ZonnepanelenDelen: Grootste crowdfundingplatform voor zonne-energie van Nederland!

In korte tijd zijn we (ZonnepanelenDelen) uitgegroeid tot het grootste crowdfundingplatform voor zonnepanelen van Nederland! En dat heeft het nieuws gehaald, zoals te lezen in de artikelen van het Financieel Dagblad en HetkanWel. Samen met meer dan 1.000 leden hebben we al meerdere projecten uit kunnen voeren. Al deze deelnemers zijn goed voor meer dan €1.000.000,- aan investeringen in zonne-energie. 

Deze snelle groei hebben we kunnen realiseren door verschillende factoren. De belangrijkste factor: het draagvlak voor zonne-energie blijft groeien. Omdat mensen meer waarden hechten aan duurzame energie en het financieel voordelig is. Met Zonnepanelendelen profiteren we ook van de opkomst van crowdfunding, dit fenomeen bestaat nu zo’n 5 jaar in Nederland en is nog steeds aan het groeien als een nieuwe vorm van investeren. Dit past ook goed in het tijdsbeeld van de deeleconomie, waar we steeds meer gewend zijn om zelf mee te doen en direct bij te dragen aan projecten en ontwikkelingen. Deze combinatie maakt dat ons platform steeds groter wordt en daar zijn we trots op!

Samen ZonnepanelenDelen

Het eerste project is al gerealiseerd. Op de Euroborg in Groningen liggen al 1.100 zonnepanelen. Een deelnemer schrijft over de reden van investeren: “Een prachtig initiatief. Mijn dak is totaal niet geschikt en nu heb ik een geschikt dak op afstand!”. Op dit moment worden er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van een schuur van de biologische telers van BioRomeo in de Noordoostpolder en op een middelbare school in Amstelveen. Deelnemers zijn dan ook erg enthousiast, zoals een deelnemer van het BioRomeo project beschrijft: “Drie dubbele winst, biologisch groeten direct van de boer, CO2 uitstoot vermindering en economische groei.”. En bij het project van het Amstelveencollege: “Mooi initiatief van de school, immers: de jeugd heeft de toekomst!”.

Het project ‘de ZonneWIJde’ is een burgerinitiatief van inwoners uit Breda en moet het grootste zonnepark van Brabant worden. De bijna 7.000 zonnepanelen komen langs de A16 te liggen en kunnen jaarlijks elektriciteit opleveren voor 450 huishoudens. Een uniek project in Nederland.

Onze ambities rijken verder. We willen iedereen in Nederland laten profiteren van zonne-energie. Een volgend project is dan ook in aantocht. Een netbeheerder in Almelo geeft het goede voorbeeld door het op dak van hun kantoor zonnepanelen te plaatsen.

“Er is een groeiend aantal burgers en gebouweigenaren die graag zonne-energie projecten willen realiseren. Ons platform helpt ze hierbij en organiseert de financiering via crowdfunding. Ook zorgen we gedurende de looptijd van een project voor de administratie en geven we de leden inzicht in de hoeveelheid opgewekte energie”.   Sven Pluut – medeoprichter ZonnepanelenDelen

Nog meer groei dankzij financieringsronde!

Dankzij een kapitaalinjectie van een half miljoen van Stichting DOEN, iFund en een particuliere investeerder kan ZonnepanelenDelen verder groeien! Dit haalde dan ook uitgebreid het nieuws: Sprout, Duurzaam Bedrijfsleven, Solar Magazine, Energie Business, Silicon Cannals en de Quote. Waar wordt de investering voor gebruikt? Zonnepanelendelen biedt het platform aan om deelname aan de projecten via crowdfunding mogelijk te maken. Maar dat niet alleen, via de Mijnstroom omgeving is het zichtbaar per deelnemer wat zijn investering aan zonne-energie oplevert. De ontwikkeling van dat platform kost geld.

“In de eerste plaats voor de IT. We hebben een mooie web-app waarop funders kunnen zien wat de opbrengst is van hun zonnepanelen. Die gaan we uitbreiden, en er komt een mobiele variant. Daarnaast moet er binnen een project, als het eenmaal is gefund, heel veel informatie worden verstrekt aan alle deelnemers. Dat vraagt ook om een robuuster platform.”  Sven Pluut – medeoprichter ZonnepanelenDelen

Zoals iFUND uitlegt, kan ZonnepanelenDelen een platform bieden dat financiering van zo veel mogelijk soorten zonne-projecten realiseert en die ook de financiële afhandeling tussen alle betrokken partijen gedurende de lange looptijd verzorgt. Wat nodig is gezien de energietransitie en de enorme groei van de markt voor zonnepanelen. Ook Stichting DOEN beargumenteert:

“Wij investeren in ZonnepanelenDelen, omdat zij ervoor zorgen dat duurzame energie voor iedereen toegankelijk wordt. Particulieren, maar ook burgers die samen een energiecoöperatie opzetten of pandbewoners die zich verenigen kunnen via het platform bijdragen aan de financiering en realisatie van lokale duurzame zonne-energie projecten. Juist de decentrale aanpak van het platform werkt goed.”

De richting waar we op gaan is een toonbeeld van een brede beweging in Nederland waarin mensen samen werken om duurzame energieproductie te bevorderen. En dat doen we graag met jou!

Laat je weten wat we voor jou kunnen betekenen? (Direct meedoen in zonne-energie projecten kan natuurlijk ook)