdam