Grote stappen voorwaarts voor ZonnepanelenDelen 

We zetten flinke stappen voor het verder professionaliseren van onze dienstverlening richting investeerders. Wij zijn een uniek platform. Dat komt door de focus op het investeren in zonne-energie én omdat wij de belangrijkste software zelf ontwikkelen. Dat betekent dat we een platform hebben waarop we steeds meer zaken aan elkaar koppelen. We ontwikkelen op vele vlakken. In dit blog nemen we jullie graag mee in de ontwikkelingen en de diverse stappen die we zetten.

Voor investeerders maken we van zonne-energie een investeringscategorie. Waarbij via de investeringen in zonne-energieprojecten betere spreiding van de beleggingsportefeuille mogelijk is. De investeringen in zonne-energie zorgen voor een stabiel duurzaam rendement met een zeer beperkt risico. Dat is ook terug te zien op ons statistieken dashboard van de zonne-energieprojecten.

Aanvraag ECSP-vergunning

Sinds 2018 hebben wij als ZonnepanelenDelen, als een van de weinige crowdfunders in Nederland, een vergunning van de AFM. Dat betekent dat we alle processen goed gedocumenteerd hebben, dat we werken met betrouwbare partijen, we periodiek rapporteren aan de AFM en DNB en dat we voldoen aan de kapitaalseisen.  

Daarnaast zijn wij momenteel bezig met de aanvraag voor de ECSP-vergunning, hetgeen voortvloeit uit Europese wetgeving. Deze European Crowdfunding Service Provider (ECSP) verordening maakt het speelveld voor alle Europese partijen gelijk én zorgt ervoor dat de partijen die deze vergunning hebben, ook in de landen binnen de EU de diensten kunnen aanbieden. Mogelijkheden waar we zeer graag gebruik van maken om te zorgen dat we ook voor meer zonne-energie in de EU kunnen zorgen. Binnenkort meer nieuws hierover!  

Volledig over op nieuwe betaalsysteem.  

Stap voor stap rollen we de implementatie van het nieuwe betaalsysteem verder uit. Onze developers zetten steeds weer een nieuwe versie online waarmee we MangoPay, de betaalserviceprovider, verder integreren. Binnenkort is de laatste stap en zullen we volledig over zijn, waarbij elke investeerder een eigen digitale portemonnee heeft in het nieuwe dashboard.  

Lancering nieuw investeerders dashboard

We zijn zeer blij dat we in juni het investeerders dashboard hebben gelanceerd. In dit dashboard houden de investeerders eenvoudig overzicht over de eigen investeringen. Investeerders gaven veel positieve feedback en direct goede verbeterpunten terug. Erg fijn om te merken hoe groot de respons is. Heel fijn dat we dit punt bereikt hebben en we kunnen niet wachten om op deze basis verder te bouwen.  

Makkelijk gegevens uitwisselen via API-platform 

We zijn in afrondende fase om ook via onze API, de data van projecten op andere plekken te delen. Een eerste stap is dat we met een samenwerkende energieleverancier data uitwisseling doen, zodat we onze service verder kunnen verbeteren richting onze beider klanten.  

Herfinanciering Zonlease Kleine Zonnedaken  

Via Zonlease maken we het zo eenvoudig mogelijk om zonne-energieprojecten te financieren bij het MKB. Snelheid en beschikbaar kapitaal is daarin essentieel. We zijn zeer verheugd dat de investeerders in de verschillende tranches van Zonlease Kleine Zonnedaken dat mogelijk hebben gemaakt. We zijn ook blij dat we in afrondende fase zitten van de herfinanciering van ons Zonlease product, waarbij groot kapitaal beschikbaar wordt gesteld en we dit product verder kunnen opschalen.  

Volgende fase van energietransitie 

Met een volgende fase komen er ook steeds slimmere oplossingen: Zonnelaadstations op wat eerder een normale parkeerplek was, batterijen die naast zonne-energieprojecten worden gerealiseerd, zodat zonnestroom meer waard is en er meer zonnestroom geproduceerd kan worden. Of zonnepanelen die verticaal worden geplaatst voor betere spreiding van de opbrengsten. 

Klaar voor de uitdagingen van de toekomst 

Er moet echt nog heel veel gebeuren om de energietransitie tot stand te brengen.

Financiering is daarbij een belangrijk onderdeel, en jij kan daar ook aan bijdragen. Samen met de meer dan 10.000 investeerders op ons platform én de financiële instellingen die via ons platform investeren in zonne-energie. Dat blijft hard nodig. Dat blijft een slimme investering.  

Wij blijven hard ontwikkelen om die schone duurzame wereld werkelijkheid te maken.  
 
Shine on.