De voorbereiding voor een nieuw zon-pv project (deel 1)

ZonnepanelenDelen staat voor kwaliteit van de projecten. Het is relatief eenvoudig om een zonnepanelen systeem te bouwen. Maar het is uitdagend om contractueel de zaken zo vast te leggen dat voor iedereen duidelijk is wat de verantwoordelijkheden, de opbrengsten en de risico’s zijn. Daar is ZonnepanelenDelen specialist in. Als een zon-pv project gelanceerd wordt op ZonnepanelenDelen.nl, dan voldoet het aan de kwaliteitseisen die ZonnepanelenDelen gesteld heeft. Aan de hand van het project Solarpark de Lichtkiem laten we alle stappen zien om een zonne-energieproject te ontwikkelen, te financieren, te realiseren en te beheren. In dit blog aandacht voor de voorbereiding van een zon-pv project.

Dit blog is onderdeel van een serie uit vier waarin we uitleggen welke werkzaamheden er zijn gedurende de verschillende fases (voorbereiding, financiering, bouw, operatie) van een zonne-energieproject. Dit is het eerste blog in deze serie. 

  • Haalbaarheidsstudie
  • SDE+ aanvraag
  • Uitvraag offertes
  • Gereed maken project B.V.
  • Financieringsaanvraag completeren.

SDE+-subsidie aanvraag

Een prachtig voorbeeld is het recent online gekomen project Solarpark de Lichtkiem. ZonnepanelenDelen had al in een vroeg stadium contact met de projectleider. In de eerste maanden van 2018 waren we bezig om zaken af te stemmen voor de haalbaarheidsstudie. Zo’n studie is nodig om de SDE+-subsidie aan te vragen. De SDE+ (en de huidige opvolger SDE++) is een overheidssubsidie waarbij de meest competitieve duurzame energieprojecten als eerste subsidie krijgen toegewezen. Is de subsidie eenmaal toegewezen dan krijgt het project 15 jaar lang subsidie op basis van de daadwerkelijk duurzaam geproduceerde energie.

Haalbaarheidsstudie

In deze haalbaarheidsstudie zijn de uitgangspunten opgenomen van het te realiseren project, zoals

  • Het vermogen aan zonnepanelen (in kWp) dat op die locatie kan worden neergelegd;
  • De berekening van de productieverwachting (in kWh/kWp) hiervan;
  • De kostprijs voor de aanschaf voor het turnkey (project waarbij figuurlijk alleen nog de sleutel omgedraaid hoeft te worden om op te starten) opleveren van het volledige zonnepanelensysteem;
  • Kosten voor eventuele netverzwaring op locatie.
  • De financiering van dit alles.

Project B.V.

De SDE+-subsidie levert, samen met de verkoop van de geproduceerde stroom aan een energiebedrijf, de omzet op voor de project B.V. De project B.V. (of ESCo) heeft één doelstelling: het uitbaten van het zonne-energiesysteem.

Door deze afbakening zijn de risico’s goed in te schatten en dus voordelig te financieren. Hierbij dienen de investeringen in het zonne-energiesysteem zich natuurlijk terug te verdienen, doordat de baten hoger zijn dan de lasten voor de financiering. In het geval van zonne-energie is het zo dat er eenmalige hoge investeringskosten aan het begin van het project zijn, de operationele kosten zijn minimaal. (Of om in jargon te spreken: de CAPEX is hoog, de OPEX is relatief laag bij deze energietechniek). Dat maakt ook dat het financieringsvraagstuk belangrijk is. Dit alles wordt samengevat in een business case met de belangrijkste financiële baten en lasten. 

Selectie installateur 

Is de SDE+-subsidie verkregen, dan kan een volgende stap worden gezet door het uitvragen van offertes en het definitief selecteren van de installateur. Daarbij dien rekening gehouden te worden met de kwaliteitsvoorwaarden die nodig zijn voor het financieren van het project.

ZonnepanelenDelen verplicht projecten dat de gebruikte producten van niveau zijn (zogenaamde TIER1-producenten) en dat er voldoende garanties zijn afgesproken, op de producten zelf maar ook over de totale productie van het systeem, dit doen we op basis van de Performance Ratio. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten ten opzichte van de lichtinstraling. 

Voor Solarpark de Lichtkiem waren deze voorwaarden bekend, want eerder heeft installateur PolySolare het project Zonnedak Kleinstesoepfabriek gebouwd, ook een zon-pv project dat eerder op ZonnepanelenDelen is gefinancierd.

Overeenkomsten en klaar maken project B.V.

Er moeten met veel verschillende partijen overeenkomsten worden gesloten. Dat kan zijn met de eigenaar van het pand of van de grond, waarmee er soms ook een rangwisseling moet komen met de hypotheekhouder om de zekerheden voor de financiers zeker te stellen. Daarnaast zijn overeenkomsten nodig met de energieleverancier, het meetbedrijf, de verzekeraar, en gebouweigenaar voor een recht van opstal. Dit alles natuurlijk op voorbehoud van succesvolle financiering. ZonnepanelenDelen heeft hoogwaardige juridische documentatie in huis zodat de afspraken helder zijn.

Voor Solarpark de Lichtkiem duurde het uiteindelijk anderhalf jaar om te komen tot het verkrijgen van de subsidie, een volledig uitgewerkt project en een uitgewerkte businesscase. Met deze zaken kan de volgende stap worden gezet: Financiering ophalen. Dat is het moment waar jij als investeerder (ZonneDeler) om de hoek komt kijken. (Zie binnenkort blog 2 in de serie.)