Hoe berekenen we de zonnerente die we tonen in de Zon in je Zak app?

Binnen de mobiele Zon in je Zak app geven we de zonnerente weer van het project. Deze zonnerente is gebaseerd op de productie van jouw ZonneDelen van de laatste 24 uur, berekend vanaf het tijdstip dat de app wordt geopend. Deze waarde zal dus binnen één dag niet zo snel veranderen als het panelenweercijfer maar kan van dag op dag wel grote verschillen laten zien.

We laten de zonnerente op 4 schalen zien binnen de mobiele app:

  1. realtime, 24 uur
  2. per maand
  3. per jaar
  4. totaal (year-to-date of lopende kalenderjaar)

Berekening zonnerente

Voor de wizzkids onze aanpak hoe we bij de zonnerente uitkomen, hier in voorbeeld 24 uur voor een zonne-energieproject met zonnepaneel a 450 euro.

Daar zijn vijf stappen voor nodig.

Rendement = ((productie in periode x tarief stroom) / nominale waarde zonnepaneel) / (365/periode)

  1. We hebben de stroomproductie over de afgelopen 24 uur
  2. Dit rekenen we om met de vaste – elk jaar te herijken – stroomprijs
  3. Dit geeft de waarde in euro’s weer over de afgelopen 24 uur
  4. Deze waarde wordt gedeeld door de investering per zonnepaal die is gedaan – in dit voorbeeld 450 euro
  5. Dit verdisconteren we terug naar de jaarperiode door ‘de 24 uursperiode’ naar een jaar om te zetten, dus keer 365.

Zo komen we uit bij de zonnerente over de verschillende periodes. Voor de volledigheid, bij deze berekening houden we geen rekening met de seizoensinvloeden en de verschillende stand van de zon gedurende het jaar.

De fluctuerende zonnerente herijken wij sowieso elk jaar met de dan geldende stroomprijzen op de energiemarkt. Alle andere kosten zijn al in de initiële investering verwerkt en zodoende is elke kWh opwekking direct in jouw voordeel.

Uitkering zonnerente

De zonnerente fluctueert over de verschillende periodes net zoals wij dat al hebben verwoord in de projectdocumentatie. Het rendement op de ZonneDelen is afhankelijk van de zonnestroom die het zonne-energieproject oplevert en de dan geldende stroomprijs. De zonnerente uitkering die wij eenmaal per jaar doen (op het moment in het jaar waarin ook de toewijzing van de ZonneDelen plaats vond) baseren we op de totale zonnestroom productie in het afgelopen jaar.