Het is nog niet zo zonnig als we denken

Bij het energierapport van de rijksoverheid dat Henk Kamp afgelopen week uitbracht kwam ook een interessant marktonderzoek van Motivaction naar buiten. Het rapport beschrijft de perceptie van de Nederlanders ten opzichte van het landelijk energieverbruik. Er komen twee opvallende conclusies uit. We zijn positief ingesteld en denken dat we al heel ver zijn met zonne-energie en hernieuwbare energie in het algemeen. Tweede conclusie is dat Nederlanders het liefst zien dat zonne-energie een groter aandeel krijgt in de energieopwekking.

Een goed verhaal

We denken volgens het Motivaction onderzoek dat ongeveer 1/3 van onze energie opwek uit duurzame bronnen komt, te weten: zon, wind, waterkracht en biomassa. Tegelijkertijd klaagt Urgenda de staat succesvol aan omdat we flink achter lopen op het eigen duurzaamheidsschema dat eerder met Europa is afgesproken. Werkelijkheid en gedachte liggen dus ver uit elkaar. Never waste a good story with the truth. Maar misschien wordt het tijd om de waarheid te vertellen over CO2. We zullen feiten moeten vertellen over de oorsprong van de energie en de impact er van.

motivaction - duurzame energie in totale energieverbruik

In werkelijkheid leveren conventionele energiebronnen namelijk 23 uur per etmaal energie en duurzame bronnen slechts 1 uur. En dit is inclusief het verbranden van hout in kolencentrales wat onder ‘biomassa’ wordt geschaard.

De daadwerkelijk productie van duurzame energie ligt een factor 6 lager dan we denken. En dus is het ook logisch dat we zo rustig aan doen in Nederland op duurzaam gebied. Zo blijven we letterlijk op de bubble zitten van het gas in Groningen. Als we denken dat we al zo ver zijn met duurzame energiebronnen is er ook geen druk om direct en groots te veranderen.

Energie

Het is interessant om te zien dat ‘de gemiddelde Nederlander’ slecht op de hoogte is. De luxe voor de CO2-industrie is natuurlijk ook dat energie een low involvement product is. Het tankstation zal nooit leeg zijn in Nederland, de eigen oven doet het altijd en ook bij het aanzetten van de lamp schijnt deze direct. Per jaar hebben we gemiddeld 525.575 minuten stroom, en 25 minuten niet. Het uiteindelijke product dat de consument gebruikt is uniform. We hoeven er simpelweg niet over na te denken.

Ter informatie: Er zit een groot verschil in het gebruik van primaire energie (alle vormen van energie: brandstoffen, gas, warmte  & elektriciteit) en elektriciteit. Het elektriciteitsverbruik in Nederland is goed voor grofweg 1/3 van de totale primaire energie. Huishoudens zijn ongeveer verantwoordelijk voor 20 % van het elektriciteitsverbruik in Nederland. Oftewel de elektriciteit van huishoudens is goed voor ongeveer 7% van de primaire energie in Nederland.

Zonnig

Een ander onderdeel van het onderzoek laat zien dat de meerderheid in Nederland voor vergroting van het aandeel duurzame energie is. Gelukkig.

Motivaction - Zon

Zonne-energie is voor Nederlanders de meest aantrekkelijke vorm van duurzame energie, 85% van de Nederlanders ziet graag een groter aandeel zon, 78% wil graag groter aandeel wind en 77% een groter aandeel waterkracht. Al is dat laatste onderdeel lastig in het vlakke Nederland. Voor zon als energiebron ervaren Nederlanders zonneakkers niet als overlast voor omwonenden – er is geen geluidsoverlast noch horizonvervuiling zoals in het rapport staat. Daarbij is er bij duurzame energievormen de grootste actiebereidheid tot het plaatsen van zonnepanelen. Die uitgangsposities zijn dus zeer positief voor de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland!

Lange termijn

De bereidheid is er. De werkelijkheid nog even niet. Het is goed dat de actiebereidheid van Nederlanders ervoor kan zorgen dat het aandeel duurzame energie stijgt naar het niveau in onze perceptie. We hebben nog een zeer lange weg te gaan. Maar de consumenten in Nederland staan welwillend ten opzichte van  verandering en een meer duurzame energiemix in Nederland. De groei in duurzame energie is super, het heeft echt momentum en groeit zeer hard. We zijn er alleen nog lang niet!

Gebruikte bronnen:
Motivaction onderzoek bij Energierapport – deel B
Energietrends 2014
Elektriciteit in Nederland