Verrekening en uitbetaling zonnerente

Hoe hebben we dat proces van de rendementsuitkering precies ingericht?

De zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen keren jaarlijks, ongeveer één jaar na uitgifte van de lening, de zonne-rente uit.  Hieronder de uitleg, (1) voor zowel het direct uitkeren via de bankrekening, als via (2) verlaging van de eigen energienota als je klant bent bij de aangesloten energieleverancier. We nemen hierbij het zonne-energie project Uit Je Eigen Stad als voorbeeld. Dit project uit Rotterdam heeft eerder een succesvolle crowdfunding campagne gedaan op ZonnepanelenDelen.

Bij de uitgifte en toewijzing van de ZonneDelen, krijg je ook direct een uitnodiging om jezelf te registreren voor de persoonlijke portal van ZonnepanelenDelen: MijnStroom. Op MijnStroom kun je al jouw zonne-energieprojecten bijhouden. Bij het registreren kun je ook jouw energieleverancier en klantnummer invullen.

Data uitbetaling zonnerente

Na een succesvolle crowdfunding is de uitgifte van de ZonneDelen bij Uit Je Eigen Stad op 29 juli 2015 gedaan. Dat betekent dat we de lening dan ook ingaat. 1 jaar na die datum vindt de rente uitkering plaats. De zonnerente is gebaseerd op de opgewekte zonnestroom in kWh in de 365 dagen na de uitgifte van de ZonneDelen en de dan geldende gemiddelde stroomprijs op de energiemarkt (ENDEX) voor dat jaar.

  • 3 weken voor aflopen van de zonnerente periode wordt automatisch uit naam van de projecteigenaar een email uitgestuurd met jouw gegevens (woonadres, bankrekeningnummer & energieleverancier) vanuit MijnStroom. Mochten er gegevens veranderd zijn in de tussentijd dan kun je dit actualiseren.
  • Als er een samenwerkende energiemaatschappij is, dan worden de gegevens op een vertrouwelijke manier met elkaar gematched. (Belangrijk hierbij is dat de samenwerkende energiemaatschappij dus eenmaal per jaar de gepersonaliseerde productiegegevens  doorkrijgt vanuit ZonnepanelenDelen.)
  • Alle betrokken partijen accorderen de uitbetaling van de zonnerente.
  • Maximaal 3 weken na de datum van de zonnerente keert de projecteigenaar het rendement van de zonnestroom uit, waarbij er twee opties zijn:
    • Direct op de bankrekening van de ZonneDelers.
    • Of verrekening met de eigen energieleverancier, als de ZonneDeler klant is bij de samenwerkende energieleverancier van het zonne-energieproject.

Praktijk

In het geval van Uit Je Eigen Stad wordt dus op 8 juli 2016 een email uitgestuurd om de gegevens te controleren. De zonnerente wordt uiterlijk 19 augustus 2016 op de rekening gestort, drie weken na 29 juli 2016. De ZonneDelers die klant zijn bij Greenchoice zullen in de dan volgende verrekening de opgewekte kWh van de zonnepanelen op een ander dak verrekend krijgen op basis van de kale stroomprijs inclusief BTW.

Overigens – goed om te realiseren – het rendement zal in het eerste jaar altijd iets lager zijn door de aanloopperiode met bouw- en installatietijd.

Shine on!