AmperaPark Projects geeft toelichting op financiering 

Marktleider Amperapark Projects verzorgt via operational lease nieuwe zonnelaadstations op parkeerterreinen van gerenommeerde klanten. Via ZonnepanelenDelen wordt kapitaal opgehaald om deze zonnelaadstations te financieren. Richard Kokhuis (Managing Director) en Bart Nijenhuis (Research & Development Engineer) gaven in een webinar met ZonnepanelenDelen toelichting over het bedrijf en de plannen die met deze obligatielening worden gerealiseerd. In deze blog geven wij hier een samenvatting van. 

Over het bedrijf 

AmperaPark is een Nederlands bedrijf met als missie zo veel mogelijk parkeerplaatsen in Europa te verduurzamen. Sinds 5 jaar ontwikkelen, bouwen en exploiteren zij zonnecarports met slimme laadstations eronder. Inmiddels hebben zij meer dan 30 projecten in heel Nederland gerealiseerd, en zijn hiermee marktleider van Nederland. Dat AmperaPark een leidende rol heeft in deze industrie werd recent alleen maar versterkt door een bezoek op locatie van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Er zitten nog vele projecten in de pijplijn bij AmperaPark, ook in het buitenland, en directeur Richard Kokhuis is overtuigd dat het bedrijf via de leaseconstructie die het sinds 2021 aanbiedt nog veel harder kan groeien en zo de energietransitie kan doen versnellen. 

Hoe werkt het lease businessmodel 

AmperaPark zet bij de opdrachtgever een zonnelaadstation neer. Die financieren zij voor 20% vanuit eigen vermogen en voor 80% vanuit ZonnepanelenDelen. Dit hebben zij al eerder gedaan in Overijssel, waarbij AmperaPark geld aantrok via het EnergieFonds Overijssel. Zo hebben zij goede ervaringen opgedaan. Richard Kokhuis: “We zijn zelf in forse mate risicodragend betrokken bij het project en dus daarom heel kritisch op de businesscase en ook op de klant, of die goed voor zijn geld is”. 

Onder de kostprijs van de carports vallen de rente en aflossing op de obligaties en de exploitatiekosten. Daarbovenop wordt een marge gezet. Dit is het bedrag dat de leaseklanten moeten betalen aan AmperaPark. Ten slotte verdient AmperaPark nog extra aan de marge op het laden van de EVs .  

Zoals eerder genoemd biedt AmperaPark deze leaseconstructie al aan sinds 2021. Dit was een try-out in Overijssel in samenwerking met het EnergieFonds Overijssel. Toen bleek dat dit een succesformule was en alle eerste hordes waren overwonnen, is besloten om met financiering van ZonnepanelenDelen deze constructie naar heel Nederland uit te breiden. 

Hoe werkt de samenwerking met ZonnepanelenDelen 

Diverse solar carport leaseprojecten van AmperaPark zullen worden gebundeld in een ‘mandje’. De waarde van het mandje wordt vervolgens gefinancierd via de uitgegeven obligaties en de inbreng van eigen vermogen. Inmiddels zijn hiervoor al diverse contracten gesloten, met nog veel meer in de pijplijn. Voor de investeerders is het belangrijk om te weten dat de operationele leasecontracten van deze projecten als zekerheid worden meegenomen in de obligatielening. Als extra zekerheid zijn de apparatuur en materialen van de carports demontabel en te hergebruiken voor een andere locatie, mocht een van de afnemers niet meer kunnen betalen. 

Potentie en gebruik elektriciteit 

Het model van AmperaPark heeft enorme potentie. Alleen al in Nederland zijn tienduizenden parkeerplaatsen 100% geschikt voor solar carports. Daar bovenop zijn er nog twee- tot driehonderdduizend die grotendeels geschikt zijn, met misschien ergens een boom op het terrein of problemen met congestie in het gebied. Grote bedrijven hebben over het algemeen ook zware aansluitingen aansluiting op het net, en AmperaPark kan daar goed gebruik van maken om de stroom weer terug te geleiden naar het gebouw of het net in.  

