De energiecentrale van de toekomst is van iedereen

Zonne-energie heeft de toekomst. Daar zijn de experts het inmiddels wel over eens. De kosten zijn aanzienlijk gedaald, de technologie is betrouwbaar én er is zon genoeg (de zon levert per uur meer energie dan we nodig hebben in een jaar). Energieprobleem opgelost dus. Nou, nee.

toename zonnepanelenIn Duitsland (Europese koploper op het gebied van duurzame energie) komt in 2013 ongeveer 5% van de totale elektriciteitsproductie van zonnepanelen. In Nederland ligt dat aandeel veel lager. In 2013 werd naar schatting 505 miljoen kWh opgewekt (x% van het totaal), door zo’n 2,5 miljoen zonnepanelen. En gelukkig komen daar steeds meer bij. Een exponentiële groeicurve is gelukkig inmiddels ook in Nederland in zicht.

Dus ja, het gaat de goede kant op. Maar om de groeiverwachtingen te halen, moeten we de komende 6 jaren dit aantal zonnepanelen gaan vertienvoudigen! En dat gaat alleen lukken als we slimmer met elkaar gaan samenwerken. Kleinschalige zonne-energie projecten vragen namelijk een andere aanpak dan grote, traditionele energiecentrales.

Nederland telt zo’n 7,5 miljoen huishoudens. Helaas zijn deze niet allemaal geschikt voor zonnepanelen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen etagewoningen, en een groot deel van de overige woningen heeft geen geschikt dak voor zonne-energie door bijvoorbeeld schaduw. We zullen gezamenlijk dus ook andere locaties moeten benutten. Denk bijvoorbeeld aan daken van distributie centra, maar ook van scholen en sportverenigingen. In dit geval zijn er twee belangrijke aandachtspunten:

  1. Wie is de eigenaar van het pand en wie is de verbruiker van de stroom? In de praktijk blijken dit vaak 2 verschillende partijen te zijn.  In dit geval zullen deze twee samen goede afspraken moeten maken over wie de investering doet, en welke vergoeding er betaald wordt voor de zonnestroom. Vaak zie je dat een derde partij dit organiseert of faciliteert.
  2. Wie gaat de zonnepanelen betalen? De traditionele financiering voor grote (centraal georganiseerde) energieprojecten werkt vaak niet goed voor zonne-energie. Banken blijken het moeilijk te vinden om deze vaak kleinere projecten te financieren. En door de strenge regelgeving, kunnen ze dit ook maar in beperkte mate doen. En ondanks dat het een rendabele investering is, ligt het helaas ook niet altijd voor de hand dat de huurder of gebouweigenaar dit doet. Zij investeert dit geld eerder in de directe bedrijfsvoering; zoals bijvoorbeeld nieuwe schoolboeken. Deze financiering vormt op dit moment een van de grootste problemen voor de vereiste groei van zonne-energie.

Om echt vaart te maken hebben we dus een nieuwe manier nodig voor het organiseren en financieren van zonne-energie.

Energiebedrijven lijken niet direct de aangesproken partij te zijn om dit te organiseren. Dat past (nog) niet bij hun business modellen. Wie er wel direct van voordeel van heeft? Dat zijn wij, ‘de consument’. En wij vinden dan ook dat iedereen moet kunnen profiteren van duurzame energie.

Van oudsher zijn dit altijd alleen de energiebedrijven en banken geweest. Maar dankzij voortschrijdende technologie, hoeft dit niet meer zo te zijn. We gaan dan ook een nieuw soort energiebedrijf zien ontstaan. Een platform waar consumenten via crowdfunding eenvoudig kunnen participeren in zonnepanelen of een windmolen. En alleen de stroom die ze niet zelf opwekken hoeven ze dan nog maar in te kopen van de gevestigde orde.

In Nederland zijn er veel lege daken en braakliggende terreinen. Deze staan nu niets te doen. Als we slim samenwerken, dan kunnen we deze omvormen tot de grootste virtuele zonne-energiecentrale van Nederland. En die is van iedereen.