Eerste zonnepaneel bij Zonnedak Oosterhout

Zeker zon!

Investeren in zonne-energie is veilig. Zonne-energie is heel goed voorspelbaar en de investeerders verkrijgen in de zonne-energieprojecten veel zekerheden. Zo kan men in het onvoorziene geval van nood altijd terugvallen op het recht van opstal, verzekeringen en de verpandingen. Dat dit waarde heeft, blijkt uit de ervaringen met de projecten op ZonnepanelenDelen. Want ondanks ’tegenslagen’ koersen alle zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen op een positief rendement. Er wordt natuurlijk duurzaam rendement gehaald, er is immers al meer dan 16.000.000 kWh zonnestroom opgewekt. Het financieel rendement ligt ook op goed niveau.

ZonnepanelenDelen is vijf jaar geleden uitgedacht en we zijn nu meer dan 140.000 zonnepanelen verder. ZonnepanelenDelen is hét platform geworden voor zonne-energie buiten het eigen huishouden. Zonnepanelen op daken van agrariërs, zorginstellingen, voetbalstadions en cultuurgebouwen. Het doel is om alle daken te ‘verzonnen’, en dus te voorzien van zonnepanelen.

De weg ernaartoe heeft hobbels gekend, waar we jullie graag een keer in meenemen om te laten zien hoe we zorgen, dat we zonne-energieprojecten zo veilig mogelijk maken, voor de investeerders in de zonne-energieprojecten.

Zon-pv is goed financierbaar

Na de succesvolle projecten op het voetbalstadion van FC Groningen was er de ervaring en zagen we de uitdaging om grotere zonne-energieprojecten te financieren. Zonne-energieprojecten hebben vaak een te groot investeringsbedrag voor eigen vermogen van de organisatie en het is te klein voor specifieke bankprojectfinanciering. Terwijl zonne-energie zeer veel zekerheden kent en dus goed financierbaar is. Daaruit is het huidige platform ontstaan om het voor derden zo makkelijk mogelijk te maken om zonne-energie te financieren.

Zekerheden van zonne-energie

Er zijn veel zekerheden in de businesscase door middel van de verkregen SDE+ subsidie en de voorspelbaarheid van zonne-energie over een lange periode. Daarbij zijn de bezittingen goed te verpanden mocht de uitbater om wat voor reden de activiteiten staken. Zodat het zonne-energieproject toch geëxploiteerd kan blijven worden en de ZonneDelers in het project de ZonneRente blijven ontvangen. Dat laten de huidige projecten ook zien.

Verzekerd tegen onheil

Die bewijslast ligt er nu. In de bijna 70 zonne-energieprojecten zijn er ook zaken anders gelopen dan er was aangenomen en toch koersen alle zonne-energieprojecten op een positief rendement. Ondanks dat er:

  • Een zonnedak is afgebrand
    • Elk zonne-energieproject is verzekerd tegen onheil. De verzekeraar heeft dan ook de volledige schade vergoed. Omdat de projecteigenaar in dit geval te druk is met de kernactiviteiten heeft deze besloten de ZonneDelen in één keer volledig af te lossen.
  • Een projecteigenaar failliet is gegaan 
    • De zekerheden van de investeerders zijn uitgewonnen door de trustee en er is een afspraak gemaakt met de koper van het gebouw. De zonnepanelen zijn verplaatst en het project is inclusief de SDE+ subsidie op een ander dak voortgezet.
  • Geïnstalleerde zonnepanelen kapotgingen en snel ‘degradeerden’ waardoor de zonnestroom opbrengst op circa 50% uitkwam.
    • De verzekeraar heeft na onderzoek zogenaamde PID-boxen geplaatst, hierdoor werken de zonnepanelen weer stukken beter. Daarbij keert de verzekeraar het productieverschil uit.

Geen herfinancieringsrisico

Daarbij heeft ZonnepanelenDelen de ZonneDelen zo gestructureerd dat er geen herfinancieringsrisico in de projecten zit. Dat betekent dat de terugbetaalcapaciteit van het project er voor zorgt dat de ZonneDelen weer volledig afgelost worden. Al die factoren bij elkaar zorgen dat de risico’s geminimaliseerd worden voor de ‘ZonneDelers’. (Voor elk zonne-energieproject wordt een apart en uitgebreid informatie memorandum opgesteld waarin alle details staan, lees deze door voor alle kenmerken van het project.)

Vertrouwen

ZonnepanelenDelen heeft de ervaring van 70 zonne-energieprojecten die zijn gerealiseerd (en nog vele zonne-energieprojecten die in het proces zijn afgevallen), op die kennis bouwen we verder om te zorgen voor verdere risico verlaging.

Een prettige conclusie is ook dat de voorzichtigheid voor de verwachte zonnestroom productie (in kWh), opgenomen in de businesscase, nu terug te zien is. Als een zonne-energieproject eenmaal produceert, dan is de zonnestroom productie hoger dan voorspelt in het informatie memorandum. En dat komt niet alleen door de afgelopen zonnige zomer, maar omdat de zon-pv systemen beter presteren. (Dit is ook voor iedereen in te zien via de iOS ZonneDelen app – ook als gastgebruiker).

We kunnen vertrouwen op de zon!