Ook het financiële systeem schoon (houden met compliance)

Wij helpen Nederland en de Nederlandse toezichthouders om te zorgen dat het financiële systeem zo zuiver mogelijk blijft. Dat is nu eenmaal de voorwaarde die de Nederlandse overheid meegeeft aan iedereen die actief is op de financiële markten. Dus ook als je zonne-energieprojecten van financiering voorziet. Daarom vragen wij ZonneDelers soms om aanvullende informatie en documentatie.

Om financiële producten aan te bieden is er een vergunning nodig van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Waarbij ook de DNB (De Nederlandse Bank) controles uitvoert, en er rapportage verplichtingen zijn. ZonnepanelenDelen heeft een AFM-vergunning. Zoals wij het vermelden onderaan onze website: ZonnepanelenDelen heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.

Deze vergunning hebben we pas gekregen, nadat al onze processen minutieus zijn beschreven en gecontroleerd. De AFM-vergunning houdt in dat de directeuren en medewerkers van ZPD onder toezicht staan en zijn goedgekeurd door de DNB en AFM. Deze processen lichten we zeker niet allemaal toe in dit blog, ons handboek Administratieve organisatie en maatregelen van interne controle (AO/IC) beslaat namelijk al bijna 100 pagina’s.

De belangrijkste hoofdpunten zijn in ieder geval dat:

  • Onze kapitaalseisen en procedures op niveau zijn;
  • Onze medewerkers een bankierseed hebben gedaan;
  • We jaarlijks meebetalen aan toezicht op de financiële markten in Nederland.  

(Voor de volledigheid: Een AFM-vergunning is nooit een indicatie voor het beoordelen van het aangeboden financiële product op ons platform.)

Betrouwbaar financieel systeem

Deze methodiek is goed. Zo hebben we een betrouwbaar financieel systeem. Want zo weet jij dat je in Nederland veilig je vermogen kunt investeren. En weet de overheid, via de toezichthouder, dat er geen vreemde geldstromen door het financiële systeem gaan.

Door de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zijn alle financiële ondernemingen verplicht hun eigen klanten én de geldstromen te monitoren. De overheid heeft in zekere mate deze taak en verantwoording uitbesteed aan de markt. Het uitvoeren van deze taak is een voorwaarde om te mogen handelen als financiële onderneming.

Dat houdt ook in dat we van onze klanten informatie en documentatie uitvragen om deze controles te kunnen doen, en zodoende aan deze Nederlandse wetgeving te voldoen. Zo moet de naam op het contract van inschrijving gelijk zijn aan de naam van het gebruikte bankrekeningnummer. Daarnaast vragen wij, vanaf een bepaald investeringsbedrag, om een identificatiebewijs. (Zie ook uitleg op de website van de Rijksoverheid dat wij dit als financiële onderneming mogen doen.)

We hebben al onze regelgeving samengevat in een plaat;

Waarom dan toch de AFM-banner bij de verschillende projecten en projectdocumentatie?

Waar wij als platform een AFM-vergunning hebben, maken de aanbiedingen op ons platform tot nu toe echter gebruik van een vrijstelling. Dat zit zo. In Nederland zijn ondernemingen die een obligatielening uitgeven met een totale omvang die minder dan 5 miljoen euro is vrijgesteld van de prospectusplicht. Dat wordt gedaan, omdat de kosten van een externe controle te zwaar weegt op de projectfinanciering bij deze (relatief geringe) omvang.

Daarbij dient er nog altijd wel een melding te worden gedaan bij de AFM via een vast format,  zoals dat is opgesteld door de AFM. Dit AFM-informatiedocument staat ook altijd bij de projectdocumentatie bij ieder project.

Investeren in een goede toekomst

Wij zijn blij met de ruimte die de financiële autoriteiten de markt hebben gegeven in het afgelopen decennium om te ontwikkelen en te groeien. Tegelijkertijd wordt de markt volwassen met de intrede van de nieuwe Europese Directive vanaf november 2021.

Ons doel blijft hetzelfde, met welke ‘spelregels’ we ook te maken hebben; het zo makkelijk mogelijk maken om te profiteren van zonne-energie.