Het financieringsgat van zonne-energieprojecten opgevuld

Veel kleine zonne-energieprojecten vinden geen doorgang, omdat er geen goede financiering wordt gevonden. Veelal zijn de projecten in de bandbreedte van 50 kWp en 1MWp uitdagend om te financieren. HollandSolar deed al een oproep, de duurzame banken schreven al plannen, maar er waren weinig concrete acties vanuit de markt behalve dakhuur. Met crowdfunding wordt de financiering voor kleine zonne-energieprojecten verzorgd en zodoende dit financieringsgat in de zonne-energiemarkt opgevuld.

Er blijven veel Zon-PV projecten met SDE+ liggen. Hoe dat komt? Een adviseur of installateur heeft een aanvraag gedaan voor de SDE+ bij de RVO. Vervolgens is de subsidie beschikt verkregen en vervolgens heeft een installateur een uitgewerkt voorstel gedaan voor de PV-installatie. Maar bij de laatste stap, de financiering, blijft het project steken. Al is het budget intern wel aanwezig, dan voldoet het niet altijd aan de interne rentevoet om de investering langs de CFO te krijgen. Zonde, want zo worden daken niet gebruikt voor het opwekken van groene stroom, terwijl het project al zo ver onderweg is. Er wordt dus veel waarde vernietigd, als een project dan uiteindelijk toch niet gerealiseerd wordt.

Uitdaging van financiering voor kleine zonne-energieprojecten

Veel traditionele financiers zijn niet ingesteld op deze projecten. Het is veel kleiner dan normale projectfinanciering, terwijl de complexiteit wel bijna op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld een grote windmolen of waterkrachtcentrale ligt. Dat levert dus kosten op ten opzichte van een kleiner uitstaand bedrag. En dus relatief hoge financieringskosten bij de traditionele spelers. Terwijl wij hier laten zien hoe belangrijk goede financiering is voor zonne-energie.

Dat komt er dus op neer dat zonne-energieprojecten te groot zijn voor het servet (het eigen vermogen van de organisatie) en te klein voor het tafellaken (de specifieke bankprojectfinanciering). Veel van deze zonne-energie projecte zijn stuck in the middle.

Circa 50% van de zon-PV projecten met een SDE+ beschikking vallen in de bandbreedte 50 kWp en 1 MWp. Zie onderstaande tabel. Deze projecten hebben grofweg een financieringsbehoefte van  50.000 euro tot en met 1 miljoen euro. Door de toenemende vraag bij de banken en de specialistische kennis zijn eerst het laaghangende fruit bij de banken aan de beurt. Oftewel de grote projecten met veel MWp. En komen deze kleinere projecten, die wel een uiterste opleverdatum hebben gekregen van de RVO om recht te hebben op de subsidie, te vervallen.

Kleine zonne-energieprojecten met SDE+ verkrijgen moeilijk financiering

Specialistisch platform voor financiering zonnepanelen

Willen we in Nederland zo snel mogelijk over op duurzame energie van alle daken, dan moeten we ook deze kleinere projecten financieren. Zonder dat men als organisatie die het dak beschikbaar stelt veel hoeft te investeren.

Al meer dan 50 grotere projecten hebben dat aangetoond op ons ZonnepanelenDelen platform, van GymXL in Amersfoort van 190 zonnepanelen tot aan Nissan van 8.911 zonnepanelen.

Dit kunnen wij aanbieden, omdat we met ZonnepanelenDelen geïnvesteerd hebben in goede documentatie en onze ontwikkelaars zo’n platform hebben neergezet dat we de complexiteit per project voor iedereen hebben teruggebracht. Profiteer daar ook van en regel via ZonnepanelenDelen de beste totaal financiering!