zonne-energie 2022

Wat brengt 2022 voor investeren in zonne-energie

Investeren in zonne-energie blijft hard nodig om de benodigde energietransitie te realiseren. De overheid heeft veel subsidies uitgegeven aan zonne-energieprojecten in Nederland. Dan moet er ook geïnvesteerd worden om daadwerkelijk groene stroom op te wekken met zonnepanelen. Momenteel hebben meer dan 13.000 zakelijke zonne-energieprojecten subsidie gekregen die nog niet ontwikkeld zijn tot duurzame energiebronnen. In potentie kan het huidige opgestelde vermogen aan zonne-energie in Nederland hiermee verdubbeld worden!

Met ZonnepanelenDelen werken we er hard aan om het zo makkelijk mogelijk te maken om van zonne-energie in Nederland te profiteren. Door financiering te koppelen aan geschikte zonne-energieprojecten zorgen we voor een versnelling van de energietransitie.

Waar we in een vorig blog terugkeken op het sterke jaar van groei in 2021 voor ZonnepanelenDelen, nemen we in dit blog een kijkje naar wat er komen gaat in 2022.

In het kort:

  1. Zonne-energiemarkt in 2022
  2. Meer zonne-energieprojecten
  3. Meer inzichten en status van lopende projecten  
  4. Verwacht volume van 100 miljoen dit jaar
  5. Zonnige toekomst

Zonne-energiemarkt in 2022

Net zoals andere industrieën heeft de zonne-energiemarkt last van schaarste in de markt. Zowel in transportkosten, als in personeel om het werk uit te voeren. Daar bovenop komt netcongestie op steeds meer plekken in Nederland. Dat betekent steeds vaker uitgestelde of zelfs afgestelde projecten.

(Voor de zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen geldt dat zij al een transportindicatie hebben om te kunnen leveren en deze drempel van toegang tot het stroomnet al genomen hebben.)

Flinke uitdagingen dus. Dat is niet gek in een markt die zo snel groeit en blijft groeien. Want dat zonne-energie een veel belangrijkere rol gaat spelen in ons energiesysteem, dan nu, is duidelijk. De kosten van zonne-energiesystemen dalen op de lange termijn nog steeds wereldwijd en worden dus steeds competitiever ten opzichte van andere energie technologieën.

De landelijke overheid heeft ervoor gekozen via de SDE-subsidies zonne-energie te ondersteunen, en de lokale overheden kiezen massaal voor zonnepanelen in de Regionale Energie Strategieën. Het liefst wil men daarbij zonnepanelen op het dak, maar ook op geselecteerde plekken op land en water.

Investeer in zonne-energieprojecten

Waar tot nu toe de focus is op projectfinanciering voor zonne-energieprojecten met SDE-subsidie, zien we dat er meer vraag is naar financieringen voor een breder palet aan zonne-energieprojecten. Bijvoorbeeld voor zonne-energieportefeuilles in opbouw, of voor projecten met SCE-subsidie (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in samenwerking met coöperaties. Deze projecten zullen met uitgebreide toelichting gelanceerd worden.

We gaan standaard de financiering van de projecten om 13:00 starten, met misschien af en toe een uitzondering.

Extra impact bij succesvolle projecten

Daarbij zijn we de laatste details aan het uitwerken om te zorgen voor nóg meer positieve impact bij succesvolle projecten. De 100% score van succesvolle projecten is zeer belangrijk voor ons en die score willen we graag behouden. Binnenkort meer details! 🌳 🐝

€100 miljoen aan financiering door ZonnepanelenDelen

De projecten op ZonnepanelenDelen hebben eind 2021 al meer dan 300 miljoen euro geïnvesteerd in zonne-energie. In 2022 verwachten we een verdere stijging in gefinancierd volume, waarbij per gefinancierde euro er ook nog eens hogere impact is door de kostendaling van zonne-energiesystemen. Zo groeit onze impact op de hoeveelheid duurzame energieproductie dubbel zo hard.

Met het huidige aantal financieringsaanvragen voor nieuwe zonne-energieprojecten zijn we vol vertrouwen dat we in 2022, met de verschillende financiële producten die wij aanbeiden, €100 miljoen aan gefinancierd volume behalen.

Statistieken zonne-energie investeringen 

In 2021 heeft ZonnepanelenDelen het dashboard gelanceerd met alle zonne-energieproject statistieken. Om inzicht te geven hoe de zonne-energieprojecten presteren en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. En met trots kunnen we zeggen dat de projecten het gemiddeld beter doen dan verwacht. Als een zonne-energieproject in productie is, wordt er meer opgewekt dan voorzien in de business case. De aannames in de informatie memoranda zijn dus conservatief.

Komend jaar werken we er hard aan om nog meer inzichten te genereren via de persoonlijke portal; duidelijk overzicht van jouw ‘beleggingsportefeuille’ van investeringen, en tonen we op projectniveau alle belangrijke informatie bij elkaar.

zonnige toekomst

In een wereld waarin de uitstoot van CO2-uitstoot weer bijna op pre corona niveau is, waar extreem weer steeds normaler wordt, en grote ijsplaten mogelijk versneld afbreken op Antarctica moeten we handelen. De negatieve signalen van ons menselijk handelen zijn er nu al en zullen steeds duidelijker zichtbaar worden.

De technologie om het energiesysteem volledig duurzaam in te richten zonder uitstoot van CO2 hebben we ontwikkelt en in handen. De zon geeft genoeg energie aan de aarde. Onbeperkt en eindeloos. Als we een deel van de energie opvangen en gebruiken kunnen wij wereldwijd klimaatneutraal leven.

Afgelopen jaar zijn wederom alle duurzame energie technologieën goedkoper geworden, een trend die al jaren geldt. (Zie dit uitgebreide artikel op OurWorldInData.).

Het is niet de vraag of, maar hoe snel we overgaan op een volledig duurzaam energiesysteem. Wij willen dat zo snel mogelijk doen. Help je mee?