SDE+ subsidie voor zonnepanelen aanvragen in 2018

De Nederlandse overheid stimuleert duurzame energiebronnen, zodat onder andere de CO2-uitstoot wordt verlaagd en aan de eigen klimaatdoelstellingen kan worden voldaan. De rijksoverheid geeft via een veiling systeem subsidie uit voor duurzame energie via de SDE+ regeling, zo ook voor zonne-energie. Met deze SDE+ subsidie kan een bedrijf een duurzaam én financieel rendement op de investering in zonnepanelen behalen. 

SDE+ subsidie voor zonne-energie

De SDE+ subsidie voor zonne-energie is geldig voor 15 jaar, met een uitloop in het 16de jaar vanaf het moment dat de pv-installatie is aangesloten op het net, via een brutoproductiemeter van een gecertificeerd meetbedrijf. De SDE+ subsidie wordt jaarlijks uitgekeerd over de daadwerkelijke geproduceerde zonenstroom. Het is dus een exploitatiesubsidie en geen investeringssubsidie.

Het is een vergoeding vanuit de overheid om duurzame energie te stimuleren en de meerprijs ten opzichte van grijze stroom te vergoeden. In Nederland kunnen de duurzame energie vormen op deze manier direct concurreren met de traditionele energiebronnen die geen gebruik kunnen maken van de SDE+ maar wel indirect op andere manieren worden gesubsidieerd.

Financiering SDE+ 

Op basis van een verkregen SDE+ subsidie is een zonne-energieproject zeer goed financierbaar. Er zijn namelijk veel zekerheden met zonne-energie. Immers, de zon zal altijd schijnen, er is weinig onderhoud nodig en energie zal altijd nodig zijn. Daarbij is er met de verkregen SDE+ subsidie een vaste basis van inkomsten.

Deze factoren zorgen voor een solide businesscase, en dus zijn zonne-energieprojecten goed te financieren.

Voorwaarden aanvragen SDE+

De overheid stelt deze subsidie beschikbaar aan organisaties met een grootverbruik aansluiting, dat betekent dat de aansluiting op locatie groter is dan 3 x 80 Ampère. (Heb je kleinere aansluiting dan kun je gebruik maken van salderen)

Het PV-systeem (PhotoVoltaisch-systeem) moet een minimaal vermogen van 15 kWp hebben.

Vraag je voor een of meerdere projecten in één entiteit in totaal meer dan 500 kWp vermogen subsidie aan? Dan dien je ook een haalbaarheidsstudie toe te voegen, waarin de alle technische, juridische en financiële projectdetails met onderbouwing staan beschreven. RVO heeft deze voorwaarde toegevoegd, omdat veel beschikkingen in het verleden niet zijn gebruikt, omdat bij het definitief uitwerken de projecten toch niet haalbaar bleken.

Aanvragen SDE+

In 2018 stelt de rijksoverheid tweemaal een pot met subsidie beschikbaar, in het voorjaar (maart) en najaar (oktober). In de voorjaarsronde is er zes miljard euro te verdelen over alle duurzame energiebronnen, van water, wind, zon tot geothermie. Elke categorie heeft eigen voorwaarden en vergoedingen die zijn opgesteld na advies van ECN. De subsidies worden uitgegeven via een veiling. Hoe lager de prijs die nodig is om het project te doen slagen, hoe groter de kans is dat de subsidie wordt beschikt.

Nieuw dit jaar is dat de SDE+ in 2018 is verdeeld in 2 categorieën; groter en kleiner dan 1 MWp. Elke categorie heeft een eigen basisbedrag (maximaal aan te vragen bedrag) en correctiebedragen voor netlevering en niet-netlevering (direct gebruik). Dit onderscheid tussen netlevering en direct verbruik is nieuw sinds dit jaar.

sde+ subsidie zon-pv basis en correctiebedragen zon 2018 - tabel

Voorbeeldberekening SDE+ regeling zon-pv

Een onderneming ontvangt subsidie voor een systeem dat 100.000 kWh (het valt daarmee in de kleiner dan 1 MWp categorie) produceert in het eerste jaar. 50% van deze productie heeft de onderneming zelf gebruikt en 50% direct geleverd aan het elektriciteitsnet. De onderneming heeft een beschikking voor 11,0 cent per kWh.

De onderneming ontvangt voor direct verbruikte energie:
100.000 kWh x 50% x 0,11 – 0,063 = 2.350 EUR.

En voor de teruggeleverde (netlevering) energie:
100.000 kWh x 50% x 0,11 – 0,038 = 3.600 EUR.

Totaal ontvangt de onderneming van RVO dus 5.950 EUR in het eerste jaar.

De SDE+ voorjaarsronde 2018 is open van 13 maart 2018 (tot en met 5 april). Alle voorwaarden voor de SDE+ subsidie zijn te vinden op de RVO website.

Nadat de SDE+ subsidie beschikt is, heeft de ontvanger 1,5 jaar de tijd om het project te realiseren. Voor grotere projecten > 1MWp blijft deze periode maximaal 3 jaar.

Hulp nodig bij het aanvragen van de SDE+ subsidie? Wij helpen je graag verder.