Meeste collectieve zonne-energieprojecten in Gelderland

Subsidiebeleid van provincie Gelderland loont 

Gelderland plukt de vruchten van haar eigen beleid en is koploper in Nederland met 30 succesvolle collectieve zonne-energieprojecten. Dit zijn projecten die tot stand komen door de inleg van vele huishoudens. Na Gelderland zijn de provincies in de randstad goed in het opzetten van zonne-energieprojecten via burgerparticipatie. Op plek twee staat Noord-Holland en op derde plek Zuid-Holland. Opvallend: er zijn vier provincies waar nog geen collectief zonne-energieproject van de grond is gekomen.

SNELLE GROEI ZEER LOKAAL

Collectieve zonne-energie groeit hard in Nederland met nu al een groei van 250% in opgehaalde euro’s in 2015 ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit onderzoek van ZonnepanelenDelen. Er zijn grote verschillen per provincie te constateren. Waar Gelderland en de randstad vooroplopen zijn er vier provincies (Overijssel, Limburg, Zeeland & Drenthe) nog aan het bekijken hoe een collectief zonne-energieproject op te starten.

151110 collectieve zonne-energie per provincie2

EXTRA STIMULERING

De opkomst van collectieve zonne-energie gaat snel. Er zijn wel grote verschillen in Nederland op het gebied van lokale opwek van zonnestroom via crowdfunding. Extra stimuleringsmaatregelen, zoals in de provincie Gelderland, hebben effect. Bij deze subsidie voor lokale duurzame energie kon er een extra subsidie worden aangevraagd bij meer dan 50 deelnemers in het project. Voor projecten in Noord Holland is een extra subsidie beschikbaar voor maatschappelijk vastgoed. De projecten in Noord-Holland zijn gemiddeld groter in omvang en daarom staat die provincie aan kop met het aantal euro’s dat in de 23 zonne-energieprojecten is gestopt met 1,4 miljoen euro. De provincie Noord-Brabant staat met de uitschieter ZonneWIJde van Breda Duursaam op de tweede plaats in euro’s gemeten. De top vier provincies zorgen voor bijna 80% van de totale markt.

ZONNE-ENERGIE VAN IEDEREEN. VOOR IEDEREEN.

Voor de meer dan 3 miljoen huishoudens in Nederland zonder (geschikt) dak is investeren in een collectief zonne-energieproject de manier om te profiteren van de zon. Zo kan het eigen verbruik worden gecompenseerd met de zonnestroom die wordt opgewekt op een ander dak. In totaal zijn er door particulieren in Nederland al ruim 4.300 investeringen gedaan in zonne-energieprojecten. De exacte locaties van de 85 zonne-energieprojecten zijn in de volgende kaart te zien.

151110 locatie collectieve zonne-energieprojecten

LOCATIES COLLECTIEVE ZONNE-ENERGIEPROJECTEN NEDERLAND – Bron: bit.ly/collectievezonneparken

OVER COLLECTIEVE ZONNE-ENERGIEPROJECTEN

Voor veel projecteigenaren met een SDE+ subsidie is crowdfunding de ideale oplossing om het zonne-energieproject te financieren. De projecten lopen uiteen van zonnedaken bij boeren, scholen, MKB-bedrijfsdaken, zorghuizen en zonneweides van lokale energiecoöperaties.

OVER HET ONDERZOEK

ZonnepanelenDelen heeft het onderzoek uitgevoerd en verzameld in een ‘open source’ document waarin alle collectieve zonneparken worden bijgehouden. Dit onderzoek is gedaan op basis van de beschikbare informatie online en directe vragen aan de projecteigenaren. De inzichten zijn te vinden op in dit document op http://bit.ly/collectievezonneparken. Voor bovenstaande onderzoeksresultaten is gekeken tot aan 5 november 2015. Verbeteringen en nieuwe zonne-energieprojecten zien wij graag tegemoet.

Op 20 november zal HierOpgewekt een lokale energie monitor presenteren over de totale markt van lokale energie initiatieven.