Investeer in ZonneDelen van een zonne-energieproject (deel 2)

Het lanceren van een nieuw zonne-energieproject betekent dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat het projectplan gepresenteerd kan worden. Dit gebeurt via de projectpagina op ZonnepanelenDelen en de projectdocumentatie. Investeer in ZonneDelen van een project, en zorg dat het zonne-energiesysteem daadwerkelijk wordt gebouwd. Wat daarbij komt kijken vertellen we graag in dit blog.

Dit blog is onderdeel van een serie uit vier (zie deel 1) waarin we uitleggen welke werkzaamheden er zijn gedurende de verschillende fases van een zonne-energieproject. Dit is het tweede blog in deze serie. 

  • Kwaliteitscontrole
  • Opmaken definitieve business case en projectdocumentatie
  • Aanmelden project bij AFM
  • Marketing activiteiten

Kwaliteitscontrole

Voordat we op ZonnepanelenDelen een nieuw zon-pv project lanceren op de website heeft de projecteigenaar al heel veel werk verzet door alle voorwaarden uit te werken en de overeenkomsten met de verschillende partijen te tekenen.

ZonnepanelenDelen controleert de kwaliteit van het zon-pv project met een lijst met meer dan 30 items. Er wordt nagegaan of het project een volledig uitgewerkte businesscase heeft waarin wordt voldaan aan de financiële voorwaarden. Zo kan uit de kasstroom van het project de rente en aflossing worden betaald. Dat alles om te zorgen dat de risico’s geminimaliseerd worden voor de ZonneDelers.

ZonnepanelenDelen maakt van zonne-energie een interessante beleggingscategorie en wil dus kwaliteitsprojecten aanbieden, zodat deze vorm van investeren op de lange termijn gezond groeit.

Projectdocumentatie

Met alle uitgangspunten voor het project en laatste cijfers wordt de definitieve business case en het bijbehorende informatie memorandum opgesteld. Dit is het leidende document waarin alle projectdetails en voorwaarden staan beschreven. Lees dit als investeerder altijd goed door. Hierin staan onder andere beschreven welke producten worden gebruikt, wat de opbrengstverwachting is en welke andere variabelen zijn gebruikt voor het opmaken van de businesscase.

AFM-vergunning

De projecten op ZonnepanelenDelen maken gebruik van de vrijstelling van de AFM, de projecten zelf vallen niet onder het toezicht van de AFM. Dit mag vanwege het soort kapitaal dat wordt opgehaald en vanwege de relatief kleine omvang.

De kosten voor een goedgekeurd prospectus vanuit de AFM zijn simpelweg te hoog ten opzichte van de projectomvang, dus maken de projecten op ZonnepanelenDelen daar gebruik van. Wel dient er een AFM-banner te worden opgenomen op de projectpagina en de projectdocumentatie en dient het project te worden aangemeld bij de AFM.

ZonnepanelenDelen zelf heeft een AFM-vergunning zoals bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM (zie website AFM). De projecten vallen niet onder het toezicht van de AFM, maar de processen en werkwijze van ZonnepanelenDelen wel. Zo maken we van zonne-energie een betrouwbare beleggingscategorie.

Financiering aantrekken

De individuele projecten zoeken financiering via ons investeringsplatform ZonnepanelenDelen. Iedereen kan 1 of meerdere ZonneDelen van 25 euro aanschaffen. Gemiddeld is de investering in ZonneDelen ruim twee duizend euro.

Samen met de projectpartners brengen we een nieuw project onder de aandacht van de doelgroep om het project zo snel mogelijk gefinancierd te krijgen. Hoe sneller uitverkocht, hoe eerder het systeem gebouwd kan worden, hoe eerder er schone energie opgewekt wordt.

Investeer in ZonneDelen. Eenvoudig online via iDEAL. Wanneer er genoeg ZonneDelers zijn gevonden en dus alle ZonneDelen zijn verkocht, dan ontvangt de projecteigenaar de financiering en kan de bouw beginnen.

Voor Zonnepark de Lichtkiem is een video geschoten en kwam alle projectdocumentatie te staan op: https://www.zonnepanelendelen.nl/project/lichtkiem/

PolySolare heeft zo samen met projectpartner Greenchoice via 682 ZonneDelers uiteindelijk het benodigde bedrag voor het zonnepark opgehaald. Totaal 650.000 euro. Door dit succes kan het zonnepark gebouwd worden.

Met de investeringen wordt dus echt gezorgd voor meer zonne-energie in Nederland. De beste bijdrage om de energietransitie te versnellen!