Investeer in het grootste zonnepark van Nederland: Dorhout Mees – Biddinghuizen

Investeer in het grootste zonnepark van nederland: dorhout mees – biddinghuizen

Via ZonnepanelenDelen is het nu voor iedereen mogelijk om ook te investeren in het grootste zonnepark van Nederland. Projectontwikkelaar Solarfields heeft het zonnepark met een totaal vermogen van 144 MWp gerealiseerd. Het park telt 312.148 zonnepanelen en ligt ten zuiden van het dorp Biddinghuizen. Het is onderdeel van het recreatiegebied Dorhout Mees en is groot genoeg om 34.000 huishoudens de komende 25 jaar van elektriciteit te voorzien.

Innovatieve oplossing voor de aansluiting van Dorhout Mees 

De beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet is momenteel een probleem in bepaalde gebieden in Nederland. Een dergelijk groot project als Zonnepark Dorhout Mees is daarom lastig aan te sluiten op het net. Om het project te realiseren is gebruik gemaakt van een innovatieve oplossing om de schaarste op het net op te lossen. Middels een particulier net is het project direct op het hoogspanningsnet van TenneT aangesloten. Met de toename van opgewekte duurzame energie gaan de particuliere netten een steeds belangrijkere rol spelen in de elektriciteitsvoorziening. Afgelopen maand heeft Solarfields een overeenkomst gesloten met Scholt Energy voor de inzet van het park op de balanceringsmarkten voor energie.

Een geslaagde samenwerking van marktleiders  

De realisatie van het grootste zonnepark van Nederland is een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen marktleiders. EQUANS, als marktleider in technische dienstverlening, heeft het mede mogelijk gemaakt dat er gebruik is gemaakt van een particulier net. Solarfields, marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken, is als projecteigenaar de voortrekker in de realisatie van het zonnepark. Om de participatie voor omwonenden mogelijk te maken is ZonnepanelenDelen, de marktleider in projectfinanciering voor zonne-energieprojecten, aangesloten bij het project.  

Investeer ook in het zonnepark Dorhout Mees  

Je kunt nu ZonneDeler worden in het grootste zonnepark van Nederland. Een deel van het project wordt namelijk gefinancierd via een zon obligatielening. Zo kun je profiteren van zonne-energie, ook als je hier zelf geen geschikt dak voor hebt. Het project start op 6 februari om 13:00. Extra zekerheid: dit zonnepark levert al sinds 21 juli duurzame energie aan het elektriciteitsnet. Als investeerder profiteer je direct als het project start. Ieder jaar wordt de waarde van de zonnestroom uitgekeerd.  

Investeerders krijgen daarbij een duurzaam rendement op de inleg, afhankelijk van de hoeveel zonnestroom die er wordt opgewekt. Het verwachte rendement is gemiddeld 6% per jaar. Aan het einde van de looptijd ontvang je het volledige investeringsbedrag terug, net als bij een obligatie. Inwoners van de gemeente Dronten krijgen daarbij zelfs nog een extraatje.  

Dit project wordt aangeboden op ZonnepanelenDelen, waar eerder 200 grootschalige zonne-energieprojecten zijn gefinancierd. Meedoen kan nu op zonnepanelendelen.nl/biddinghuizen.  

bron: Solarfields