Vlaamse minister van energie op bezoek bij ZonnepanelenDelen – Solarselfie met Bart Tommelein

ZonnepanelenDelen had de Vlaamse minister van Energie, Bart Tommelein, op bezoek om uit te leggen hoe onze structuur werkt en wat onze ervaringen zijn met het delen van zonnepanelen om zonne-energie voor iedereen bereikbaar te maken. Ook voor de ‘daklozen’, de huishoudens die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Sven Pluut ontving de delegatie uit België bij Zonnedak Amstelveen College, waar via crowdfunding en bankfinanciering het zonnedak van 284 zonnepanelen is gefinancierd.
 
De Vlaamse minister en de politieke partij hebben duidelijk naar de activiteiten van ZonnepanelenDelen gekeken bij het opschrijven van het ‘Zonneplan‘ van de Vlaamse overheid, de plannen om meer te investeren in zonne-energie. Even wat highlights uit dat plan:

“Participatie is daarbij dé sleutel.

‘We maken iedereen bewust van het potentieel van zon, maken het mogelijk om te investeren in zonnepanelen op het dak van een ander en verruimen de energielening. We willen iedereen mee in bad trekken: overheden, bedrijven, organisaties én burgers.’

“Er zijn verschillende redenen waarom niet iedereen zonnepanelen kan plaatsen. Denk maar aan wie in een appartement woont, een schaduwrijk dak heeft, niet over voldoende budget beschikt voor de investering, enzovoort. Ook bedrijven plaatsen omwille van een veelheid van redenen geen zonnepanelen.

We maken het daarom makkelijker om te participeren in hernieuwbare energieprojecten. Burgers, bedrijven en overheden zullen via crowdfunding of zonnedelen kunnen investeren in zonnepanelen op het dak van een ander.”  

Draagvlak voor duurzame energie

Met ZonneDelen zijn er ook in Vlaanderen kansen om iedereen te laten profiteren van zonne-energie, en dus om ook de lusten (en niet alleen de lasten) gelijk te verdelen. In Vlaanderen is veel ongelijkheid geweest tussen mensen die wél hebben geprofiteerd van zonnepanelen en de mensen die ze niet konden plaatsen, maar wel mee hebben moeten betalen aan deze subsidies.
Daarbij ziet de Vlaamse minister onze methode ook als perfecte manier om draagvlak te creëren voor deze energietransitie. Zo gebeurt dat al via de website iedereenhernieuwbaar.be.  Dat het werkt, kunnen we bevestigen met nu 50 collectieve zonne-energieprojecten die door bijna 4.000 huishoudens zijn gerealiseerd. We krijgen ook vaak terug uit de ZonneDelers community dat de deelname in de ZonneDelen een eerste stap is naar meer duurzame maatregelen; zelf toch het dak gebruiken voor zonnepanelen of het eigen huis extra isoleren.

Zonnekaart Vlaamse overheid

Bart Tommelein heeft echt zijn nek uitgestoken met dit plan en heeft direct al groot succes met de Zonnekaart die is opgezet door de Vlaamse overheid. Zo kan iedereen heel gemakkelijk zien of het eigen dak geschikt is voor zonnepanelen:
Zonnekaart - Vlaamse overheid

 

Noodzaak voor ZonneDelen in België

In het veranderde energielandschap is het soms moeilijk om stabiel beleid neer te zetten. Maar de noodzaak is hoog en het is echt naar een manier zoeken om gezamenlijk (!) de opgave in te vullen. Wij ondersteunen daarbij natuurlijk graag met onze kennis om te zorgen dat die energietransitie sneller kan worden ingezet én er zo snel mogelijk op elk geschikt dak ook zonnepanelen komen. Ook in België!