SDE+ of Postcoderoos project – de verschillen, de voordelen en de nadelen

De verschillende regelingen uitgesplitst voor deelnemers in zonprojecten

Voor huishoudens die willen deelnemen in grote zonne-energieprojecten om zelf meer groene stroom op te wekken buiten het eigen huishouden zijn er verschillende mogelijkheden. In dit artikel leggen we het verschil uit tussen projecten met SDE+ subsidie en de Postcoderoos-regeling (Regeling verlaagd tarief) . Dat doen we door te kijken vanuit de perceptie van de deelnemer in deze zonne-energieprojecten. We behandelen de huidige situatie en wat er mogelijk verandert in de toekomst.

De overheid wil graag veel meer zonne-energie in Nederland. Nederlanders zelf vinden het ook belangrijk dat er meer hernieuwbare energie wordt opgewekt in Nederland. De overheid stimuleert via verschillende regelingen de komst van zonne-energieprojecten. In die zonne-energieprojecten kunnen huishoudens vaak direct participeren. Dat kan door het volstorten van eigen vermogen via kapitaalsparticipaties, via een lening of obligaties van de uitgevende instelling. Welk model er precies wordt gebruikt door de projecteigenaar bepaalt voor een groot deel jouw mogelijkheden en voorwaarden.  Dat zetten we hieronder op een rij voor zon-pv projecten met een SDE+ subsidie, de postcoderoos-regeling en mogelijk in de toekomst de terugleververgoeding.

SDE+ subsidie

De Stimulering Duurzame Energie (SDE+) subsidie geeft, als deze eenmaal is verkregen vanuit de overheid (RVO), zekerheid over de inkomsten voor 15 jaar. Voor elke eenheid duurzame energie keert de overheid namelijk een vaste prijs uit. Het meeste volume van zonne-energieprojecten in Nederland wordt gemaakt met SDE+, ook omdat deze vanwege de zekerheid van de SDE+ goed extern financierbaar is.

Deze SDE+ subsidie kan alleen worden aangevraagd mits er een grootzakelijke net-aansluiting aanwezig is op locatie.

Postcoderoos-regeling (PCR)

Veel lokale energie coöperaties zijn bezig met de postcoderoos. Dit is kort gezegd salderen op afstand, waarbij het eigen elektriciteitsverbruik mag wegstrepen tegen de opbrengst. Maar alleen als je aan alle voorwaarden kunt voldoen; dus je woont in de buurt en blijft daar lang wonen, je neemt stroom af bij een energieleverancier die de postcoderoos-regeling faciliteert en je hebt nog eigen elektriciteitsverbruik ‘over’ dan is het een goede regeling. Wek je via een postcoderoos regeling 2.000 kWh op en verbruik je zelf 2500 kWh thuis, dan bespaart dat 80% van de energiebelasting.

Deelnemers van postcoderoos-projecten krijgen 15 jaar lang de garantie die zij deze belasting van de eigen opwek mogen wegstrepen. Wel is het zo dat de energiebelasting jaarlijks wordt aangepast. Zo ook komend jaar en dat valt negatief uit voor de postcoderoos-deelnemers.

Overzicht voor participanten

In onderstaand overzicht geven we aan wat de voordelen en de nadelen zijn van de verschillende regelingen voor zonne-energie, zodat er een goed afgewogen besluit kan worden gemaakt.

voor en nadelen participatie zonne-energieprojecten voordelen en nadelen SDE+ en postcoderoos

Toekomst – terugleververgoeding

De overheid heeft in 2018 een rapport gelanceerd met de evaluatie van de postcoderoos-regeling. De PCR-regeling is mislukt ten opzichte van de doelstellingen, zelfs al is deze keer op keer verbeterd. Tegelijkertijd wordt participatie wel bevorderlijk gevonden. Dat is ook zeer goed uit te voeren met de terugleververgoeding (invoedtarief) zoals er waarschijnlijk gaat komen als vervanging van salderen en de postcoderoos-regeling. Mocht het zover zijn en alle voorwaardes bekend zijn zullen we hiervan ook de voordelen en de nadelen op een rij zetten.

SDE+ of postcoderoos 

Mocht je (nog) in de buurt een postcoderoos project hebben, maak er gebruik van, maar wees je bewust van het risico in de verandering van de energiebelasting. Zet daarom niet al je investeringen voor groene energie in één project. Via projecten met SDE+ kun je eenvoudig en gemakkelijk de energietransitie blijven versnellen.

Heb je nog aanbevelingen of toevoegingen aan bovenstaand overzicht dan horen we het graag.

Disclaimer: ZonnepanelenDelen faciliteert geen postcoderoos-projecten. De focus is op zonne-energieprojecten met SDE+ subsidie.