10 highlights in de collectieve zonne-energiemarkt – augustus 2018

Kort en krachtig 10 highlights van de collectieve zonne-energiemarkt in de afgelopen periode. Vragen, opmerkingen of suggesties voor de volgende mailing hoor ik graag en kan je sturen naar edwin@zonnepanelendelen.nl!

  1. Het enige landelijk dekkende platform voor investeringen in zonne-energie, ZonnepanelenDelen, heeft een AFM vergunning verkregen, zodat er nog veel meer projecten gerealiseerd kunnen worden en het financieringsaanbod verder wordt verbeterd. Zo kunnen professionele projectontwikkelaars ook gemakkelijk burgerparticipatie aanbieden aan de omgeving als zij zonneparken realiseren.
  2. En kunnen alle partijen veel makkelijker een totale financiering opvragen bij één project. Rabobank investeert namelijk maximaal 15 miljoen euro via ZonnepanelenDelen.
  3. SDE+ voorjaarsronde voor 2018 was te scherp, vooral veel zon-pv projecten op daken kunnen simpelweg niet uit met de beschikbare subsidie. Het subsidie bedrag was voor veel projecten dus niet genoeg, ondanks dat Nederland zwaar achter loopt op het eigen schema om de energie opwek te verduurzamen. Wel was de najaarsronde 2017 voor zon-pv zeer positief en zullen alle installateurs al hun handen vol hebben aan de uitvoering daarvan.
  4. Postcoderoos projecten worden kleiner uitgevoerd dan eerst begroot: Als 1480 zonnepanelen opgezet, nu als 810 zonnepanelen geëindigd. De postcoderoos project van Bres Breda – Princenstroom. Er is plek voor 1800 zonnepanelen, en toch zijn er maar 800 gerealiseerd bij de postcoderoos van Sunbrouck.
  5. En dat wordt sowieso een uitdaging met de postcoderoos-regeling, hoewel er verbetering na verbetering heeft plaatsgevonden om de regeling te stimuleren. De grote onzekere variabele van de postcoderoos regeling blijft de energiebelasting. Nu spreekt men over grote verandering in de belastingschijven voor elektriciteit en gas met het gepresenteerde ‘klimaatakkoord’. Dat kan plotseling een grote negatieve impact hebben op de uiteindelijke rendementen van de postcoderoos projecten.
  6. Burgerparticipatie is duidelijk omschreven in het aangeboden document hoe Nederland verder moet met de energietransitie. Wat dat dan echt inhoud is weer een tweede. Men snapt in Den Haag in ieder geval dat iedereen onderdeel moet worden van de energietransitie. Zoals Solarfields het doet werkt goed in ieder geval.
  7. Daarbij werd er een rapport opgeleverd door Kwinkgroep over de postcoderoos-regeling, de ambitie was 330 Mega Watt piek vermogen, het werd eind 2017 ca. 7,9 MWp opgesteld vermogen. En een grote blunder van het onderzoeksbureau, want men spreekt dat er geen alternatieven voor de postcoderoosregeling voor handen is, terwijl Greencrowd & ZonnepanelenDelen toch het tegendeel bewijzen met alle gerealiseerde SDE+ projecten.
  8. Het blijkt dat ZonnepanelenDelen bijna net zoveel ZonneDelers heeft dan alle postcoderoos deelnemers bij elkaar. Waar de overheid rekening hield met 25.000 deelnemers per jaar, is dat nu jaren later op enkele duizenden totaal uitgekomen.
  9. Op Greencrowd een groot zon-pv project ‘AVRI’ dat eerst voor werknemers, dan voor omwonenden en vervolgens publiek gezet wordt. Om de lening van 1miljoen euro van het Gelderlandfonds weer terug te betalen.
  10. Op ZonnepanelenDelen alweer het vijfde succesvolle #zonopzorg project: Zonnedak BuitenZorg. De volgende zonne-energie projecten zullen snel volgen!

Bonus: Omvang en impact voor collectieve zon blijft groeien: 386 succesvolle collectieve zonne-energieprojecten in Nederland. Er zijn daarnaast nog 143 collectieve zonne-energieprojecten in kaart gebracht die in ontwikkeling zijn.


Op https://bitly.com/collectievezon staat een online overzicht met alle statistieken van de collectieve zonne-energie markt. Handgemaakt.

Deze lijst is eerder al naar onze emaillijst verstuurd. Wil je ook als eerste op de hoogte blijven van deze update? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.