Investeer in ZonneDelen van een zonne-energieproject (deel 2)

Het lanceren van een nieuw zonne-energieproject betekent dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat we het projectplan presenteren. Dit gebeurt via de projectpagina op ZonnepanelenDelen en de projectdocumentatie. Op dat moment kun jij investeren in ZonneDelen en zorgen dat het zonne-energiesysteem daadwerkelijk wordt gebouwd. Wat bij de financiering komt kijken, lees je in dit blog.

Dit blog is onderdeel van een serie uit vier (zie deel 1) waarin we uitleggen welke werkzaamheden er zijn gedurende de verschillende fases van een zonne-energieproject. Dit is het tweede blog in deze serie. 

  • Kwaliteitscontrole
  • Opmaken definitieve business case en projectdocumentatie
  • Aanmelden project bij AFM
  • Marketing activiteiten

Kwaliteitscontrole

Voordat we op ZonnepanelenDelen een nieuw zon-pv project lanceren op de website, heeft de projecteigenaar al heel veel werk verzet door alle voorwaarden uit te werken en de overeenkomsten met de verschillende partijen te tekenen.

ZonnepanelenDelen controleert de kwaliteit van het zon-pv project met een checklist van meer dan dertig items. We gaan bijvoorbeeld na of het project een volledig uitgewerkte businesscase heeft waarin wordt voldaan aan de financiële voorwaarden. Zo kan uit de kasstroom van het project de rente en aflossing worden betaald. Met de uitgebreide checklist zorgen we ervoor dat de risico’s en het rendement voor jou als ZonneDeler aantrekkelijk zijn.

ZonnepanelenDelen maakt van zonne-energie een interessante beleggingscategorie en wil dus kwaliteitsprojecten aanbieden, zodat deze vorm van investeren op de lange termijn gezond groeit.

Projectdocumentatie

Met alle uitgangspunten voor het project en de laatste cijfers stellen de projectpartners de definitieve business case en het bijbehorende informatie memorandum op. Dit is het leidende document waarin alle projectdetails en voorwaarden staan beschreven. Lees dit als investeerder altijd goed door. Hierin staan onder andere beschreven welke producten worden gebruikt, wat de opbrengstverwachting is en welke andere variabelen zijn gebruikt voor het opmaken van de businesscase.

AFM-vergunning

De projecten op ZonnepanelenDelen maken gebruik van de vrijstelling van de AFM, de projecten zelf vallen niet onder het toezicht van de AFM. Dit mag vanwege het soort kapitaal dat wordt opgehaald en vanwege de relatief kleine omvang.

De kosten voor een goedgekeurd prospectus vanuit de AFM zijn simpelweg te hoog ten opzichte van de projectomvang, dus maken de projecten op ZonnepanelenDelen gebruik van de vrijstelling. Wel moeten we een duidelijke AFM-banner plaatsen op de projectpagina en in de projectdocumentatie. Ook moeten we het project aanmelden bij de AFM.

ZonnepanelenDelen zelf heeft een AFM-vergunning zoals bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM (zie website AFM). De projecten vallen niet onder het toezicht van de AFM, maar de processen en werkwijze van ZonnepanelenDelen wel. Zo maken we van zonne-energie een betrouwbare beleggingscategorie.

Financiering aantrekken

De individuele projecten zoeken financiering via ons investeringsplatform ZonnepanelenDelen. Iedereen kan één of meerdere ZonneDelen van 25 euro aanschaffen. Gemiddeld is de investering in ZonneDelen ruim tweeduizend euro.

Samen met de projectpartners brengen we een nieuw project onder de aandacht van de doelgroep, zodat we het project zo snel mogelijk gefinancierd krijgen. Hoe sneller uitverkocht, hoe eerder het systeem kan worden gebouwd en hoe eerder er schone energie wordt opgewekt.

Investeer in ZonneDelen. Eenvoudig online via iDEAL. Als er genoeg ZonneDelers zijn gevonden en dus alle ZonneDelen zijn verkocht, dan ontvangt de projecteigenaar de financiering en kan de bouw beginnen.

Voor Zonnepark de Lichtkiem is een video geschoten. Je kunt ook de projectdocumentatie terugvinden.

PolySolare heeft zo samen met projectpartner Greenchoice via 682 ZonneDelers uiteindelijk het benodigde bedrag voor het zonnepark opgehaald – in totaal 650.000 euro. Door dit succes is het zonnepark inmiddels gebouwd en in volle productie.

Met de investeringen zorgen we samen dus echt voor meer zonne-energie in Nederland. De beste bijdrage om de energietransitie te versnellen!