Project op 100%: Formaliseren en installeren (deel 3)

Wat gebeurt er precies als het zonne-energieproject op 100% staat en volledig gefinancierd is via het platform? Alle ZonneDelen zijn verkocht, vervolgens wordt er uitvoering gegeven aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de projectdocumentatie: de installatie van het zonne-energieproject volgt en vervolgens uitbaten van dat zonne-energiesysteem.

Dit blog is onderdeel van een serie uit vier waarin we uitleggen welke werkzaamheden er zijn gedurende de verschillende fases van een zonne-energieproject. Dit is het derde blog in deze serie (lees deel 1, deel 2). 

Wat zijn alle stappen die er na een succesvolle financiering gezet worden? 

  • Toewijzing van de ZonneDelen
  • Doorstorten kapitaal
  • Opmaken contracten en opdracht geven aan installateurs
  • Bouwen van zonnepanelen systeem
  • Monitoring aansluiten

Alle gelanceerde projecten op ZonnepanelenDelen zijn succesvol gefinancierd. In bijna alle gevallen betekent dit dat de projecteigenaar de volgende stappen kan zetten om het zonnepanelen systeem ook daadwerkelijk te realiseren. In het Informatie Memorandum zijn alle voorwaarden beschreven en daar kan in deze fase invulling aan worden gegeven. (Soms betreft het project een herfinanciering en hebben de ZonneDelers direct recht op zonnestroom. Met de herfinanciering kunnen weer nieuwe zonne-energieprojecten gerealiseerd worden.)

Toewijzing van de ZonneDelen

Via formeel bestuursbesluit zal de projecteigenaar de ZonneDelen toewijzen en uitgeven. Dan krijgen de investeerders de ZonneDelen formeel toegewezen en zijn zij dus officieel ZonneDeler in project. Daarbij krijgen zij de ZonneDelen te zien in de persoonlijke portal MijnStroom van ZonnepanelenDelen.

In deze fase gaat de projecteigenaar aan de slag met de bouw en zal de projecteigenaar de ZonneDelers op de hoogte houden van de voortgang. Voor Zonnepark de Lichtkiem was een periode van 16 weken ingepland na uitgifte van de ZonneDelen om het project volledig op te leveren.

Doorstorten kapitaal

Bij ZonnepanelenDelen kan een aanvraag worden ingediend door de projecteigenaar om het opgehaalde kapitaal door te storten. ZonnepanelenDelen zal dit alleen doen op het moment dat alle overeenkomsten getekend en compleet zijn. Zo waarborgt ZonnepanelenDelen zo goed mogelijk de zekerheden van de ZonneDelers. Bij grotere bedragen is het zelfs gebruikelijk dit in fases te doen.

Opmaken contracten en opdracht geven aan installateurs

De projecteigenaar geeft vervolgens opdracht aan de installateur om de zon-pv installatie te bouwen volgens offerte. Dat houdt in dat de producten besteld worden, het installatieteam wordt ingepland en afspraken worden gemaakt met het meetbedrijf voor het aansluiten van de benodigde meters op het elektriciteitsnet.

Installatie van het zonne-energieproject

Wanneer de producten binnen zijn en de werkzaamheden zijn ingepland, dan kan aan de installatie worden begonnen. ZonnepanelenDelen faciliteert de financiering van middelgrote projecten, hiervan is de ‘echte’ bouwtijd vaak een tot drie weken. Voor de grotere projecten kan dit oplopen naar enkele maanden.

onafhankelijk opleverrapport

Is het project opgeleverd door de installateur dan zal de bouw door een derde partij worden gecontroleerd. De projecteigenaar dient altijd een onafhankelijk opleverrapport aan te leveren dat het pv-systeem is gebouwd volgens de offerte en dat dit correct is geïnstalleerd. Dit is belangrijke voorwaarde voor de verzekeraar en dus ook voor de financiers.

Voor Zonnepark de Lichtkiem was 16 weken installatietijd ingepland in het informatie memorandum en dus is er voor deze periode ook geen opbrengsten in de businesscase opgenomen.

Elke maand stuurt de projecteigenaar communicatie uit naar de ZonneDelers in het project met de status. Door het uitstekende werk van PolySolare is Zonnepark de Lichtkiem begin maart al opgeleverd in plaats van in april.

Zonnepark de Lichtkiem – eerder opgeleverd dan gepland!

Monitoring aansluiten

Als het zonnepanelen systeem volledig geïnstalleerd is, dan kan het meetbedrijf een gecertificeerde meter plaatsen; de brutoproductiemeter (BPM). Deze meter geeft de exacte hoeveelheid duurzame energie aan dat op locatie wordt geproduceerd. Dit vormt ook de basis voor de uitgekeerde SDE+-subsidie. Wanneer de meter correct is aangesloten en er is productie van zonnestroom, dan wordt het project aangemeld en wordt vervolgens de subsidie uitgekeerd.

Op de brutoproductiemeter wordt verplicht een extra monitoringsunit geplaatst welke informatie stuurt naar de persoonlijke portal MijnStroom van ZonnepanelenDelen. In MijnStroom kun je vervolgens jouw persoonlijke productie terugzien van de ZonneDelen, waarin jij hebt geïnvesteerd. Het systeem is hiermee in gebruik.

Vervolgens zul jij elk jaar de waarde van de zonnestroom uitgekeerd krijgen op basis van de productie en de dan geldende stroomprijzen. Lees daar over in blog 4.