Het verschil tussen investeren in zonne-energie en windenergie

Verschillen en overeenkomsten tussen investeren in zonne-energie en windenergie.

Investeren in zonne-energie en windenergie? Wat is het beste? Om het Parijs-akkoord te halen zijn nieuwe projecten van beide technieken hard nodig. Wel hebben investeringen in zonne-energie en windenergie nét andere eigenschappen en dus een ander rendement- en risicoprofiel. In dit blog de belangrijkste verschillen in investeringen in deze duurzame energiebronnen.

Voor de volledigheid: Wij willen dat alle duurzame energietechnieken heel hard groeien. Dat is ook echt nodig om de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem te maken. Vanuit ZonnepanelenDelen specialiseren we ons in zonne-energie. In het financieren van zonne-energie zijn we het beste en leveren we veel meerwaarde.

Investeren in duurzame energie

In dit blog de situatie van eind 2020 in Nederland voor zonne- en windenergie. Zonne-energie en windenergie gaan goed samen. Soms zelfs letterlijk wanneer er gebruik gemaakt wordt van dezelfde netaansluiting op het stroomnet. Hier kunnen veel kosten mee bespaard worden door de projecteigenaar. Daarbij zijn de opbrengsten van wind en zonne-energie een beetje omgekeerd. In het voorjaar relatief veel zon (en minder wind), in het najaar meer wind (en relatief minder zon).

Omdat zonne- en windenergie allebei voor groene stroom zorgen en daar momenteel de meeste investeringskansen plaatsvinden, zetten we deze twee naast elkaar. Elke duurzame energiebron heeft zijn eigen kenmerken, zowel positief als negatief. Sommige kenmerken gelden voor zowel zonne-energie als voor windenergie.

Voordelen van investeren in zonne-energie en windenergie

 • Bewezen technologieën: windenergie is honderden jaren oud, zonne-energie al zo’n 100 jaar. En beide technologieën blijven efficiënter worden door innovaties. Dat maakt nieuwe installaties beter en goedkoper.
 • Projectfinanciering: Dat betekent direct investeren in een ‘project bv’, de enige activiteit van de bv is het energiesysteem uitbaten. Waarbij alleen financiering wordt aangetrokken met een positieve businesscase voor het project en het zichzelf kan terugbetalen. Hierdoor zijn de activiteiten eenduidig en minder risicovol.
 • Allebei op voorwaarde dat er een SDE+-subsidie is verkregen, waarbij de Nederlandse overheid vergoeding geeft per eenheid groene stroomproductie.

Voordelen van investeren in zonne-energie

 • Een zonne-energiesysteem heeft geen bewegende onderdelen en dus lage onderhoudskosten en verzekeringspremie.
 • De stroomopbrengsten uit het project zijn goed te voorspellen.
 • Eenmaal geïnstalleerd blijven de zonnepanelen jarenlang liggen (alleen de omvormers, die van gelijkstroom wisselstroom maken, moeten gedurende de looptijd worden vervangen).
 • Financiers vestigen veel zekerheden bij een zonne-energieproject en dus meer zekerheid op een positieve uitkomst.  
 • De opgewerkte energie wordt vaak direct gebruik op locatie, wat extra waardevol is. Als je je eigen energie gebruikt, hoef je namelijk ook geen energiebelasting te betalen.

Voordelen van investeren in windenergie

 • Relatief hoger rendement per jaar, door een hoger risicoprofiel.
 • Hogere capaciteitsfactor (de productie ten opzichte van het opgesteld vermogen) en meer gelijkmatige opbrengst door het jaar heen.
 • Per geslaagd project is er relatief meer groene stroom.

Grootste verschillen tussen zonne-energie en windenergie.

 • Windmolens hebben relatief hoge operationele kosten (OPEX); voor windenergie liggen de operationele kosten grofweg op 5% van de originele investeringssom (CAPEX). Bij zonne-energie liggen deze op 2,5% van de originele investeringssom (zie rapport Fraunhofer report)
  • Dat betekent dat er grotere verschillen zijn in opbrengsten bij windenergie, immers de drempel van de operationele kosten ligt hoger bij windenergie.
  • Fluctuaties in productie en energieprijs hebben dus meer effect op het rendement van windenergie.
 • Zoninstraling is op langjarig gemiddelde stabieler dan windsnelheden. Het meest zonnige jaar zal 20% meer zonnestroom opleveren dan het ‘donkerste’ jaar. Voor windenergie kan dit verschil twee keer zo hoog liggen (KNMI)
 • Windenergie wordt minder gewaardeerd in het landschap dan zonne-energie door de gemiddelde Nederlander (Rapport Rijksoverheid)
 • Zonne-energie neemt meer ruimte in beslag per eenheid stroomproductie.

Financiering voor duurzame energie

Waar je ook voor kiest; het is belangrijk dat we snel minder CO2 uitstoten. Alle investeringen in duurzame energie helpen daarbij. Zonne-energie is meer voorspelbaar, heeft meer zekerheden en daarmee heeft het project als afgeleide dus ook een lagere risico-opslag. Windenergie heeft een iets grotere financieringshefboom, het risico ligt hoger en daarmee ook het rendement.

Het grootste risico is dat we niks doen. Bij ZonnepanelenDelen is het grootste aanbod aan zonne-energieprojecten te vinden. Op hieropgewekt kun je kijken naar investeringsmogelijkheden van lokale energie coöperaties die windmolens exploiteren.