Zorg jij voor 512 zonnepanelen op zorghuis de Benring?

In het Gelderse Voorst staat binnenkort iets heel bijzonders te gebeuren. Op vrijdag 9 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, start hier een unieke crowdfundingscampagne die 512 zonnepanelen op het dak van zorghuis de Benring mogelijk gaat maken. Samen met duurzaamheidsorganisatie Urgenda is woningcorporatie Habion, onder andere eigenaar van zorghuis de Benring, het initiatief ZonOpZorg gestart om zoveel mogelijk zorghuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. Via de crowdfundingswebsite ZonnepanelenDelen kan iedereen mede-eigenaar worden van het zonnedak op de Benring door een zonnedeel (a €25,-) of zelfs een volledig zonnepaneel (a €400,-) aan te schaffen. Bij een succesvolle campagne – er is een bedrag van € 160.000 nodig – zullen de 512 zonnepanelen begin 2016 geplaatst kunnen worden.

Minder elektriciteitskosten en hoger rendement op investering

Zorghuizen met zonnepanelen zijn in Nederland nog vrij schaars, ondanks het potentieel van de vaak grote en platte daken. Tevens gebruiken zorghuizen relatief veel energie, wat elk jaar flinke kosten met zich meebrengt. In een tijd waarin veel zorghuizen het financieel moeilijk hebben is het zaak om die kosten naar beneden te krijgen. Dit kan door zelf duurzaam elektriciteit op te wekken. De 512 zonnepanelen op de Benring wekken net zo veel op als circa 45% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik, wat gelijk staat aan het verbruik van 33 huishoudens. De duurzaam opgewekte stroom wordt gebruikt door de bewoners van de Benring zelf en de crowdfunders ontvangen een jaarlijks rendement in euro’s met een rendement in het basis scenario van 3,0%, en kan in het meest gunstige geval uitkomen op 4,8%, afhankelijk van hoe goed de zon het heeft gedaan dat jaar. Na 16 jaar krijgt men de inleg gewoon weer terug en vanaf dat moment heeft de Benring een 45% lagere energierekening, wat in het meest gunstige geval kan oplopen tot een besparing van € 170.000,- aan energielasten over 25 jaar.

Een betere wereld achterlaten

De initiatiefnemers willen laten zien dat niemand te oud is om het duurzame voorbeeld te geven. Door zorghuizen in Nederland via ZonOpZorg zelf een deel van hun energie duurzaam op te laten wekken, dragen de crowdfunders hun steentje bij aan een volhoudbare wereld voor hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. (Groot)ouders kunnen nu letterlijk een zonnepaneel aanschaffen voor hun kind of kleinkind. Bij de tijd dat zij gaan studeren is er zo een mooi duurzaam spaarpotje gegroeid. Zo kan iedereen, ook mensen zonder een eigen geschikt dak voor zonnepanelen, bijdragen aan meer duurzame energie in ons land. ZOZ Henk3 ZL

Een tweede jeugd voor en door De Benring

Het initiatief staat niet op zichzelf, maar sluit naadloos aan bij het experiment dat in Voorst is opgezet om het bejaardenhuis van vroeger een tweede jeugd te geven en zo te behouden voor de toekomst. Niet langer een ‘alles-in-één’ pakket, maar een plek waar ouderen gewoon huur betalen voor hun appartement en zorg en andere dienstverlening naar believen kunnen inkopen. Ook een woon- en leefgebouw, dat een grotere rol kan vervullen in het behoud van de leefbaarheid in de buurt. Inwoners van Voorst hebben speciaal voor dit streven een woonzorgcoöperatie opgericht. Hiermee willen ze naast betaalbare huisvesting voor ouderen en jongeren – en dus lagere energielasten -, ook een ontmoetingscentrum realiseren en in stand houden voor de bewoners en andere inwoners van Voorst en omgeving.

Investeren in De Benring is vanaf nu mogelijk via  www.zonnepanelendelen.nl/project/debenring