ZonnepanelenDelen schakelt over op ander betaalsysteem

Om de transparantie van ons betaalverkeer te vergroten, schakelt ZonnepanelenDelen op termijn over naar de betaalservice Mangopay.

Om de transparantie van ons betaalverkeer te vergroten, schakelt ZonnepanelenDelen over van betaalservice Buckaroo naar Mangopay. Voor wie investeert via ons platform blijven de gevolgen beperkt.

Wie tot voor kort investeerde in een zonne-energieproject, verliep de betaling op het einde van het aanmeldingsproces via een derdengeldenrekening via Buckaroo. Dat is een goede en veilige manier van betalen.

We gaan echter, stap voor stap, over op een betaalsysteem van Mangopay waarbij iedereen een eigen IBAN krijgt op ons platform. Dit geldt voor zowel de projecteigenaren als de investeerders op ons platform.

Waarom gaan we over naar MangoPay?

Door over te stappen op Mangopay zullen alle geldstromen direct vanaf de start duidelijk toegewezen zijn aan de ontvanger. Hiermee zijn we dan ook volledig compliant om ook in de toekomst alle services te kunnen aanbieden. Daarbij kunnen we eenvoudig onze impact vergroten door ons platform ook internationaal uit te rollen.

Mangopay is een gerenommeerde PSP (payment service provider) uit Luxemburg. Het bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B173459, bevoegd om haar activiteiten uit te oefenen in de Europese Economische Ruimte (EER) waaronder Nederland.

Stap voor stap

De omschakeling naar Mangopay gebeurt in stappen. Vanaf 27 juni zullen wij een wallet in Mangopay aanmaken voor projecteigenaars van nieuwe zonnedaken en -parken. Daarop zal het opgehaalde geld worden uitgekeerd.

Op het einde van het betalingsproces zal je niet langer Buckaroo zien, maar Mangopay en ook de IBAN waar het geld van de investering naar wordt overgemaakt zal voor elk project anders zijn. Tevens zijn de algemene voorwaarden van MangoPay die geaccordeerd dienen te worden (ipv eerder die van Buckaroo).

De volgende stap in september 2022 zal zijn om voor alle investeerders ook een online wallet te creƫren om ervoor te zorgen dat alle geldstromen goed gescheiden staan. Dat regelen wij voor jullie.

Het investeren in zonne-energieprojecten blijft op dezelfde wijze verlopen. Het kan echter voorkomen dat als het account nog niet compleet is, je gevraagd wordt dit compleet te maken bij je eerstvolgende investering.

We brengen je stap voor stap op de hoogte en nemen je uitvoerig mee in de veranderingen.