installatie-en-bouw-zon-pv-systeem

Een zonne-energieproject van A tot Z

Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij een zonne-energieproject? Voordat een zonnedak of zonnepark op ons platform komt om financiering op te halen via de uitgifte van ZonneDelen, zijn er al veel stappen genomen. En ook als het project al zonne-energie produceert zijn er taken die gedaan moeten worden. In dit blog nemen we jullie mee in het proces van A tot Z van een zonne-energieproject. Het lijkt simpel, echter duurt het vaak twee tot drie jaar voordat een zonne-energieproject is gerealiseerd. We werken er elke dag weer aan om dat te vereenvoudigen en te versnellen.

We delen het zonne-energieproject op in verschillende fases. Dit is een overzichtsartikel, klik op de losse fases voor een gedetailleerde beschrijving.

  1. Voorbereiding
  2. Financiering
  3. Bouw
  4. Operationele fase

De voorbereiding van een zonne-energieproject

Om uit te zoeken of een zonne-energieproject rendabel zal zijn, moet er een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. Deze is nodig om de SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) subsidie aan te vragen. De SDE+ subsidie levert, samen met de verkoop van de geproduceerde stroom, de omzet op van het project. Deze omzet komt terecht in een project B.V. (of ESCo). Het enige doel van deze B.V. is het uitbaten van het zonne-energiesysteem.

Om het systeem daadwerkelijk te kunnen bouwen moet een installateur gekozen worden. Daarnaast moeten er veel overeenkomsten worden gesloten, bijvoorbeeld met de energieleverancier, met de gebouweigenaren voor een recht van opstal, en met verzekeraars. ZonnepanelenDelen heeft hoogwaardige juridische documentatie om de overeenkomsten vast te leggen.

Financiering via ZonnepanelenDelen

De volgende fase is het ophalen van de benodigde financiering voor het zonne-energieproject. Om de financiering via ZonnepanelenDelen te kunnen ophalen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Om te beginnen moet er een goede businesscase worden opgebouwd. Bij een positieve businesscase kan uit de omzet van het project de rente en aflossing worden betaald.

Naast de businesscase wordt er ook een informatie brochure en een Informatie Memorandum opgesteld. Het Informatie Memorandum is het leidende document waarin alle projectdetails en voorwaarden staan beschreven. Hierin staan onder andere beschreven welke producten worden gebruikt, wat de verwachte opbrengst per jaar is en welke andere variabelen zijn gebruikt voor het opmaken van de businesscase.

48 uur voordat de financiering voor een project start komt de documentatie online. Samen met onze projectpartners brengen we het project vervolgens onder de aandacht om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk gefinancierd wordt.

De bouw

Als het project is gefinancierd zal ZonnepanelenDelen, indien alle overeenkomsten zijn getekend, het bedrag doorstorten naar de projecteigenaar. Hierdoor kan worden gestart met de bouw van het project. In het Informatie Memorandum wordt altijd omschreven hoeveel weken hiervoor nodig wordt geacht. De installateur gaat aan de slag met de bouw van het project. Als het zonne-energieproject is opgeleverd door de installateur en is gecontroleerd door een derde partij, kan het meetbedrijf de brutoproductiemeter (BPM) plaatsen. Deze meter geeft de exacte hoeveel zonne-energie aan die op de locatie is opgewekt. De BPM vormt de basis voor de uitgekeerde SDE+-subsidie.

Naast de BPM wordt ook een monitoringsunit geplaatst. Deze koppelen we aan de persoonlijke portal van ZonnepanelenDelen, zodat ZonneDelers live mee kunnen kijken met de productie.

Operationele fase

Als de BPM is geplaatst en het systeem produceert, start de operationele fase. Tijdens deze fase is het belangrijk om in de gaten te houden of het project volgens de afspraken functioneert. Dit wordt gemeten via een performance ratio. Dat is een waarde die weergeeft hoeveel stroom geproduceerd wordt ten opzichte van de lichtinstraling. Door de performance ratio is het systeem te controleren op een manier die weersonafhankelijk is. Via het beheersysteem Horizon van ZonnepanelenDelen kunnen projecteigenaren dit eenvoudig in de gaten houden.

Daarnaast is het tijdens de operationele fase belangrijk om het systeem goed te monitoren, te onderhouden en schoon te laten maken. Dat kan met de installateur worden ingepland en vervolgens worden uitgevoerd.

Verder is een belangrijk onderdeel van de operationele fase het betalen van de ZonneRente. Ieder jaar zal de projecteigenaar, via de systemen van ZonnepanelenDelen, de waarde van de zonnestroom uitkeren aan de investeerders: de ZonneRente. Dit is op basis van de dan geldende energieprijzen en de energieproductie van het project in dat jaar.

Aan het einde van de looptijd, doorgaans 15 jaar, zijn de ZonneDelen afbetaald. De projecteigenaar kan vervolgens nog jaren profiteren van de zonnepanelen. Daar zit voor hen ook grotendeels de meerwaarde om het project te realiseren.