vlaggen europese unie

ZonnepanelenDelen maakt zich klaar voor Europa

Crowdfunding wordt steeds populairder in Nederland en in de Europese Unie. Om deze groeiende markt te reguleren in heeft de Europese Commissie nieuwe regels vastgelegd in de European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR). In dit blog nemen we je mee in de wijzingen op de crowdfundingmarkt en bij ZonnepanelenDelen.

1. ECSPR: European Crowdfunding Service Providers Regulation

Veel landen binnen de Europese Unie hebben nationale regelgeving voor crowdfundingplatformen. De ECSPR heeft als doel om deze versnipperde regelgeving binnen de EU gelijk te trekken en daarmee de markt voor crowdfundingdiensten te verbeteren.

Dit betekent dat crowdfundingdienstverleners aan bepaalde eisen moeten voldoen om met één vergunning hun diensten in alle lidstaten van de Europese Unie te kunnen aanbieden. Wij voeren enkele wijzigingen door om onze aanvraag voor deze vergunning af te ronden.

  • Projecten van minder dan €5 miljoen in 12 aaneengesloten maanden zullen wij aanbieden onder de ECSP-vergunning.
  • Projecten van meer dan €5 miljoen in 12 aaneengesloten maanden kunnen wij aanbieden onder onze 2:96 WFt vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten (deze vergunning hebben wij in 2018 al verkregen).
Verlenen van crowdfundingdienstenVerlenen van beleggingsdiensten
< €5 miljoen in 12 maanden> €5 miljoen in 12 maanden
Projectdocumentatie: Informatie Memorandum, Informatie Brochure, Blad met essentiële beleggingsinformatie (KIIS document)Projectdocumentatie: een uitgebreid door de AFM goedgekeurd prospectus, Informatie Brochure, AFM Informatiedocument.

2. Wat jij er als investeerder van merkt: wijzigingen investeringsproces

Voordat je (opnieuw) kunt investeren kies je, aan de hand van enkele criteria, jouw investeerdersprofiel.

  • Ervaren beleggers kunnen direct door met hun investering.
  • Niet-ervaren beleggers dienen een toelatingskennistest en een simulatie te doorlopen. Zij hebben na hun investering een bedenktermijn van vier dagen.

Je kunt jouw investeerdersprofiel al selecteren in het persoonlijke dashboard. Dan hoef je deze stappen niet meer te doorlopen als je gaat investeren. Bekijk ons informatiecentrum voor meer informatie over de simulatie en de toelatingskennistest.

3. Wet Giraal Effectenverkeer (Wge)

Onze vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten wordt uitgebreid met de nevendienst bewaring. Dat betekent dat obligaties vanaf 1 januari 2024 worden bewaard in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Door de Wge zijn rechthebbenden van obligaties beschermd tegen de gevolgen van een faillissement van een dienstverlener.

Dit houdt in dat alle nieuw uit te geven obligaties op grond hiervan worden geleverd aan ZonnepanelenDelen en vervolgens opgenomen in een centraal en virtueel verzameldepot, waarbij de obligatiehouder gelijktijdig een recht krijgt in dit depot. ZonnepanelenDelen treedt daarbij op als intermediair tussen de uitgevende instelling en de investeerders. ZonnepanelenDelen beheert daarnaast het register van dit verzameldepot

Deze wijziging voeren wij door op verzoek van de AFM. In de praktijk verandert hierdoor niets, maar de wijze waarop de obligaties worden bewaard is hiermee verduidelijkt. Obligaties die al zijn uitgegeven vallen buiten deze nieuwe wijze van administreren.

Bewaring volgens de Wge geldt voor obligaties die worden aangeboden onder de ESCP-vergunning en de vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten.

Wil je meer weten over deze wijzigingen?  

De crowdfundingmarkt wordt meer volwassen dus het is niet gek dat er nieuwe regelgeving ontstaat. Wij blijven ons inzetten om van zonne-energie een beleggingscategorie te maken. Met de ECSP-vergunning kunnen we projecten onder de €5 miljoen blijven aanbieden en gemakkelijker binnen de Europese Unie opereren.

Heb je nog vragen over deze veranderingen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via support@zonnepanelendelen.nl, of bekijk ook ons informatiecentrum voor de meest gestelde vragen. 

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst!