Investeren in zakelijke zonne-energieprojecten via obligaties: een duurzame kans met potentie

De energietransitie is in volle gang en zonne-energie speelt daarin een belangrijke rol. De afgelopen jaren is de groei van zonne-energie in Nederland enorm geweest. In 2022 werd er 46% meer zonnestroom opgewekt ten opzichte van het jaar ervoor.

Deze groei is mede te danken aan de gunstige overheidsregelingen, zoals de SDE-subsidie, SCE-subsidie en de salderingsregeling. Deze subsidies maken het voor bedrijven en energiecoöperaties aantrekkelijk om te investeren in grootschalige zonne-energieprojecten.

Zakelijke zonne-energieprojecten

Zakelijke zonne-energieprojecten zijn projecten die door bedrijven worden gerealiseerd om zonnestroom op te wekken. Deze realiseren dat veelal met externe financiering. De zonnestroom productie kan voor eigen gebruik zijn of voor verkoop aan het net. Deze projecten zijn vaak grootschaliger dan particuliere zonnepaneleninstallaties en kunnen een vermogen hebben van meerdere megawatt, een MWp is 1.000 kWp. Ter referentie, het gemiddeld geïnstalleerd vermogen voor een woning in Nederland was in 2022 4,66 KWp.

Investeren in zakelijke zonne-energieprojecten via obligaties

Obligaties zijn een vorm van schuldfinanciering waarbij investeerders geld uitlenen aan een bedrijf of organisatie. De uitgever van de obligatie moet de obligatiehouder naast rente ook de hoofdsom terugbetalen. Daarbij hebben investeerders in obligaties relatief veel zekerheden. Bedrijven die zakelijke zonne-energieprojecten willen realiseren, kunnen obligaties uitgeven om dit te financieren. Investeerders die geïnteresseerd zijn in duurzame investeringen kunnen deze obligaties kopen.

Voordelen van investeren in zakelijke zonne-energieprojecten via obligaties

Investeren in obligaties van zakelijke zonne-energieprojecten heeft verschillende voordelen:

  • Het is een duurzame investering. Zonne-energie is een groene energiebron die geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Investeren in zonne-energieprojecten helpt dus om de klimaatverandering tegen te gaan.
  • Je ontvangt een stabiel financieel rendement. De rentevergoedingen op obligaties in zonne-energieprojecten zijn vaak hoger dan de rentevergoedingen op traditionele obligaties, of de spaarrente op je bankrekening.
  • Liquiditeit: Obligaties in commerciële zonne-energieprojecten zijn te verhandelen, waardoor investeerders hun investering kunnen liquideren.

Risico’s van investeren in zakelijke zonne-energieprojecten via obligaties

Een investering brengt risico’s met zich mee. Zo zijn er ook enkele risico’s verbonden aan investeringen in zonne-energieprojecten.

  • Financieel risico: Het is belangrijk om na te gaan of de aannames voor de projectfinanciering reëel zijn. Belangrijk onderdeel van de aannames is de verkregen prijs voor de geleverde stroom, dit kan door subsidies of via zogenaamde PPA’s (langlopende stroomcontracten) minimale inkomsten geven. Voor de projecten op ZonnepanelenDelen is er een kwaliteitscontrole gedaan en worden projecten alleen gelanceerd als deze voldoen.
  • Technisch risico: Daarbij kan het zijn dat er technisch mankement is aan het PV-systeem, of dat door een inbraak de zonnepanelen tijdelijk geen stroom produceren. De projecten die worden aangeboden via ZonnepanelenDelen zijn verplicht een verzekering af te nemen. Daarnaast moet het project door een derde partij geïnspecteerd zijn via een zogenoemd scope-12 rapport zodat er met zekerheid kwaliteit is geleverd door de installateur. De techniek van zonnepanelen bewijst zich al decennialang.
  • Weer risico: Zonne-energieprojecten zijn afhankelijk van zonneschijn. Als er weinig zon is, kan de opbrengst van het project lager zijn dan verwacht. Dit kan zeker effect hebben op de korte termijn. Op de lange termijn zal dit uitgemiddeld worden door periodes van veel zonneschijn en relatief weinig zonne-instraling.

De risico’s van een specifiek project staan altijd beschreven in de projectdocumentatie en zijn voor zonne-energie dus zeer goed te overzien. De risico’s zijn af te dekken via verzekeringen of geminimaliseerd door de lopende contracten en subsidies.

Conclusie

Investeren in zakelijke zonne-energieprojecten via ZonnepanelenDelen is een interessante kans voor investeerders die willen bijdragen aan de energietransitie en tegelijkertijd een financieel rendement willen behalen. Het is belangrijk om de voordelen en de risico’s van deze investeringsvorm goed te kennen.

Toekomstperspectief

De verwachting is dat de groei van commerciële zonne-energieprojecten in Nederland en Europa de komende jaren zal blijven doorzetten. Dit komt onder andere door de hogere energieprijzen en de noodzaak om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen.  

Bekijk hier het overzicht van de aankomende zonne-energieprojecten bij ZonnepanelenDelen.