ZonnepanelenDelen maakt van zonne-energie een beleggingscategorie

Met de lancering van ZonnepanelenDelen PRO wordt het voor de ervaren belegger eenvoudiger om te investeren in zonne-energie. Via het investeringsplatform van ZonnepanelenDelen is sinds 2014 meer dan 50 miljoen euro in zonne-energie geïnvesteerd. Hierdoor profiteren 10.000 investeerders van meer dan 110 gerealiseerde zonne-energieprojecten in Nederland. Via ZonnepanelenDelen PRO kan voor het eerst direct in een portefeuille van zonne-energieprojecten worden geïnvesteerd in plaats van in één individueel project.

Beurs voor zonne-energie

ZonnepanelenDelen heeft als doelstelling om van zonne-energie een beleggingscategorie te maken. Op het investeringsplatform is een groot aanbod van zonne-energieprojecten te vinden met brede spreiding in geografie en soort project (dak, land, water). Dankzij de stabiele cashflows en onderliggende zekerheden, zoals garanties en subsidie inkomsten, lenen deze projecten zich uitstekend voor beleggers. 

Marktkennis

Het investeringsplatform ZonnepanelenDelen is gespecialiseerd in zonne-energie. Door die absolute focus is de marktkennis ongeëvenaard. Met eigen software is een robuust systeem gebouwd om de projecten te monitoren en daarmee het risico van de projecten te verlagen. De prestaties van de reeds gefinancierde zonne-energieprojecten zijn zeer goed en leveren bewijslast voor de betrouwbaarheid van deze investeringscategorie.

Stabiele cashflow

Het kenmerk van zonne-energieprojecten is een stabiele cashflow uit de opbrengst van zonne-energie in combinatie met zeer voorspelbare operationele kosten. De opbrengsten bestaan uit de directe verkoop van stroom aan het net of aan de gebruiker onder het dak, de verkregen SDE+-subsidie van de Nederlandse overheid voor 15 jaar en de verkoop van de duurzame energie via zogenaamde groencertificaten.

Start met portefeuille dakprojecten

De eerste investeringsmogelijkheid van ZonnepanelenDelen PRO betrof ‘Zonlease 1’, deze was in slechts twee dagen uitverkocht! Bekijk hier de nieuwste investeer mogelijkheid onder het PRO label.

Zonlease 1 B.V. is een portefeuille van zonnedaken met SDE+-subsidie in Nederland geïnstalleerd door gecertificeerde installateurs. Middels een financial lease worden de zonne-energieprojecten in gebruik gegeven aan de gebouweigenaren, agrariërs en het MKB. Via een vast leasebedrag per maand profiteren zij van de voordelen van zonne-energie zonder zelf een kapitaalsintensieve investering te hoeven doen. Er kan voor maximaal 1 miljoen euro worden geïnvesteerd worden.

ZonnepanelenDelen PRO

Op ZonnepanelenDelen zijn de proposities te vinden die onder het label PRO. De proposities hebben net andere eigenschappen dan de eerdere zonne-energieprojecten op het platform:

  • Vaste rente per jaar
  • Kortere looptijden
  • Minimaal investeringsbedrag van 250 euro.

ZONLEASE

Er zal uitgebreide projectdocumentatie beschikbaar komen op de projectpagina. De propositie van ZonLease 1 B.V. zet obligaties in de markt met een korte looptijd en een netto rente van 3% per jaar.

Wil je meer lezen? Dat kan op https://www.zonnepanelendelen.nl/zonlease/