Investeren in zonne-energie blijft noodzakelijk en waardevol

De energietransitie is in volle gang. De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2050 bijna volledig klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat we overstappen op duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie. Zonne-energie is een schone, hernieuwbare bron die in Nederland veel voor handen is. Zonnepanelen kunnen op daken, gevels, water en op braakliggende terreinen worden geplaatst. Voor een volledig duurzaam energiesysteem is het nodig dat het opgesteld vermogen aan zonne-energie hard blijft groeien.

Benodigde financiering

De energietransitie vergt een grote investering. De overheid heeft daarom verschillende stimuleringsregelingen voor zonne-energie beschikbaar. Zo is er de SDE+-subsidie, die bedrijven een vergoeding geeft voor elke duurzaam opgewekte kilowattuur.

Dit stimuleert private partijen om te investeren in zonne-energie. Deze partijen kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen op daken van bedrijven, braakliggende terreinen of (sociale huur) woningen. Dat verlaagt de energiekosten op locatie doordat er minder stroom hoeft ingekocht te worden. Of men levert duurzame energie aan het stroomnet en ontvangt hiervoor een vergoeding.

Zonne-energie is kapitaalintensief. De investering om een zonne-energieproject te beginnen ligt hoog, de operationele kosten zijn laag. Dat betekent dat er veel financiering nodig is voor zonne-energie. En dat de financiering cruciaal is voor de businesscase van zonne-energieprojecten. Als het project eenmaal gebouwd is, zijn de jaarlijkse kosten laag.

Zekerheden Zonne-energie

Investeren in zonne-energie is een veilige en zekere investering. De kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. De overheid heeft veel stimuleringsregelingen waardoor de risico’s worden verlaagd en de technologie heeft zich al decennialang bewezen.

Daarnaast is de vraag naar zonne-energie nog steeds groeiende. De overheid wil de komende jaren meer zonne-energie opwekken. Dit betekent dat er nog veel mogelijkheden zijn voor bedrijven die willen investeren in zonne-energie.

Blijvende groei voorzien

De markt voor zonne-energie moet blijven groeien willen we onze duurzame doelstellingen halen. Ondanks netcongestie en oplopende rentes op de kapitaalmarkten.

De verwachting is dat de markt voor zonne-energie de komende jaren nog verder zal groeien. Dit komt onder andere door:

  • de toenemende vraag naar duurzame energie,
  • de verdere beprijzing van CO2-uitstoot,
  • de dalende kosten van zonnepanelen en
  • de stimuleringsregelingen van de overheid.

Of in harde getallen: de huidige 23 GW opgesteld vermogen aan zonne-energie in 2023 zal uitbreiden naar circa 100 tot 150 GW in 2050.

Integratie met energieopslag

De integratie van zonne-energie met energieopslagsystemen is een belangrijke ontwikkeling. Energieopslagsystemen maken het mogelijk om de opgewekte zonne-energie op te slaan en later te gebruiken. Dit vergroot de flexibiliteit van zonne-energie en maakt het mogelijk om zonne-energie ook ‘s nachts en op bewolkte dagen te gebruiken.

Goed stabiel rendement

Het rendement van een investering in zonnepanelen hangt af van zeer veel verschillende factoren. Dit zijn onder andere: de offerte van de installateur, de locatie van de zonnepanelen, de hoeveelheid zonuren, het eigen verbruik op locatie, de verkregen subsidies en/of regelingen en de energietarieven.

Investeren in zonne-energie levert een goed stabiel rendement op. De opbrengst van zonnepanelen is namelijk goed voorspelbaar en kent veel zekerheden. Mocht een zonne-energieprojectontwikkelaar niet aan de financiële verplichtingen voldoen, dan kan relatief makkelijk worden ‘ingestapt’ als financier. Het project kan dan zelfstandig worden voortgezet met positieve cashflows. Juist omdat de operationele kosten relatief laag zijn.

Lange termijn investering die de wereld vooruithelpt

Investeren in zonne-energie is een duurzame en veilige investering met een goed rendement. De markt voor zonne-energie groeit snel en de integratie met energieopslagsystemen is in volle gang. Dit maakt zonne-energie een aantrekkelijke investeringsoptie voor Nederlandse duurzame beleggers. Het is daarbij altijd belangrijk om goed de projectdocumentatie te lezen voor alle details.

Photo by Saad Chaudhry on Unsplash