Werken bij ZonnepanelenDelen

ZonnepanelenDelen stelt bedrijfsmissie op scherp

Onze nieuwe bedrijfsmissie laat zien waar ZonnepanelenDelen voor staat: we geven derden de mogelijkheid om sneller een duurzaam en decentraal energiesysteem te realiseren. En we zorgen ervoor dat dit voor iedereen bereikbaar is.  

Als snelgroeiende organisatie is het goed om soms stil te staan bij waar het allemaal om draait. Dat geldt ook voor ZonnepanelenDelen. Ons team groeide van drie medewerkers in 2015 tot meer dan twintig vandaag. In die tijd hebben we ruim 83 miljoen euro aan zonneprojecten gefinancierd.

prioriteiten stellen

We vonden het daarom tijd om terug te grijpen naar de reden waarom het bedrijf ooit werd opgericht. Die is eigenlijk al die tijd dezelfde gebleven. Toch voelt het goed om dat zwart op wit te hebben.

Zo’n mission statement helpt bovendien bij het stellen van prioriteiten, het kiezen van de juiste doelen en het meten van de juiste resultaten.

To empower acceleration towards a
decentralized sustainable energy system
to benefit all

Decentraal energiesysteem

Wij geloven dat de wereld een betere plek is als energie decentraal wordt opgewekt en gebruikt, in plaats van centraal zoals nu het geval is.

Zo’n wereld heeft verschillende voordelen. Energie die we ter plekke opwekken kan niet als machtsmiddel worden ingezet. In het verleden en tot op vandaag is energie te vaak de oorzaak van geopolitieke spanningen en zelfs oorlogen.

Denk alleen al aan onze afhankelijk van gas en olie uit Rusland. Het is daarbij van belang dat ook zonnepanelen en toebehoren in de toekomst over de hele wereld wordt geproduceerd. Vandaag komt nog zeker 80 procent van ’s werelds zonnepanelen uit Chinese fabrieken.

Bovendien kan duurzame energie bijna overal worden geoogst. Landen en regio’s zijn niet meer afhankelijk van toevallige reserves aan olie of gas onder hun grondgebied. Zon, wind en geothermie zijn er immers voor iedereen.

Door middel van opslag en slimme netwerken kan die stroom vervolgens zo dicht mogelijk bij de bron worden verbruikt.

hoogst mogelijke snelheid

We weten dat zonne-energie zal blijven groeien en dat het snel zal gaan. De enige vraag is: hoe snel. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de hoogst mogelijk snelheid wordt behaald. Want met de klimaatcrisis is er geen tijd te verliezen.

We willen onze diensten daarom zo schaalbaar mogelijk inrichten, zodat we de groei van zonne-energie en de transitie naar een duurzaam decentraal energiesysteem verder in een stroomversnelling kunnen brengen.

iedereen kan profiteren

Energie moet geen luxeproduct zijn. Nu zorgen externe events er nog voor dat de stroomprijs soms zo hoog is dat de rekening voor veel gezinnen een zware last is. Een duurzaam centraal systeem moet zulke situaties in de toekomst voorkomen.

ZonnepanelenDelen draagt daaraan bij door de aanleg van zonneparken en -daken te versnellen. Door het aanschaffen van een zonne-energiesysteem zo eenvoudig mogelijk te maken en door vervolgens via ons softwareplatform hun project eenvoudig te beheren. Want het werk stopt niet eenmaal de panelen er liggen. Dit moet mogelijk zijn voor grote én kleine organisaties. 

investeren vanaf 25 euro

We helpen ook door burgers en bedrijven zonder een geschikt dak de kans te geven om vanaf 25 euro te investeren in andermans panelen. Zo kan iedereen profiteren van de energietransitie. Ook wie zelf niet over zonnepanelen beschikt.

De opgewekte stroom moet zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Hoe meer hernieuwbare energie er komt, hoe belangrijker het wordt om die in goede banen te leiden. Technologie is daarom een essentieel onderdeel om van de energietransitie een succes te maken.