Lokaal opwekken, lokaal gebruiken met het energiemanagementsysteem 

Het is het streven van AmperaPark om de energie zoveel mogelijk op locatie te gebruiken, door of te leveren aan het gebouw van het bedrijf, of geparkeerde elektrische auto’s op te laden. Het elektriciteitsnet heeft limieten als het gaat om het afnemen of terugleveren van elektriciteit. Met hun energiemanagementsysteem voorkomt AmperaPark netcongestie door vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen en piekmomenten over de dag uit te spreiden. Bij een carport bij een kantoor is er bijvoorbeeld een piekmoment van vraag in de ochtend, als veel elektrische auto’s aankomen op kantoor. In de middag is er dan juist een piekmoment van aanbod wanneer de zon het hoogst staat en er veel stroom wordt opgewekt. Het systeem verdeelt de vraag naar stroom zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van elektriciteit uit de zon. 

Het systeem maakt ook profielen van de verschillende laadgebruikers en herkent als iemand een bepaald laadpatroon heeft. Zo kan het beter inspelen op de behoeftes van elke stroomafnemer. Op sommige locaties kunnen klanten ook flexibel laden. Door aan te geven hoe lang ze zullen parkeren zullen ze op basis daarvan soms goedkoper kunnen laden doordat ze daardoor beter gebruik kunnen maken van de opgewekte zonnestroom. Met het managementsysteem kan daarom zonder netverzwaring een carport van AmperaPark worden gerealiseerd. Bart Nijenhuis: Alléén een pv-installatie of alléén een laadplein is vaak problematisch voor het net, maar juist de combinatie van beide biedt heel veel kansen”. 

Een voorbeeld van het energiemanagementsysteem van AmperaPark. Op de bovenste helft is de monitoring van 24 laadstations te zien. Het systeem kan deze individueel aansturen op basis van de vraag en aanbod van stroom. Rechtsonder zie je hoe de pieken van stroomvraag worden verdeeld over de dag en nauwelijks boven de 10kW uitkomen. 

Q&A: 

Welke zekerheden worden geboden?

  •  Operationele leasecontracten met solide organisaties. 
  • De hardware, het installatiemateriaal en apparatuur zelf. 

Kunnen er geen windmolentjes op de zijkanten, om ook in de winter elektriciteit op te wekken? 

  • Hier heeft AmperaPark studie naar gedaan en serieus naar gekeken, maar om hier genoeg stroom mee op te wekken moet hiervoor flink de hoogte in worden gebouwd, zo’n 40 tot 50 meter. Anders is de hoeveelheid die wordt opgewekt niet rendabel. Dus het is niet haalbaar.  

Is de infra geregeld (e-kabel)? 

  • Ja, op veel locaties van grote bedrijven is AmperaPark verbonden met de aansluitingen van die bedrijven. Er zijn dus geen problemen met elektriciteit terug leveren in het weekend, en doordeweeks gaat de elektriciteit naar de aangesloten bedrijven en opladende auto’s. 

Worden er batterijen toegevoegd aan de laadpleinen? 

  • Ja, om netcongestie op te lossen en zelf zo veel mogelijk zonnestroom te kunnen gebruiken worden er batterijen van verschillende grootte geplaatst, afhankelijk van de behoeftes van het bedrijf. Deze batterijen zijn ook verbonden met het energiemanagementsysteem en kunnen hierdoor worden aangestuurd. 

Wat zijn de belangrijkste risico’s? 

  • Het grootste risico is een klant die niet meer betaalt. Door de betrouwbare klanten van AmperaPark en de checks die zij vooraf uitvoeren is die kans klein. Mocht het toch voorkomen dan kan bij een faillissement het laadstation niet in beslag worden genomen, dat is aantoonbaar van AmperaPark. Zij kunnen dit station vervolgens demonteren en ergens anders weer neerzetten. 
  • In het Informatie Memorandum te vinden op de projectpagina zijn de risico’s ook uitgebreid besproken. 

Hoe wordt het rendement uitbetaald? 

  • Een vaste rente van 5% per jaar over het uitstaande bedrag. 

Investeren in AmperaPark Projects 

AmperaPark Projects staat nu open voor investering, dat kan al vanaf €250. Inmiddels is al meer dan €400.000 opgehaald door 155 gemotiveerde investeerders: 

Goed om als er dan toch geparkeerd moet blijven worden om de ruimte te benutten voor zonne-energie-opwekken 

-Een ZonneDeler 

Interesse om het hele webinar te bekijken of te investeren in AmperaPark Projects? Klik dan hier om naar de projectpagina te gaan.