Project op 100%: Formaliseren en installeren (deel 3)

Wat gebeurt er precies als het zonne-energieproject op 100% staat en volledig gefinancierd is via het platform? Alle ZonneDelen zijn verkocht, vervolgens wordt er uitvoering gegeven aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de projectdocumentatie: de installatie van het zonne-energieproject volgt en vervolgens uitbaten van dat zonne-energiesysteem.

Dit blog is onderdeel van een serie uit vier waarin we uitleggen welke werkzaamheden er zijn gedurende de verschillende fases van een zonne-energieproject. Dit is het derde blog in deze serie (lees deel 1, deel 2). 

Wat zijn alle stappen na een succesvolle financiering? 

  • Toewijzing van de ZonneDelen
  • Doorstorten kapitaal
  • Opmaken contracten en opdracht geven aan installateurs
  • Bouwen van zonnepanelen systeem
  • Monitoring aansluiten

Alle gelanceerde projecten op ZonnepanelenDelen zijn succesvol gefinancierd. In bijna alle gevallen betekent dit dat de projecteigenaar de volgende stappen kan zetten om het zonnepanelen systeem ook daadwerkelijk te realiseren, de precieze voorwaarden staan in het Informatie Memorandum. (Soms betreft het project een herfinanciering en hebben de ZonneDelers direct recht op zonnestroom. Met de herfinanciering kunnen weer nieuwe zonne-energieprojecten worden gerealiseerd.)

Toewijzing van de ZonneDelen

Via formeel bestuursbesluit zal de projecteigenaar de ZonneDelen toewijzen en uitgeven. Dan krijg je als investeerder de ZonneDelen formeel toegewezen en ben je dus officieel ZonneDeler in het project. Daarbij krijg je de ZonneDelen te zien in de persoonlijke portal MijnStroom van ZonnepanelenDelen.

In deze fase gaat de projecteigenaar aan de slag met de bouw en zal de projecteigenaar de ZonneDelers op de hoogte houden van de voortgang. Eerder in deze blogserie noemden we zonnepark de Lichtkiem als voorbeeld, waarbij een periode van 16 weken na uitgifte van de ZonneDelen stond ingepland om het project volledig op te leveren.

Doorstorten kapitaal

De projecteigenaar kan bij ZonnepanelenDelen een aanvraag doen om het opgehaalde kapitaal door te storten. ZonnepanelenDelen zal dit alleen doen op het moment dat alle overeenkomsten getekend en compleet zijn. Zo waarborgt ZonnepanelenDelen zo goed mogelijk de zekerheden van de ZonneDelers. Bij grotere bedragen is het zelfs gebruikelijk de doorstorting in fases te doen.

Opmaken contracten en opdracht geven aan installateurs

De projecteigenaar geeft vervolgens opdracht aan de installateur om de zon-pv installatie te bouwen volgens de offerte. Dat houdt in dat de producten worden besteld, het installatieteam wordt ingepland en dat er afspraken worden gemaakt met het meetbedrijf voor het aansluiten van de benodigde meters op het elektriciteitsnet.

Installatie van het zonne-energieproject

Zijn de producten binnen en de werkzaamheden ingepland? Dan begint de installatie. ZonnepanelenDelen faciliteert de financiering van middelgrote projecten, hiervan is de ‘echte’ bouwtijd vaak één tot drie weken. Voor de grotere projecten kan dit oplopen tot enkele maanden.

onafhankelijk opleverrapport

Nadat de installateur het project oplevert, controleert een derde partij of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. De projecteigenaar dient altijd een onafhankelijk opleverrapport aan te leveren dat bewijst dat het pv-systeem is gebouwd volgens de offerte en dat alles correct is geïnstalleerd. Dit is belangrijke voorwaarde voor de verzekeraar en dus ook voor de financiers.

Voor Zonnepark de Lichtkiem was 16 weken installatietijd ingepland in het informatie memorandum. Voor deze periode zijn er dus ook geen opbrengsten in de businesscase opgenomen.

Elke maand deelt de projecteigenaar de status van het project met de betrokken ZonneDelers. Door het uitstekende werk van PolySolare is Zonnepark de Lichtkiem begin maart al opgeleverd in plaats van in april.

Zonnepark de Lichtkiem – eerder opgeleverd dan gepland!

Monitoring aansluiten

Op het moment dat het zonnepanelen systeem volledig is geïnstalleerd, kan het meetbedrijf een gecertificeerde meter plaatsen; de brutoproductiemeter (BPM). Deze meter geeft de exacte hoeveelheid duurzame energie aan dat op locatie wordt geproduceerd. Dit vormt ook de basis voor de uitgekeerde SDE+-subsidie. Is de meter correct aangesloten en produceren de panelen zonnestroom? Dan wordt het project aangemeld en vervolgens wordt de subsidie uitgekeerd.

Op de brutoproductiemeter wordt verplicht een extra monitoringsunit geplaatst die informatie stuurt naar de persoonlijke portal MijnStroom van ZonnepanelenDelen. In MijnStroom kun je vervolgens jouw persoonlijke productie terugzien van de ZonneDelen waarin jij hebt geïnvesteerd. Het systeem is hiermee in gebruik.

Vervolgens krijg jij elk jaar de waarde van de zonnestroom uitgekeerd op basis van de productie en de dan geldende stroomprijzen. Lees hierover in blog 4 over monitoring, onderhoud en ZonneRente.