Met een gerust hart investeren in zonne-energie op ZonnepanelenDelen

Zonne-energie is de toekomst. Het is niet alleen goed voor het milieu, het is ook een stabiele duurzame investering met veel zekerheden. De zonnepanelen blijven waarde genereren gedurende de looptijd. Als je overweegt te investeren in zonne-energieprojecten, dan is ZonnepanelenDelen het platform waar je naar op zoek bent. We bieden een bewezen, betrouwbare en veilige manier om te investeren op ZonnepanelenDelen in zonne-energie. 

Zekerheden van investeren op ZonnepanelenDelen

De zekerheden die wij bieden op een rij:

 • Alle geldstromen komen uit op een aparte digitale wallet.
 • Strikte kwaliteitseisen voor projecten om te lanceren op ons platform
 • 100% score: alle gelanceerde zonne-energieprojecten zijn succesvol gefinancierd
 • Historie van projecten: goed nettoresultaat
 • Banken financieren mee (en investeren in ZonnepanelenDelen zelf)
 • Support vraag? We helpen graag

Kapitaalstromen via walletstructuur van Mangopay

We begrijpen het belang van de veiligheid van je investering. Daarom maken we gebruik van de walletstructuur van onze betalingspartner, Mangopay. Dit betekent dat je geld altijd veilig staat op een aparte betaalrekening, totdat de obligatielening volledig is volgeschreven. Alleen als alle contracten zijn getekend wordt het geld doorgestort.

ZonnepanelenDelen heeft nooit rechtstreeks toegang tot de geïnvesteerde geldbedragen. Dit biedt extra bescherming, zelfs in het geval van een faillissement van ZonnepanelenDelen of Mangopay.

Strikte kwaliteitseisen voor projecten om te lanceren op ZonnepanelenDelen

Bij ZonnepanelenDelen stellen we hoge kwaliteitseisen aan al onze zonne-energieprojecten. Voordat een project op onze website wordt gepubliceerd, moet het aan meer dan 30 criteria voldoen. Enkele van deze kwaliteitseisen zijn onder andere:

 • Installateurs moeten voldoen aan onze strenge kwaliteitsnormen voor productkeuze en werkwijze.
 • Alle projecten moeten verplicht een performance garantie afsluiten met de installateur. Hiermee wordt de efficiëntie gemeten, zodat de prestaties van het zonne-energiesysteem weersonafhankelijk kunnen worden beoordeeld.
 • Voor elk zonne-energieproject wordt een opstalrecht of pandrecht gevestigd ter bescherming van de deelnemers. Dit betekent dat de rechten van de deelnemers zijn beschermd in het geval dat een projecteigenaar zijn verplichtingen niet nakomt.
 • Alle projecten moeten verplicht een verzekering afsluiten.
 • Elk project kan leveren aan het elektriciteitsnet, dat is een harde voorwaarde voor het ophalen van kapitaal via ons platform.
 • We hebben Stichting Zonnedelers opgericht om een aanspreekpunt te bieden voor alle Zonnedelers, zodat ze goed vertegenwoordigd worden en één aanspreekpunt hebben.
 • Installateurs moeten een specifiek monitoringsysteem aansluiten, zodat investeerders de prestaties van het systeem kunnen volgen via ons persoonlijke portal.

Succesvolle zonne-energieprojecten – 100% Score!

Juist omdat we kwaliteit presenteren hebben we een indrukwekkende trackrecord van succesvol gefinancierde zonne-energieprojecten. We zijn trots op de 100% score; elk gelanceerd project op ZonnepanelenDelen is succesvol gefinancierd. Meer dan elfduizend investeerders zijn je voorgegaan en profiteren nu van de opgewekte zonne-energie.

Historie laat zekerheden zien

Zo hebben we al meer dan 100 miljoen euro gefinancierd op ons platform en daarmee zijn meer dan 230 grotere zonne-energieprojecten gerealiseerd. Op het publieke statistieken dashboard zijn alle belangrijke cijfers te vinden van ons platform en de verwachte rendementen per project. Daarin is onder andere te zien dat de aannames voor productie conservatief zijn. De zonnestroom productie is gemiddeld namelijk hoger dan de verwachting die in het Informatie Memorandum is opgenomen, ondanks mogelijke vertraging tijdens de bouwperiode.

Harde resultaten

Deze projecten hebben al meer dan 1.500.000.000 kWh aan schone energie geproduceerd, waarmee 560 miljoen kilo CO₂-uitstoot is bespaard. Oftewel hetgeen wat 160.000 auto’s per jaar uitstoten!

Gaat er dan nooit iets mis bij de ontwikkeling of in de exploitatiefase van projecten? Zeker wel. Maar ook daar wordt de impact van geminimaliseerd doordat de verzekering uitkeert bij brand, bij niet functionerende zonnepanelen, of omdat de Trustee (Stichting ZonneDelers) instapt als de projecteigenaar verzaakt. Dat hebben we uitgebreid toegelicht in dit blog.

Persoonlijk investeerders dashboard

Voor investeerders hebben wij een persoonlijk investeerders dashboard waarbij op persoonlijk niveau alles staat weergeven met betrekking tot investering, opbrengsten en uitkeringen.

Financiering door banken

Grote banken gebruiken ook ons platform om zonne-energieprojecten te financieren. Dat gebeurt met het Zonfonds, waarbij Rabobank 45 miljoen euro en ING 20 miljoen euro financiering beschikbaar stellen voor zonne-energieprojecten.

Daarnaast dragen de duurzame banken van Nederland bij aan de financiering van sommige op ons platform. Dit is een teken van vertrouwen in de grondige structuur van onze projecten. Banken zoals ASN Bank, Rabobank, Triodos Bank, ING, Commerzbank, HSH Bank, BNG Bank en het duurzaamheidsfonds Amsterdam hebben financieringen verzorgd in samenwerking met ZonnepanelenDelen.

In 2021 is ING (Sustainable Investments) ook aandeelhouder in ZonnepanelenDelen B.V. geworden. Een belangrijke partner voor verdere groei.

Hoge waardering investeerders

We hebben vaste processen en een sterk team van medewerkers die je graag verder helpen.

We zijn dan ook blij met de hoge waardering ( een cijfer van 8,4 op 10) die we terugkrijgen uit ons jaarlijkse klantonderzoek en de publieke reviews die we binnenkrijgen via Google Review. Daar werken we ook hard voor.

Mocht je toch ooit een klacht hebben over ZonnepanelenDelen, dan nemen we de klacht serieus. Deze wordt dan zorgvuldig geregistreerd en behandeld. Binnen vijf werkdagen ontvang je een schriftelijke reactie met informatie over de vervolgstappen om tot een oplossing te komen. We zijn aangesloten bij het financiële klachteninstituut KIFID (met KIFID-nummer 400.000466) om klachten goed af te handelen.

AFM-vergunning en vrijstelling voor prospectus

Sinds 2018 hebben we ook een AFM-vergunning en zodoende hebben wij vaste processen en rapporteren wij periodiek naar zowel de AFM als de DNB.

Het merendeel van de zonne-energieprojecten op ons platform maakt echter gebruik van de vrijstelling voor een prospectus. Dit wordt gedaan om een goede balans te vinden tussen de grootte van de obligatielening en de kosten voor het controleren van het prospectus. Daarom zie je een AFM-banner bovenaan de verschillende projectpagina’s.

Investeren op ZonnepanelenDelen

Zo maken we van zonne-energie een belangrijke beleggingscategorie. Wil je investeren in zonne-energie via ZonnepanelenDelen?